Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Psikopatça Sözler

Psikopatça Sözler Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel yeni ve de?i?ik Psikopatça Sözler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Psikopatça Sözünüz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Psikopatça Sözler;
***Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...***
***geceleri gelme yan?ma gö?süme jilet cekerim uzatma kollar?n? birtanem sanada atar?m dedim ya birtanem bende bir serseriyim ***
***enTeL DeGiLizKi MaNiTaMIz OLSuN, CaDDeLi DeGiLiZKi AraBaMIZ OLSuN.BiZ DER?KL?Y?Z BIrAKINDa FarKImIz OLSun.!!!***
**aL?R?Z eMaNeTi BoZaR?Z aDaLeTi maHaLLemiZDen GeÇiLmeZ eLimiZDen Su iÇiLmeZ DER?K ÇoCu?uYuZ biz BiZe RaJon KeSiLmeZ***
***BEN?M RAHAT EDEMED???M YERDE K?MSE ?ST?RAHAT EDEMEZ KEYFE KEDER KRALINA DE??L ALAYINA G?DER***
*** Çekmi? Sigaray? Kafas? Dumanl? Asl?nda Harbi Delikanl? Kolunda 3-5 Faça Yaras? Oda Bir Kahbenin Hat?ras?...***
***B?Z YIKILMAZ SEVG?LER?N SARSILMAZ TA?LARIYIZ ANLIMIZDA BELA YAZAR
GÖNLÜMÜZDE SEVDA DEL?CE SEVMEY? B?L?R?Z UNUTMAYI ASLA....!!! ***
***ERKEKLER?N KALB? MEZAR G?B?D?R
B?R G?REN B? DAHA ÇIKAMAZ KADINLARIN KALB? 5 YILDIZLI OTEL G?B?D?R G?REN ÇIKAN BELL? DE??L..***
***Biz derik?in Gerilim Saçan Sokaklar?nda Daha Kalem Tutmay? Bilmezken Esrar
Sarmay? Adam Kesmeyi Sallama Çekmeyi Ö?rendik-
Sevdik mi Allah?na Kadar Vurduk mu Sallamay? Damar?na Kadar
?imdi Diyeceksin Lan Piskopat Sen Sevmeyi Nerde Ö?rendin ?unu Unutmaki Kahbelere Sevmeyi Biz Ö?rettik.***
***HaYaT YoLLaRDaN ÇiZiLMi? oLSa BiLe Bu YoLLaRDaN BiRiNi SeÇeCeKSiN! SeÇDi?i
N YoLDa öLüM oLSa BiLe SeLaM VeRiP GeÇeCeKSiN!!!***
***Meyhaneden Masam Kald?r?ld?, Karakoldan Defterim Dürüldü, Savc? Kalemimi
K?rd?, Dara?ac?na Tesbihm As?ld?, Sevmek Bu Kadar Suçsa Beni As?n Raz?y?m.
***AZMI ?SYAN ETT?K SOKAKLARDA AZMI S?GARA
BASTIK ?N?AATLARDA GÖZYA?IM ?Ç?ME AKTIGINDA SEN YOKTUN YANIMDA HAYAL?N VARDI SEVG?L?M....BURASI
ceviz p?nar mahallesi FERMAN GEREKMEZ DEL?KANLI YUVASIDIR CAKALLAR G?REMEZ..
***ASALET; BOYDA DE??L SOYDADIR..
?NCEL?K; BELDE DE??L D?LDED?R..
DO?RULUK; SÖZDE DE??L ÖZDED?R..
NAMUS SOZDE DE?L YÜREKTED?R..
GÜZELL?K; YÜZDE DE??L BAKAN GÖZDED?R..
***Adim SerSeri SokakLarda Büyüdüm Ben Kolumda jiLet isLeri GönLümde Dostlar?m?n
Sevdas? Hep Ben Sokaklarda Büyüdüm K?z?m Senin GiBi S?cak SoBalarda ?s?n?p S?cak
Yorgana Sar?Lmad?m Herkesin Derdine Ko$ar Bu Serseri..!!!
***Sen Cok Guzel Kizsin MektepL? Bense Sokaklarda
Serser? Sen?n ELinde Ka?it Kalem Ben?m ?se VÜcudumda
FaÇa ?zler? Sen ?st?kbal?n? DÜ?ÜnÜrken Mektepl? Oo KÜcÜmsed???n
Serser? Bel?nde Emanet Mevzu ??led? Ded?m Ya GÖnlÜmÜn GÜzel? Herkes Ben?m G?b? Serser? Olamaz!!!!!
***Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz...
TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz..!!
***SeN HaYaLLeRiMiN CeLLaDi, uMuTLaRiMiN KaTiLi Ve ZaVaLLi BiR öMRüN aCiMaSiZ aZRaiLi, BeYNiMDeKi
TeK KuR$uNLa VuRDuM KeNDiMi GeLiP aLaBiLiRSiN eMaNeTiNi***
****Firari SaatLerin Ard?ndan Gelen ?syanKar SokakLar?n
Tövbekar Cocuklar?y?z Biz Sevdi?imiz ?cin ?çin Ya?ar
Dostumuz ?cin Ölürüz Vede Hiç Bir Zaman Hiç Bi Yerde
Kimseye Hesap Vermeyiz Arkadas.!***
***Biz Yalandan Doldandan B?kt?k
SevgilerLe Gerçe?i anLad?k
ElBet Birgün Buluruz
Herkesede Kapat Oluruz
EsrarLa Ba?lad? Gece
Alkolik mi Sand?n Sadece
?u ÇiftLiden ?ki Nefes Al?nca
Dünya Oluruz Bütün Gece
Param?z m? Var Esrar Almaya
?eklimiz mi Var K?z Tavlamaya
Bir Can?m Var Oda Feda Olsun SanA***
***Kadehi eLimize Tutu?turanLara
Sevgiye ?hanet EdenLere
KoLumuza JiLet Att?ranLara
Esrar Çektirip ÜçLüyü Tersten Yakt?ranLara
Duman?mda O Vard?, Sigaray? B?rakt?m; Kadehimde O Vard?,
?çkiyi B?rakt?m; Rüyalar?mda O Vard? Uyumay? bB?rakt?m; Bakt?m Ki Onsuz Olmuyor, Ya?amay?***
***DetayLar Aynadir Fark'? Yansitir.
KraLLar ?z B?rak?r Soytar?lar K?skan?r
Sallanirsada asLa Yikilmaz Taht?m.***
***Al?$ma Bana Ne Yapacaqim BeLLi oLmaZ Benim. Buqun Var?m,
yaR?n Birden yOk oLurum.. Dokunma Bana! Kapanmami$ YaraLarLa doLuyum, 1 yarada sEn açma..Sevme Beni!
yOgun duYquLaRimda kayBoLurSun, tutu$tururum. iSteme Beni! yaSakLarLa bogu$ursun.EnqeLLerLe doLuyum.
ÇöZmeye CaLI$ma SakIn...***
***Ne Paran?n Delisi Ne Pezevengin Gölqesi
Ne Oruspunun Bekçisi Nede ?bnenin Tetikçisi
Olduk Biz Gönlümüzün £fesi Ortamlar?n Delisi Olduk***
***Mafyada Silah?m? Karakolda Resmimi
Ceza £vinde ?smimi Bu Alemde Tesbihimi B?rakt?m Ama
Seni Asla B?rkamad?m.***
***Usturama Jileti Takar?m.Gövdeme
Derin FaçaLar Atar?m ?stersen KraL Ol Farketmez Senide
Mermi Manya?? Yapar?m.!***
***Bizim KraL Oldu?umuz Yerde Kimse
DEVLET Kuramaz , Bizim DEVLET
Oldu?umuz Ye
rde Kimse KraL OlamaZ...***
***Firari SaatLerin Ard?ndan Gelen ?syanKar SokakLar?n
Tövbekar Cocuklar?y?z Biz Sevdi?imiz ?cin ?çin Ya?ar
Dostumuz ?cin Ölürüz Vede Hiç Bir Zaman Hiç Bi Yerde
Kimseye Hesap Vermeyiz Arkadas.!***
***Ac? Çekerek Geldik Bu Günlere,
Boyun £?meyiz Kimselere, Kanmay?z Sahte Gülücüklere,
Sayg? ?eklinde Övmelere, Herkesin Ölüm Diye Korktu?unu,
Biz Sokakta Oyun Diye Oynar?z...***
***Resti Cektim Kadere
Belki ?syan Oldu Ta?t?
Tek Bir Ba??ma Kald?m
Kahbe Ac?s? Bende SakL?
Ama Bundan Sonra
S!kt!r Ettim A?k?.***
***DetayLar Aynadir Fark'? Yansitir.
KraLLar ?z B?rak?r Soytar?lar K?skan?r
Sallanirsada asLa Yikilmaz Taht?m.***
***Ben Günahkar?m Cekerim Tineri BaLiyi Ciqaray?..
Atar?m Kendimi Bir Bo?Luqun ?çine..Ben Günahkar?m Sen Vefas?zs?n..Sen Ac?mas?zs?n***
***ParçaLanm?$ Vücudum Olmu$ Bir Ses UzakLa$
K?z?m Benden Git Kahbele$ Sana DeqiL Seni Sevdi?im ?cin Bana Lanet oLsun..***
***ALem Oyuncu Olmu$
Sokaklar Sahne
Sevdiqim Bir K?z Vard?
Oda OLmu$ Kahbe..***
*
***Fark?m?z Tarz?m?z Bizim Delikanl? OLmam?z,
Ya Kan KuStururuz yada Tam SuStururuz. Bu
HuSuSta N£ KuraL N£d£ KraL tan?r?z.!!!***
***Bizim KraL Oldu?umuz Yerde Kimse
DEVLET Kuramaz , Bizim DEVLET
Oldu?umuz Yerde Kimse KraL OlamaZ...***
Dedimya güzelim ben güzele güzel demem güzel benim olad?kça....
HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..
Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'
CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BeNDe SeNin GozLeRiNe Kanmsim GuNesin YeR Yuzunu Yakti?i Gibi
Gulum SeNin GozLerinDe yanmisim
***müslümcüyüz jilet atar?z derikliyiz can yalar?z alem buysa ölümüne isyankar?z***
***Siqara KeyiF vermiyØr, BaLi KaFa YapmiyØr, Esrar'a Para YetmiyØr, Lan ÀLLah'sIz Sensiz qûnLer qe¢miyØr****
***Rak?y? Bardakta De?il ?i?ede içmesini Severim,
Esrar? Çar?afla De?il Ka??da Sar?p içerim, ben piskopat?m gülüm Kimseyi dinlemem çeker giderim..***
***Beni Ne Alem Tan?r Ne Sen tan?rs?n, beni Serseriler tan?r Piskopatlar Arkada??md?r,
Hayat Vurmu? bize Ac?s?n? Piskopatl???m bundand?r***
***Ben Seni Dertli Olsanda Severim sevgilim, benim derdim dünya olmu? senin derdinide üstüne eklerim sevgilim..***
***Serseri duygular?m var benim rüzgar gibi eser dinerim, seni sevdim güzelim senden ba?kas?n? neylerim..***
***pikopatl?kla de?il seni sevmekle övünüyorum a?k?m..***
***Tak?m Elbisem Jilet gibi Vurdum Piyasaya kendimi, Sözlerim Piskopat?n Duygular?d?r Al?r?m An?nda ifadeni..***
***Çek vur beni Sözlerinle Dü?üp Kalay?m öylece, Senin Vurdu?un yerde güller açs?n mermi i?lemez kalbime***
***Ac?ya Kilitlenmi? duygular?m?n, tek anahtar? senin gözlerin gülüm hadi gel canland?r bu serseriyi..***
***Yaln?z De?ilim Sadece Seni Seven Serseriyim***
***Benim Gözlerim A?lamaz Bebe?im Sadece Kalbim A?lar Gözlerim çakd?rmaz Sevgilim***
***Yolla Ac?lar?n? Bana Jilet çekeyim koluma içine atay?m Dertlerimi yava?ça, ver Sevgini bana Kalbimi
Ç?kar?p Ad?n? kaz?y?m Kalbimin ortas?na.***
***Piskopat Duygular?m?n En Saf Hali Seni Sevmekti Bana beklemedi?im ihaneti gerçekle?tirdi yalan kalbin..***
***Piskopat Olsamda Gülüm ben Senin için Ya?amay? Sevdim Gülüm***
***Seni Dü?ünürüm geceleri Ad?n? Ezberlerim Sessizce ismini Yazar?m her Gece, piskopat dü?ünlerimi silerim seninle..***
***Serseri gönlüm Seni Sevdi Seni be?endi, Senden ba?kas? Olmaz Hayat?mda Kal?c? Ebedi Ama Yanl???n OLmas?n Çizerim Seni..***
***Yaral? kalbim seninle düzeldi, bir senin için ba?lad? bedenim ayakta durmaya bir senin için güldü yüzüm a?k?nla,
bütün piskopat ve serseri dü?üncelerimi sildin saf duygular?nla***
***Belal? bir kalbim var sevdi?im senin için atar bu kalbim bitanem, piskopat olsakta bu alemde seni seçti gözlerim,
serseri gibi sevdim seni kendim bildim güzelim..***
***Ak?am Yollar?n olmak isterim sabah yüzüne vurdu?un su olmak isterim, sinirli an?nda en piskopat
duygular?n olmak isterim sevgilim..***
***bendeki yüre?i ba?kas?nda bulamazs?n benim bükülmez bile?im gibi kimse tutmaz ellerini, sen git sosyetik a?klar bul
kendine ben piskopat?m kald?rmaz sevgin benim duygular?m? güzelim..***
***hayat? Ac?s?yla tatmay? Sevdim Sen Ald?rma Bana Bak i?ine güzelim, Ben Ac?yla
Sevi?mesini ö?redim piskopat?z biz kapt?rmay?z kalbimizi güzelim..***
***Yüzümdeki Çizgiler Hayat?n Eseri kalbimdeki K?r?klarda Senin Eserin.***
***HER NE KADAR PSIKOPATLIKTA GOZUM OLMASADA DALIMI KIRANIN AGACINI KOKUNDEN SOKERIM....***
***Yoku$u Ben C?kT?m YoL $eniN oL$un, ZehiRi Ben IctiM
$u $enin oL$un Bi tAne BuLmu$$un Hay?RL? oL$un Bi tAne dE Ben BuLdum HaBeRiN oLsun!!***
***LaF SokmA KapaK OlursuN YalvarmA KöpeK OlursuN DEL?KANLI
OL Belk? Yan?mdA YeR BulursuN***
***HeRKeZ!N HaVaS!N! ATT!G! YeRDe. . .
. . .BeN!M F!RT!NaM E§eR. .***
***g£c£md£ £fkAr, kAfAmdA £srar, iCimde
Israr, yüzümd£ Inan haSar Inan gönLüm hAzAr
yAni BöyLe piSkOpAt yAzAr BöyLe yAzAr...***
***derdi olan?n derman?, dert ç?karan?n belas? oluruz...***
***ac? çekerek geldik bu günlere,
boyun e?meyiz kimselere,
kanmay?z sahte gülücüklere,
sayg? ?eklinde övmelere,
herkesin ölüm diye korktu?unu,
biz sokakta oyun diye oynar?z...***
****Bir delikanl? Cekmi? Esrar? GözleriYa?l? Elleri Façala? ALLAHINA kadar SevdaL?***
***Özür Dilerim Elini Tutuqum ?çin Özür Dilerim Gözlerine Bakt?g?m
?çin Özür Dilerim Seni Sevdigim ?çin Ve Yine Özür Dilerim Seni ?NSAN Sand?g?m ?çin
Bir qüN Hayat Seni Benim kOllar?mdan aL?p Ba$kaS?n?n kOllar?na AtarSa
Seni DanSa KaLd?RaCaq
iLk müziq Cenaze mar$?m oLSun..***
***BuGün Rüya YaR?n HaYaLd?r, RüYaY?
MuTLu HaYaLi uMuTLu YapaN Bu GünDüR. A?LaMay?
BiL GüLmeYi uNuTMa SevMeYi BiL SeViLMeDeN YaPMa BeNi HaT?RLa DeMiYoRuM aMa UNUTMA!!!***
***inSani En KoLay A?Latan SevgiLidir.En KoLay
aLdatan doStLaridir.Hayatta hiÇBir ?eye Güvenme Beyaz GüLü biLe GöLgeSi Siyahtir...!****
***paketimdeki son sigaramla silah?mdaki
son kursunu senin için ay?rd?m seni dü?ündü?üm zaman
sigaram? yakar?m seni unutdugum zaman son kursunumu kafama s?kar?m***
***Of Ulan Of Yetmedimi Bana Yapt??n Eziyetler.Seni Sevince
Adam Seni sevmeyince ?erefsiz Olduk.***
***Biz Elleri nas?rL? ANALARIN, MANGAL
yürekLi BABALARIN evLatLar?y?z, Sevdikmi
öLümüne Kadar Severiz SiLdik mi Ahirete Kadar SiLeriz..!***
***Cenazemi Meyhanede BulmusLar su yerine rak?yLa
y?kam?sLar imam yerine müslüm babay? cag?rm?slar KURAN yerine isyankar
parcas?n? okutmuslar bütün bunlar?n sebebis sensin***
***Bizde Sat?l?k Arkada? Kiral?k Kanal Parayla
Kral Olmaz..! Biz Onurumuz ?çin Ölür ?tibar?m?z
?çin Ya?ar?z..! Bizde Sadakata ?art Ko?ulmaz, Hiç
Bir ?hanet Cezas?z Kalmaz, Kalmayacakt?rda..! Biz Burday?z;
Dostumuz Az, Dü?man?m?z Çok Korkumuz Yok..!!!***
***Param PµLµm yOkkí
taht?m ta¢?m oLsµn eƒendí De?íLímkí
ítí Bar?m oLsµn. Ànam BaBam yOkkí ¦ evím Bark?m
oLsµn.Cígaram t?ka Basa EsrarLa DoLsµn Bírde yan?mda
sevdígím oLsµn.öLene Kadar
í¢mezsem ¦GencLígím Bana Haram oLsµn.....***
***Paran Olmad?m?
Seni HiÇ AnmaZlar Paran Oldumu Kap?n?
ÇalarlaR Arkada??m Diye Baqr?na Basarlar
??te Bunlar Böyle Kahbe ?nsanlar Hafif ?nsanlar?n
Cebini Soyarlar cepler Bosald?m?
B?z? Tan?maZlar ??te BunlaR Böyle Kahbe ?nsanlaR***
***Silah? Elimize Aldik , ?arjörü Silah?m?za
Takt?K , Elimizi Tetihimize Koyduk , Gözümüzü NamluYa , Hayat? Yalan Sayd?k ,
Dünyay? Fani , Dostumuzu Can Yapt?k Dü?man?m?z? Candan , Sevgimizi
Ald?laR Sevd?kler?mizi Yalan
Yapt?laR , En Sonunda Elimizdeki TaBanCay? Patlat?laR.....***
***Del?kanl?l?k b?zde ozent? dey?l
yasamakt?r an ve an seven? ah?rete kadar sever
s?len? mahsere kadar s?ler?z gece s?lahl? gunduz
sallamal? gezer?z her ne kadar sosyeten?n c?lal?
ve mermer taslar?nda dans etmesekte ecel ?le dans azra?l ?le dost
olmas?n? ?y? b?l?r?z dost ?c?n can al?p can vermes?n?de ?y? b?l?r?z!***
***KuraLLar? Sevmem ama YerSiz
Yere Cignedigim GörüLmemi?tir , Kinci deiLim ama unutmam
. Sefkat qöSteririm ama ??martmam , DaLqa Gecerim ama KIrmam
, Ciddiye aL?r?m ama Kap?Lmam , Huzur Veririm ama Söz Vermem ,
Sahip oLurum ama A?T oLmam......***
***Ölümüm eSrardan kefenim çarsaftan mezar
tas?m zivanadan mezar çiçegim 3 mese Cigaradan oLsun***
***ceplerin esrarla agz?n ?ekerle zulan malboroyla dolsun sigaran zehir kafan
1500 olsun bayram?n mübarek olsun ***
***Bizi ESK?LER tan?r.Yeniler ÖRNEK al?r.GÖRENLER anlat?r***
***Asalet; Boyda De??l Soydadir.. -
?ncel?k; Belde De??l D?lded?r.. - Do?ruluk; SÖzde De??l Özded?r.. -
Namus; Bacak Arasinda De??l YÜrekted?r - GÜzell?k; YÜzde De??l Bakan GÖzded?r!***
***Kral olup param?
dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup, param? kral gibi harcamay? tercih ederim***
***KaraKol merkez FarketMez DER?K qenÇlik affetmez***
***Kadehi Elimize Tutu?turanlara Sevgiye ?hanet
Edenlere Kolumuza Jilet Att?ranlara Esrar Çektirip Üçlüyü Tersten Yakt?ranlara ?syan?m
Allah'a De?il Tüm Allah's?zlara....***
DER?K MAN?LER
***DEL?Y?Z MEL?Y?Z AMA DEL?KANLIYIZ NE DE OLSA DER?KL?Y?Z***
***EZE TUBU SALA KAP?L? MAZO BU BERBER ??YAR BU MOTORC? REZO BU SAAT DONZDE ?EVE?EVE BU TEKA
TEKA DEMANÇA ?EK?EKA TIZB?YABU MI GO ÇIBU ÇI NE BU VELE 5 ÖLÜ 7 YARAL? MI GO K?BO K?NE BU
GO ÇETA ZEBEN? SADO BU***
***MASA ÜSTÜNDE BIÇAK APO KEND?N? VURACAK VURMA APO VURMA KÜRDÜSTAN ARKANDA OLACAK***
***50 50 YÜZ B?Z DER?KL?Y?Z EL?M?ZDE SAZIMIZ ÖNÜMÜZDE B?RAMIZ CEV?ZPINAR MAHALLES? B?Z?M MEKANIMIZ***
***SEN BATAN B?R GÜNÜ? BEN YOLLARDA ESRAR ÇEKE ÇEKE ÖLEN B?R Ç?LEKE?***
***SARI TAKS? GEL?YOR TOZU DUMANA KATIYOR ÇEK?L?N ULAN YOLDAN SADO BABA GEL?YOR***
***SEN H?Ç ÖLÜMÜN GÖLGES?NDE ÖZGÜRLÜK YA?ADINMI ?B?NES?NE PEZEVENG?NE KAHPES?NE KUR?UN YA?DIRDINMI GAR?B?N
ELLER?NDEN TUTUP ESRAR ÇEKT?NM? BEN GÜNDÜZ KÜLAHLI GECE S?LAHLIYIM B?L?RS?N GÜZEL?M BEN BU D?YARDA
KRAL TANIMAM SEN L?SE SÜKÜNTES?NDE OKURKEN BEN HAYAT OKULU MEZUNUYDUM SEN C?LALI MERMER ÜZER?NDE DANS
EDERKEN BEN HERGÜN AZRA?LLE DANS ED?YORDUM SEN ANANIN SICAK KUCA?INDA UYURKEN BEN PARÇALANMI? VÜCUDUMUN
ACSIYLA MAHKEME DUVARLARINA DAYANMI? DO?ACAK GÜNE?? BEKL?YORDUM B?L?RS?N GÜZEL?M BEN BU D?YARDA KRAL TANIMAM***
***SEN? SEVMEK SUÇ ?SE SUÇUM ?DAM OLSUN SUÇUM ?DAM ?SE CELADIM SEVG?M OLSUN CELADIN SEVG?N ?SE BU CAN SANA FEDA OLSUN***
***ALIYEM BALIYEM 45 ÇOCI?IN BABASIYEM S?BEL CANIN KOCASIYEM VE HALADA SEVDALIYEM***
***YOLDA GÖRDÜMB?R BAYAN BAYAN DED? BANA DAYAN DAYANDIM ANAM DAYANDIM MAHKEMEDE MAHKEMEDE UYANDIM HAK?M BEY DED? SU?UN NE
BEN DED?M VALAH? EL EL? GÖRM? GÖZ GÖZÜ GÖRM? EL?M? ATTIM ETE?E YANLI?LIKLA KAYDI GÖTE VARMI BUNDA B?R ?ETE***
*** 60+60:120 BANA DERLER MARD?NL? CEKET?M? ATARIM YOL ÜSTÜNDE YATARIM KAR?I ÇIKAN VARSA ANASINI SATARIM***
*** 2 GEM? GEM? YANA?IR ?Ç? DOLU ÇAMA?IR ?U DER?K, ?N KIZLARI SADO AB?N?ZE YANA?IR***
***ÇEKER?M EMANET? TUTARIM PO?ET? ALIRIM HAPIMI ÇEKER?M ESRARMI S?KER?M DEVLET? ADALET?***
***VURSAMDA VURULSAMDA HAYATTA TEK KALSAMDA KAVGADA ERKEÇE OLSUN ?STER?M DOSTLUKTA DÜ?MANLIKTA***
***SARI TAKS? BOYANDI KAPINIZA DAYANDI TAM SENI KAÇIRACAKTIM KAHPE AB?N UYANDI***
***NE ORDAYIM NE BURDAYIM SEN NERDE DESEN BEN ORDAYIM DAHA
YEN? CEZA EV?NDE ÇIKMI?EM DAHA BETER YOLLARDAYIM DED?M YA GÜZEL?M
BEN BUYEM BU ALEM?N ÇOCU?IYEM SEVERSENDE BUYEM SEVMESENDE
BUYEM SEVMESENDE BUYEM ??TE BURDA YOLLARIMIZ AYRILIYOR E?ER B?RGÜN BEN?
ARAMAYA KALKARSAN ?U ADRESE GEL?RS?N ADANADA ARPACI MERS?NDE
TUFACI ?STANBULDA ASKICI D:BAKIRDA YAN KES?C? DER?KTE MOTORC? P?SKOPAT SADO
DED?NM? GÖSTER?RLER E?ER BU ADRESTE BEN? BULMADIYSAN ?U ADRESE
GEL?RS?N DER?K CEV?ZPINAR MAHALLES? ESRARKE?LER CADDES? EVLENME SOKAK
SARHO?LAR APARTMANI NO:9 EVDE YOKUZ ÖLÜM?NE D?L?M?NE SON DURAK KARA TOPRAK***
***KIZLARIN GÖZÜ HEP YÜKSEKLERDE PARALI ZÜPPE ERKEKLERDE B?Z?MSE ONLARDAN TEK FARKIMIZ DEL?KANLIYIZ ??TE***
***EN GÜZEL SÖZ ESRARKE? SÖZLER ESRARKE? GÖZLER SADECE SEVD???N? ÖZLER***
***DED?MYA GÜZEL?M B?Z HENÜZ KALEM TUTMAYI B?LMEZKEN A?K ?Ç?N ÖLMEY?
DOST ?Ç?N ÖLDÜRMEY? S?LAH TUTMAYI MERM? SIKMAYI Ö?REND?K BE GÜLÜM
SEVD?KM?DE ALLAHINA KADAR SEVER?Z ??MD? D?YECEKS?N?ZKI BU ?NSANLAR NE
ANLAR SEVMEKTEN AMA BUNU UNUTMAYINK? SEVMEY?DE KAHPELERE B?Z Ö?RETT?K***
SERSER? A?LARSA K?MSE SUSTURAMAZ SERSER? G?DERSE K?MSE D
URDURAMAZ SERSER? SEVERSE K?MSE AYIRAMAZ VE HERKES BEN?M G?B? SERSER? OLAMAZ***
***TAKIM ELB?SEM? G?YER?M SERSER?D?R BEN?M ?SM?M ,
TESB?H?M? ELLER?MDE SÖZLER?M D?L?MDE, EN DEL?KANLI ADAMA Ö?RETT?M KEND?M? DER?KL? OLDU?UMU***
***B?Z DER?KL?Y?Z GÜZEL?M SEVD?KM? GÖNLÜMÜZ CO?AR A?IK OLDUKMU KALB?M?Z ATAR***
***DER?KL?Y?M SOKAKLAR EV?M, DER?KL?Y?M ADAM G?B? SEVER?M, BANA B?R ADIN GELENE BEN ON ADIM G?DER?M***
***SEN B?R SERSER?Y? SEVERM?S?N BAK GÜZEL?M
BEN K?MSEY? SEVMEM SEVEMEM CÜN KÜ B?R SERSER?Y?M AMA SEVD?M?DE ALLAAHINA KADAR SEVER?M SEN ?STED?M VERMED?LER
CÜNKÜ SERSER? DED?LER SERSER?DEN KOCA OLMAZ DED?LER BUNLAR B?Z? ANLAMAZLAR SERESER?
D?YORLAR NERDE ASK?AMLAR ORDAN SABAHLAR NERDEN ?CER ORDAN SIZAR GEL G?DEL?M GÜZEL?M
BURALARDAN EL?N? TUSAM NEDERTS?N DER?K GÜZEL? EL?M? UZATSAM GEL?RM?S?N SEN LALE
BEN SÜMBÜL G?B?S?N UMAN DEN?Z KADAR GÜZEL
SAF VE TEM?ZS?N RUMA ??LEM?? B?R ÖZLEMS?N CANIMDAN
CAN KANIMDAN KANSIN***
***Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...***
***geceleri gelme yan?ma
gö?süme jilet cekerim uzatma kollar?n? birtanem sanada atar?m dedim ya birtanem bende bir serseriyim ***
***enTeL DeGiLizKi MaNiTaMIz OLSuN, CaDDeLi DeGiLiZKi AraBaMIZ OLSuN.BiZ DER?KL?Y?Z BIrAKINDa FarKImIz OLSun.!!!***
**aL?R?Z eMaNeTi BoZaR?Z aDaLeTi maHaLLemiZDen GeÇiLmeZ eLimiZDen Su iÇiLmeZ DER?K ÇoCu?uYuZ biz BiZe RaJon KeSiLmeZ***
***BEN?M RAHAT EDEMED???M YERDE K?MSE ?ST?RAHAT EDEMEZ KEYFE KEDER KRALINA DE??L ALAYINA G?DER***
*** Çekmi? Sigaray? Kafas? Dumanl? Asl?nda Harbi Delikanl? Kolunda 3-5 Faça Yaras? Oda Bir Kahbenin Hat?ras?...***
***B?Z YIKILMAZ SEVG?LER?N SARSILMAZ TA?LARIYIZ ANLIMIZDA BELA YAZAR
GÖNLÜMÜZDE SEVDA DEL?CE SEVMEY? B?L?R?Z UNUTMAYI ASLA....!!! ***
***ERKEKLER?N KALB? MEZAR G?B?D?R
B?R G?REN B? DAHA ÇIKAMAZ KADINLARIN KALB? 5 YILDIZLI OTEL G?B?D?R G?REN ÇIKAN BELL? DE??L..***
***Biz derik?in Gerilim Saçan Sokaklar?nda Daha Kalem Tutmay? Bilmezken Esrar
Sarmay? Adam Kesmeyi Sallama Çekmeyi Ö?rendik-
Sevdik mi Allah?na Kadar Vurduk mu Sallamay? Damar?na Kadar
?imdi Diyeceksin Lan Piskopat Sen Sevmeyi Nerde Ö?rendin ?unu Unutmaki Kahbelere Sevmeyi Biz Ö?rettik.***
***HaYaT YoLLaRDaN ÇiZiLMi? oLSa BiLe Bu YoLLaRDaN BiRiNi SeÇeCeKSiN! SeÇDi?i
N YoLDa öLüM oLSa BiLe SeLaM VeRiP GeÇeCeKSiN!!!***
***Meyhaneden Masam Kald?r?ld?, Karakoldan Defterim Dürüldü, Savc? Kalemimi
K?rd?, Dara?ac?na Tesbihm As?ld?, Sevmek Bu Kadar Suçsa Beni As?n Raz?y?m.
***AZMI ?SYAN ETT?K SOKAKLARDA AZMI S?GARA
BASTIK ?N?AATLARDA GÖZYA?IM ?Ç?ME AKTIGINDA SEN YOKTUN YANIMDA HAYAL?N VARDI SEVG?L?M....BURASI
ceviz p?nar mahallesi FERMAN GEREKMEZ DEL?KANLI YUVASIDIR CAKALLAR G?REMEZ..
***ASALET; BOYDA DE??L SOYDADIR..
?NCEL?K; BELDE DE??L D?LDED?R..
DO?RULUK; SÖZDE DE??L ÖZDED?R..
NAMUS SOZDE DE?L YÜREKTED?R..
GÜZELL?K; YÜZDE DE??L BAKAN GÖZDED?R..
***Adim SerSeri SokakLarda Büyüdüm Ben Kolumda jiLet isLeri GönLümde Dostlar?m?n
Sevdas? Hep Ben Sokaklarda Büyüdüm K?z?m Senin GiBi S?cak SoBalarda ?s?n?p S?cak
Yorgana Sar?Lmad?m Herkesin Derdine Ko$ar Bu Serseri..!!!
***Sen Cok Guzel Kizsin MektepL? Bense Sokaklarda
Serser? Sen?n ELinde Ka?it Kalem Ben?m ?se VÜcudumda
FaÇa ?zler? Sen ?st?kbal?n? DÜ?ÜnÜrken Mektepl? Oo KÜcÜmsed???n
Serser? Bel?nde Emanet Mevzu ??led? Ded?m Ya GÖnlÜmÜn GÜzel? Herkes Ben?m G?b? Serser? Olamaz!!!!!
***Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz...
TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz..!!
***SeN HaYaLLeRiMiN CeLLaDi, uMuTLaRiMiN KaTiLi Ve ZaVaLLi BiR öMRüN aCiMaSiZ aZRaiLi, BeYNiMDeKi
TeK KuR$uNLa VuRDuM KeNDiMi GeLiP aLaBiLiRSiN eMaNeTiNi***
****Firari SaatLerin Ard?ndan Gelen ?syanKar SokakLar?n
Tövbekar Cocuklar?y?z Biz Sevdi?imiz ?cin ?çin Ya?ar
Dostumuz ?cin Ölürüz Vede Hiç Bir Zaman Hiç Bi Yerde
Kimseye Hesap Vermeyiz Arkadas.!***
***Biz Yalandan Doldandan B?kt?k
SevgilerLe Gerçe?i anLad?k
ElBet Birgün Buluruz
Herkesede Kapat Oluruz
EsrarLa Ba?lad? Gece
Alkolik mi Sand?n Sadece
?u ÇiftLiden ?ki Nefes Al?nca
Dünya Oluruz Bütün Gece
Param?z m? Var Esrar Almaya
?eklimiz mi Var K?z Tavlamaya
Bir Can?m Var Oda Feda Olsun SanA***
***Kadehi eLimize Tutu?turanLara
Sevgiye ?hanet EdenLere
KoLumuza JiLet Att?ranLara
Esrar Çektirip ÜçLüyü Tersten Yakt?ranLara
Duman?mda O Vard?, Sigaray? B?rakt?m; Kadehimde O Vard?,
?çkiyi B?rakt?m; Rüyalar?mda O Vard? Uyumay? bB?rakt?m; Bakt?m Ki Onsuz Olmuyor, Ya?amay?***
***DetayLar Aynadir Fark'? Yansitir.
KraLLar ?z B?rak?r Soytar?lar K?skan?r
Sallanirsada asLa Yikilmaz Taht?m.***
***Al?$ma Bana Ne Yapacaqim BeLLi oLmaZ Benim. Buqun Var?m,
yaR?n Birden yOk oLurum.. Dokunma Bana! Kapanmami$ YaraLarLa doLuyum, 1 yarada sEn açma..Sevme Beni!
yOgun duYquLaRimda kayBoLurSun, tutu$tururum. iSteme Beni! yaSakLarLa bogu$ursun.EnqeLLerLe doLuyum.
ÇöZmeye CaLI$ma SakIn...***
***Ne Paran?n Delisi Ne Pezevengin Gölqesi
Ne Oruspunun Bekçisi Nede ?bnenin Tetikçisi
Olduk Biz Gönlümüzün £fesi Ortamlar?n Delisi Olduk***
***Mafyada Silah?m? Karakolda Resmimi
Ceza £vinde ?smimi Bu Alemde Tesbihimi B?rakt?m Ama
Seni Asla B?rkamad?m.***
***Usturama Jileti Takar?m.Gövdeme
Derin FaçaLar Atar?m ?stersen KraL Ol Farketmez Senide
Mermi Manya?? Yapar?m.!***
***Bizim KraL Oldu?umuz Yerde Kimse
DEVLET Kuramaz , Bizim DEVLET
Oldu?umuz Ye
rde Kimse KraL OlamaZ...***
***Firari SaatLerin Ard?ndan Gelen ?syanKar SokakLar?n
Tövbekar Cocuklar?y?z Biz Sevdi?imiz ?cin ?çin Ya?ar
Dostumuz ?cin Ölürüz Vede Hiç Bir Zaman Hiç Bi Yerde
Kimseye Hesap Vermeyiz Arkadas.!***
***Ac? Çekerek Geldik Bu Günlere,
Boyun £?meyiz Kimselere, Kanmay?z Sahte Gülücüklere,
Sayg? ?eklinde Övmelere, Herkesin Ölüm Diye Korktu?unu,
Biz Sokakta Oyun Diye Oynar?z...***
***Resti Cektim Kadere
Belki ?syan Oldu Ta?t?
Tek Bir Ba??ma Kald?m
Kahbe Ac?s? Bende SakL?
Ama Bundan Sonra
S!kt!r Ettim A?k?.***
***DetayLar Aynadir Fark'? Yansitir.
KraLLar ?z B?rak?r Soytar?lar K?skan?r
Sallanirsada asLa Yikilmaz Taht?m.***
***Ben Günahkar?m Cekerim Tineri BaLiyi Ciqaray?..
Atar?m Kendimi Bir Bo?Luqun ?çine..Ben Günahkar?m Sen Vefas?zs?n..Sen Ac?mas?zs?n***
***ParçaLanm?$ Vücudum Olmu$ Bir Ses UzakLa$
K?z?m Benden Git Kahbele$ Sana DeqiL Seni Sevdi?im ?cin Bana Lanet oLsun..***
***ALem Oyuncu Olmu$
Sokaklar Sahne
Sevdiqim Bir K?z Vard?
Oda OLmu$ Kahbe..***
*
***Fark?m?z Tarz?m?z Bizim Delikanl? OLmam?z,
Ya Kan KuStururuz yada Tam SuStururuz. Bu
HuSuSta N£ KuraL N£d£ KraL tan?r?z.!!!***
***Bizim KraL Oldu?umuz Yerde Kimse
DEVLET Kuramaz , Bizim DEVLET
Oldu?umuz Yerde Kimse KraL OlamaZ...***
***DEL?Y?Z MEL?Y?Z AMA DEL?KANLIYIZ NE DE OLSA DER?KL?Y?Z**
***EZE TUBU SALA KAP?L? MAZO BU BERBER ??YAR BU MOTORC? REZO BU SAAT DONZDE ?EVE?EVE BU TEKA
TEKA DEMANÇA ?EK?EKA TIZB?YABU MI GO ÇIBU ÇI NE BU VELE 5 ÖLÜ 7 YARAL? MI GO K?BO K?NE BU
GO ÇETA P?SKOPAT SADO BU***
***50 50 YÜZ B?Z DER?KL?Y?Z EL?M?ZDE SAZIMIZ ÖNÜMÜZDE B?RAMIZ CEV?ZPINAR MAHALLES? B?Z?M MEKANIMIZ***
***SEN BATAN B?R GÜNÜ? BEN YOLLARDA ESRAR ÇEKE ÇEKE ÖLEN B?R Ç?LEKE?***
***SARI TAKS? GEL?YOR TOZU DUMANA KATIYOR ÇEK?L?N ULAN YOLDAN SADO BABA GEL?YOR***
***SEN H?Ç ÖLÜMÜN GÖLGES?NDE ÖZGÜRLÜK YA?ADINMI ?B?NES?NE PEZEVENG?NE KAHPES?NE KUR?UN YA?DIRDINMI GAR?B?N
ELLER?NDEN TUTUP ESRAR ÇEKT?NM? BEN GÜNDÜZ KÜLAHLI GECE S?LAHLIYIM B?L?RS?N GÜZEL?M BEN BU D?YARDA
KRAL TANIMAM SEN L?SE SÜKÜNTES?NDE OKURKEN BEN HAYAT OKULU MEZUNUYDUM SEN C?LALI MERMER ÜZER?NDE DANS
EDERKEN BEN HERGÜN AZRA?LLE DANS ED?YORDUM SEN ANANIN SICAK KUCA?INDA UYURKEN BEN PARÇALANMI? VÜCUDUMUN
ACSIYLA MAHKEME DUVARLARINA DAYANMI? DO?ACAK GÜNE?? BEKL?YORDUM B?L?RS?N GÜZEL?M BEN BU D?YARDA KRAL TANIMAM***
***SEN? SEVMEK SUÇ ?SE SUÇUM ?DAM OLSUN SUÇUM ?DAM ?SE CELADIM SEVG?M OLSUN CELADIN SEVG?N ?SE BU CAN SANA FEDA OLSUN***
***ALIYEM BALIYEM 45 ÇOCI?IN BABASIYEM S?BEL CANIN KOCASIYEM VE HALADA SEVDALIYEM***
***YOLDA GÖRDÜMB?R BAYAN BAYAN DED? BANA DAYAN DAYANDIM ANAM DAYANDIM MAHKEMEDE MAHKEMEDE UYANDIM HAK?M BEY DED? SU?UN NE
BEN DED?M VALAH? EL EL? GÖRM? GÖZ GÖZÜ GÖRM? EL?M? ATTIM ETE?E YANLI?LIKLA KAYDI GÖTE VARMI BUNDA B?R ?ETE***
*** 60+60:120 BANA DERLER MARD?NL? CEKET?M? ATARIM YOL ÜSTÜNDE YATARIM KAR?I ÇIKAN VARSA ANASINI SATARIM***
*** 2 GEM? GEM? YANA?IR ?Ç? DOLU ÇAMA?IR ?U DER?K, ?N KIZLARI SADO AB?N?ZE YANA?IR***
***VURSAMDA VURULSAMDA HAYATTA TEK KALSAMDA KAVGADA ERKEÇE OLSUN ?STER?M DOSTLUKTA DÜ?MANLIKTA***
***SARI TAKS? BOYANDI KAPINIZA DAYANDI TAM SENI KAÇIRACAKTIM KAHPE AB?N UYANDI***
***NE ORDAYIM NE BURDAYIM SEN NERDE DESEN BEN ORDAYIM DAHA
YEN? CEZA EV?NDE ÇIKMI?EM DAHA BETER YOLLARDAYIM DED?M YA GÜZEL?M
BEN BUYEM BU ALEM?N ÇOCU?IYEM SEVERSENDE BUYEM SEVMESENDE
BUYEM SEVMESENDE BUYEM ??TE BURDA YOLLARIMIZ AYRILIYOR E?ER B?RGÜN BEN?
ARAMAYA KALKARSAN ?U ADRESE GEL?RS?N ADANADA ARPACI MERS?NDE
TUFACI ?STANBULDA ASKICI D:BAKIRDA YAN KES?C? DER?KTE MOTORC? P?SKOPAT SADO
DED?NM? GÖSTER?RLER E?ER BU ADRESTE BEN? BULMADIYSAN ?U ADRESE
GEL?RS?N DER?K CEV?ZPINAR MAHALLES? ESRARKE?LER CADDES? EVLENME SOKAK
SARHO?LAR APARTMANI NO:9 EVDE YOKUZ ÖLÜM?NE D?L?M?NE SON DURAK KARA TOPRAK***
***KIZLARIN GÖZÜ HEP YÜKSEKLERDE PARALI ZÜPPE ERKEKLERDE B?Z?MSE ONLARDAN TEK FARKIMIZ DEL?KANLIYIZ ??TE***
***EN GÜZEL SÖZ ESRARKE? SÖZLER ESRARKE? GÖZLER SADECE SEVD???N? ÖZLER***
***DED?MYA GÜZEL?M B?Z HENÜZ KALEM TUTMAYI B?LMEZKEN A?K ?Ç?N ÖLMEY?
DOST ?Ç?N ÖLDÜRMEY? S?LAH TUTMAYI MERM? SIKMAYI Ö?REND?K BE GÜLÜM
SEVD?KM?DE ALLAHINA KADAR SEVER?Z ??MD? D?YECEKS?N?ZKI BU ?NSANLAR NE
ANLAR SEVMEKTEN AMA BUNU UNUTMAYINK? SEVMEY?DE KAHPELERE B?Z Ö?RETT?K**
SERSER? A?LARSA K?MSE SUSTURAMAZ SERSER? G?DERSE K?MSE D
URDURAMAZ SERSER? SEVERSE K?MSE AYIRAMAZ VE HERKES BEN?M G?B? SERSER? OLAMAZ***
***TAKIM ELB?SEM? G?YER?M SERSER?D?R BEN?M ?SM?M ,
TESB?H?M? ELLER?MDE SÖZLER?M D?L?MDE, EN DEL?KANLI ADAMA Ö?RETT?M KEND?M? DER?KL? OLDU?UMU***
***B?Z DER?KL?Y?Z GÜZEL?M SEVD?KM? GÖNLÜMÜZ CO?AR A?IK OLDUKMU KALB?M?Z ATAR***
***DER?KL?Y?M SOKAKLAR EV?M, DER?KL?Y?M ADAM G?B? SEVER?M, BANA B?R ADIN GELENE BEN ON ADIM G?DER?M***
***SEN B?R SERSER?Y? SEVERM?S?N BAK GÜZEL?M
BEN K?MSEY? SEVMEM SEVEMEM CÜN KÜ B?R SERSER?Y?M AMA SEVD?M?DE ALLAAHINA KADAR SEVER?M SEN ?STED?M VERMED?LER
CÜNKÜ SERSER? DED?LER SERSER?DEN KOCA OLMAZ DED?LER BUNLAR B?Z? ANLAMAZLAR SERESER?
D?YORLAR NERDE ASK?AMLAR ORDAN SABAHLAR NERDEN ?CER ORDAN SIZAR GEL G?DEL?M GÜZEL?M
BURALARDAN EL?N? TUSAM NEDERTS?N DER?K GÜZEL? EL?M? UZATSAM GEL?RM?S?N SEN LALE
BEN SÜMBÜL G?B?S?N UMAN DEN?Z KADAR GÜZEL
SAF VE TEM?ZS?N RUMA ??LEM?? B?R ÖZLEMS?N CANIMDAN
CAN KANIMDAN KANSIN***

#2939

 
© 2015
AŞK