Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Racon Mesajlar

Biz firari saatlerin ard?ndan gelen isyankar sokaklar?n tövbekar çocuklar?y?z

Ya?muru k?skand?m sana dokundu diye, rüzgara k?zd?m kokunu çald? diye, kaderime küstüm bana imkans?zs?n diye, birtek geceleri sevdim seni rüyalar?ma yollad? diye...

HaYatI Kazanmay? öqrendik Ama YaSamay? öqrenemedik hayat?m?za y?LLar Katt?k Ama Y?LLara HayaT KaTaMadIk!

Seni ben kendime kader saym??t?m ; Ugruna her?eyi göze alm??t?m. Yüre?in ta?tanm?? çok geç anlad?m. Bir damla göz ya?? DE?MEZM?? SANA!

Be? para edermi varl???n ! Yoklu?un beni ac?ts?n , alem affetsin seni . Ben affetmem . Nerde Unuttuysan Beni Orda Kal !.

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz. Bizi arama lüks meyhanelerde , biz dost sarab? icenlerdeniz. Bize dost, arkadas nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz

beni yüreklendrecek bir söz söle ?ehrin tutsaklar?na salay?m kalbimden beni yüreklendirecek bir söz söle kur?unu kafama s?kay?m öylesine

Eskiden olsa arkandan bakar a?Lard?m, ?imdi arkama biLe bakmam. Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam...!

Sen Benim Ad?m? Bile Anamazs?n...B?rak Dost Kalmay? Sen Benim Dü?man?m Bile Olamazs?n!!!

sevdigimizi elimizden alanlara kolumuza jilet att?ranlara kadeh ?i?esini elimize tutu?turanlara isyan?m allah a de?il TÜM ALLAHSIZLARA

Ben Büyük Rüzgarlar?n Adam?y?m Benim Sevdalar?mda Büyük Olur Öfkelerimde Ben Seversem Destan K?zarsam Katliam Olur...!!!

GULLER ARASINDA BIR DIKEN KIRIK MASADA ICKI ICEN AZAB OLMUS GÖNLÜ ESRAR CEKEN NEREDE BIR MUSLUMCU GÖRÜRSEN BENI HATIRLA! By_" aNer ®essT

A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n. Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için ya?ayan birileri mutlaka vard?r

HaYatI Kazanmay? öqrendik Ama YaSamay? öqrenemedik hayat?m?za y?LLar Katt?k Ama Y?LLara HayaT KaTaMadIk!!!!

Gün gelecek devran dönecek... Kahbe felek bize de gülecek... Sen mi vard?n ?imdiye dek... Tek tabanca da ya?ar bu yürek...

sevmek illede kan dökmek diyorsan senin için ?ah damar?m? keserim yok illede can?n diyorsan olsun bea gülüm ben seni toprag?n alt?ndada severim

biz firari saatlerin ard?ndan gelen isyankar sokaklar?n tövbekar çocuklar?y?z

Ya?muru k?skand?m sana dokundu diye, rüzgara k?zd?m kokunu çald? diye, kaderime küstüm bana imkans?zs?n diye, birtek geceleri sevdim seni rüyalar?ma yollad? diye...

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m

Vefas?z kullardan vefa bekleme k?ymetsis bir kula satarlar seni

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesim sen olsan ?imdi ÖLÜRÜM

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm

GeceLer ?syanda Yüre?im ZindanLarda GöZLerimse Hep ?aFaKLarda YüRe?im DayaNMaz Bu YanL?ZL??a NerDe KöTü Zaman DosTLaR?m NeRDe HaNi AN?Lar YaLan OLmu? SeVDaLar GöZLeRim Kan A?Lar ?çTi?im ?araP B?Le Beni Yarg?Lar SenSiZ AnCaK BaNa ÖLüm YaRar..Ho?ÇaKaL Gözümün Bebe?i Ho?ÇaKaL

Bo?Vér! ?imdi Goz YAsLarimi SiLMéyi Gücün YéTéRSé KahKahaya Bo? Béni Birak YaNakLarimi DuDakLarimi.. Gucun VAr iSé Yuré?imDéN Öp Béni

DéTayLAr AynaDir Fark'i YansiTir.. KraLLar iz BiRakir SoyTariLAr KisKanir.. SaLLanirSaDa YiKiLmaz TahTim

Hele bir ???klar sönsün.. Sular durulsun . B?çak ataca??m Da??n dikine.. K?sa devre yaps?n kalbim..Ellerim inatla dökülsün c?garaya.. Sen beni ozaman Gör..Hele küssün meydanlar Kald?r?mlara ya?mur dökülsün.. Da??ls?n Di?lerimde gülü?ler.. Kaybettiklerim bi dönsün.. Sen beni ozaman gör

HayaTi uÇurumLArDa Géçmi? Bir AdaMada MéZar oLaRak uçuRumun KéNari Yakisir. Unutma! ucurumun KéNArindada ÇiCékLéR YéTisir

GéL BuLut oLDa Ya? Biraz iSLanDir aL BaSimi DizLériNé YasLandir DéLirMisim SéVDé BéNi usLandir

iÇTi?iM $ARAp OLSUN... ÇEKTi?iM ESRAR OLSUN... SEVDi?iM KIZ MUSLUMCUYSE BU CAN ONA FEDA OLSUN. aLaca KaranL?kta oLsun öLümüm K?s?n LambaLar? K?s?n aL?n GötüRün BüTün umutLar?m? Kaderi

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine ibnesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum...

F?RAR? SAATLER?N ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR

COCUKLARIYIZ B?Z SEVD???M?Z ?Ç?N YASAR DOSTUMUZ ?Ç?N ÖLÜRÜZ VEDE H?ÇB?R ZAMAN H?Ç B?R YERDE H?Ç K?MSEYE HESAP VERMEY?Z

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz. biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz...

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir...

ÖLmek için sebebim Yoq AmA yasamaq ?ç?NdE SINIRDAYIM

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde.... !!!

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m

Sen geceyi bana bela ettin...Bense sana olan her?eye lanet ettim...

HerkeZ ELine Bi SALLama aL?p BeN BaBayIm D?yo DELiKanL?yIm DiYo.....................

........AMa hiç KiMse ?uNu UntMas?n Her DeliKanL?n?n Bir DeliKanL?s? WarD?r

Wefas?s kullardan vefa bekleme k?ymetsis bir kula satarlar seni!..

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek..Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z ....... Serserisiyiz

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'

CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BéNDé SéNin GozLéRiNé Kanmsim GuNésin YéR Yuzunu Yakti?i Gibi Gulum SéNin GozLérinDé yanmisim

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesi m sen olsan ?imdi ÖLÜRÜM!

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

bendeki a$k ate$i cehennemi kiskandirir.

ben sön sözümü söylersem e?er geri dönü?ü yoktur senin gibi ?erefsizlere kahpeler çokturrr

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm..

Kiymet bilmeyen kalbe sevgim haram, yolunu bekleyip gelmeyene

yaz?klar, sevdim deyipte aldatana lanet, beni sonsuza kadar sevene bu

canim kurban olsun!!!

Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz...!!!

Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir...

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...

Derdi Olan?n Derdini Dinleriz, Dert Ç?karan?n Derdi Oluruz.

Dal?m?z? K?ran?n A?ac?n? Kökünden Sökeriz.

Milletin Etiket Oldu?u Yerde Fiyat? Biz Koyar?z.

Aldanma Hayat?n Cilvelerine Her?ey Bahane Görünü?üm Serseri aMa Gönlüm ?ahane.

Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.

Sözlerin büyük, yüre?in küçük! Hatalar?n yanl??lar?n ç, do?rular?n y! Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n!

Hayat dü?ündü?ün kadar güzel, gördü?ün gibi tatl? de?ildir. Gerçekler bir gün gözünün önüne geldi?inde, pembenin kara sevdan?n yara, arkada?l???n ise palavra oldu?unu anlars?n!

konu$acaksan öyLe Bir Konu$ki Inanayim a?LatacakSan öyLe Bir a?Latti Susmayayim GidecekSen öyLe 0Bir Gitki öLümü Unutayim Ama SevecekSen öyLe Bir Sevki Konu$sanda GitSende A?Latsanda Seni Yüre?imde Ya?atayim ...

do?du?um kusurdu ya?ant?m hata ben isyan ederim böyle hayata...

A?k dudaktan ç?kan bir kelimde de?il gözlerden akan ya?t?r. Maksat bir sevgili u?runa ölmek de?il u?runda ölünecek bir sevgili bulmakt?r...

biz her ne kadar lo? ???k alt?nda mini etekli k?zlarla dans etmeyi bilmesekte mahalle kö?elerinde ya?mur alt?nda delikanl?nca sewmesini herkesten daha iyi biliriz...

Bu masaLar bo? kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir?ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar. Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta?in kaLbi yoktur ama onu biLe yoksun sarar...!

hayat buysa üstü kals?nnn...

SEVME SEVS?NLER DE?ER VERS?NLER. A?LAMA A?LAT K? DE?ER?N? B?LS?NLER.

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam dövmektir, Delilanl?l?k koltu?una 1 ekmek al?p evin yolunu tutmakt?r,

DaLimi Kiranin A?acini Kökünden Sökerim........***HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde

SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim

Ya Tam Susturca??m ya Kan kusturucag?m Ezanla ba?lad?m Selayla bitircegim!!!!

çekmi?im esrar? gozler?m kanl? ?skenderun sokaklar?nda b?r del?kanl? kollar?nda desen j?let yaras? oda b?r kahpe hat?ras?

bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz

serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü piçlere a?k? kimden ö?renmi?ler

ne ferdi ne orhan sen söyle müslüm baba nereden sevdim o zalimi

Mafyada Silah?m? Karakolda Resmimi Ceza Evinde ?smimi Bu Alemde Tesbihimi B?rakt?m Ama Seni Asla B?rkamad?m.

Usturama Jileti Takar?m. Gövdeme Derin FaçaLar Atar?m ?stersen KraL Ol Farketmez Senide Mermi Manya?? Yapar?m.

Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?

UCURUMDAN DÜSERKEN TUTUNACAK DALIM OLSAN ?NAN ÖLMEKTEN DEY?L SEN? KIRMAKTAN KORKORIM BE GÜLÜM

Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz

Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim

Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m

#79

 
© 2015
AŞK