Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ramazan Bayram? ?le ?lgili Güzel Sözler

Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ???k Dolsun ramazan Bayram?n?z Kutlu Olsun

Bayramlar?n En güzeli ve Hay?rl?s?n? Diliyorum Size Ramazan Bayaram?n?z Mübarek Olsun

Bayramlar, dostluklar?n öneminin ortaya ç?kt???, insanlar?n karde?çe kucakla?t??? günlerdir. Ramazan bayram?n?z mübarek olsun.

Birlik ve beraberli?in, karde?lik ve dostlu?un en s?cak ?ekilde hissedilece?i mübarek Kurban Bayram?n?z?n güzel geçmesi dile?iyle. ?yi bayramlar.

Birlik ve beraberlikle dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve hay?rl? bayramlar diliyorum.

Küskünlerin bar??t???, mutluluklar?n zirveye ula?t??? ve güzelliklerin bizimle oldu?u bir bayram olmas? dile?iyle.

Mübarek ramazan bayram?n?n ülkemiz ve ulusumuz için hay?rlara vesile olmas? temennisi ile.

Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Ramazan Bayram?n Kutlu Olsun

Güne?in güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzak melekler ba? ucunda olsun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul, ramazan bayram?n mübarek olsun.

Bayramlar, darg?nl?klar?n unutuldu?u, insanlar?n bar??t???, karde?çe kucakla?t??? günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygular?n, inançlar?n, örf ve adetlerin uyguland??? bir toplumda millet olma ?uurunun ?ekillendi?i, kuvvetlendi?i günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle.

Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun. Ramazan bayram?n mübarek olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok ac?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Ramazan bayram?n?z mübarek olsun.

Güzel Dü?ünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Bulu?an Dualar?m?z?n NurLanmas? ümidiyle Bayram?n?z? Kutlar?m

Ç?lg?nca Esen Rüzgar, Kavurucu Güne?li terleten günler, Y?ld?zlarla Dolu Bir Dünyad?r Bayramlar, Ramazan Bayram?n?z Mübarek olsun her?ey istedi?iniz Gibi Olsun in?allah

Sevinç Ve Huzur Dolu Bir umutla Geldi Ramazan Bayram?, Bu Güzel Ay?n Mübarek Bayram? Bizlere Mutluluk, Huzur, Güzellikler Nasip Etsin, Bütün müslümanlara Hay?rl? Ramazan Bayram? Diliyorum

Mululuk, Huzur, Hay?rlarla Dolu Bugünden Daha Güzel yar?nlar Diliyorum Mübarek Ramazan Bayram?n?z? Kutluyorum

Bizi yataran ALLAH a ?ükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hay?rl? Olsun, Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun

Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm Bayram?n?z mübarek olsun!

Bu Mubarek Bayramda Kalplerinizde Bar?? Gözlerinizde Umut Atraf?n?zda Sevgi olsun ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun

Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#804

 
© 2015
AŞK