Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ramazan Bayram? Mesajlar?

En Güzel Ramazan bayram? mesajlar? 2015 k?sa sayfas?
?eker bayram? geldi ve herkesin ailesini yak?nlar?n? sevdiklerini kom?ular?n? tebrik etmek için ramazan bayram? mesajlar? facebook sayfalar?nda yay?nlamalar? için haz?rlad?k.
1. Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi Bayramlar. ramazan bayram? kutlama mesajlar?
2. Allah?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allahtand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekan?n cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu bayram?n mübarek olsun. de?i?ik ramazan bayram? mesajlar?
3. Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun. etkileyici ramazan bayram? mesajlar?
4. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir. Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Bayram?n?z mübarek olsun... ramazan bayram? mesajlar? facebook
5. ?slam?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mubarek olsun.
6. Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Bayram?n mübarek olsun.
7. Zamana ve mekana s??mayan bir bereketle bereketlenmek ve ba???lanmis olman?n o ?erefli makam?na eri?mi? olmak temennisiyle Bayram?n?z mübarek olsun.
8. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayram?n?z mübarek olsun.
9. Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak için ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak için. Bayram?n?z kutlu olsun.
10. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, ac?lar unutulsun, dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun.
11. Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Ramazan Bayram?n mübarek olsun!
12. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir.Yar?nlar niyettir ve dualar?n kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayram?n?z Kutlu Olsun.
13. Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Bayram?n Kutlu Olsun
14. Bizim hayat?m?zda nehirler vard?r, köpüklerinde umutlar?m?z? yüzdürdü?ümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vard?r, görünmeyince ölesiye özledi?imiz Bayram?n Kutlu Olsun
15. Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nur'a dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun
16. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
17. Bu de?erli Kurban Bayram?.nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.
18. Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle.
19. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
20. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.
21. Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl? olsun...
22. Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Bayram?n kutlu olsun...
23. Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi bayramlar!
24. Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
25. Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.
26. Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?.n?n, ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle...
27. En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun.
28. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!
29. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Ramazan Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun.
30. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.
31. Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayram? geldi, ho?geldin. Mübarek bayram ulusumuza sa?l?k, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hay?rl? bayramlar dile?iyle.
32. Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar.
33. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
34. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
35. Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayram?n mübarek olsun!
36. Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...
37. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum... ?yi bayramlar!
RAMAZAN BAYRAMINIZIN DA BOYLE BIR NESEYLE GELMESI VE TUM AILENIZI SEVINCE BOGUP EVINIZE BEREKET GETIRMESI DILEGIMIZLE. IYI BAYRAMLAR!
RAMAZAN BAYRAMI.NIN ULUSUMUZUN DIRILIGINE, MAZLUMLARIN KURTULUSUNA, INSANLIGIN HUZUR, BARIS VE HIDAYETINE VESILE OLMASINI DILERIZ.
YINE BAYRAM SABAHI, KIMI AILELERIYLE, KIMI SEVDIKLERIYLE BERABER. YINE YALNIZLIGA SELAM SAATI. UZAKLASMIS SEVGILER, CARESIZ HUZUNLERLE BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN.
YALNIZLIK NE UCSUZ BUCAKSIZ MAVI DENIZDE OLMAK NEDE BIR COL ORTASINDA TEK BASINA OLMAKTIR. YALNIZLIK SEVDIKLERINDEN UZAK BAYRAMLARDA YALNIZ KALMAKTIR. BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
RAMAZAN BAYRAMINIZIN BUYUK BIR NESEYLE GELMESI VE TUM AILENIZI SEVINCE BOGUP EVINIZE BEREKET GETIRMESI DILEGIYLE IYI BAYRAMLAR.
KURANI KERIME INANCIN SON BULMASIN, KALBIN NUR ILE DOLSUN, ALLAH DAIMA YARDIMCIN OLSUN, SENINDE RAMAZAN BAYRAMIN MUBAREK OLSUN.
BUGUN SEVINC GUNU, KEDERLERI BIR YANA BIRAKIP MUTLU OLALIM. RAMAZAN BAYRAMINI DOYA DOYA YASAYALIM. HAYIRLI BAYRAMLAR! HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI, DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMASIN! HAYIRLI VE BEREKETLI RAMAZAN BAYRAMLARI DILEGIYLE.
HEP BIR ARADA, SEVGI DOLU VE HUZURLU NICE BAYRAMLAR GECIRMEK DILEGIYLE, RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN! MUBAREK RAMAZAN BAYRAMI TUM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN. ALLAH TUM INANANLARA NICE HUZURLU, BEREKETLI BAYRAMLAR NASIP ETSIN.
BIR BAYRAM GULUSU SAVUR GOKLERE, ESKI ZAMANLARA GULUCUKLER GETIRSIN OYLE ICTEN SAMIMI, GOZYASLARINI BILE TEBESSUME CEVIRSIN. IYI BAYRAMLAR.
KARDESLIGIN DOGDUGU, SEVGILERIN BIRLESTIGI, BELKI DURGUN, BELKI YORGUN, YINE DE MUTLU, YINE DE UMUTLU, YINE DE SEVGI DOLU NICE BAYRAMLARA...
BIN DAMLA SERILSIN YUREGINE, BIN MUTLULUK DOLSUN GONLUNE, BUTUN HAYALLERIN GERCEK OLSUN, DUALARIN KABUL OLSUN BU BAYRAMDA... RAMAZAN BAYRAMIN MUBAREK OLSUN!
Güzel Dü?ünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Bulu?an Dualar?m?z?n NurLanmas? ümidiyle Bayram?n?z? Kutlar?m..
Dua Kap?lar?n?n A?z?na Kadar Aç?k, bela Ve Kötülüklerin Ar?nd?r?ld??? Bu Güzel Günde Bayram?n?z? Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hay?rl? ve Mutlu geçirmeniz Dilegi?yle Mübarek ramazan Bayram?n?z? Kutlar?m.
Ç?lg?nca Esen Rüzgar, Kavurucu Güne?li terleten günler, Y?ld?zlarla Dolu Bir Dünyad?r Bayramlar, Ramazan Bayram?n?z Mübarek olsun her?ey istedi?iniz Gibi Olsun in?allah.
Mübarek ramazan Bayram? Sana ve Ailene Bol Mutluluk Bol Huzur Ve Refah bir Hayat Getirsin, Bu Bayram?n Güzelli?ini ve Bereketini Evine Getirsin Kalbine ?man Nefesine güç versin. Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun..
Bugün Dualar?n?z? herzamankinden Daha Çok yap?n, Koruyucu Melekleriniz Avuçlar?n?z?n içine çiçekler Döksün, Kalplerinize Bedeninize iLham versin, Bayramlar? En hay?rl? ?ekilde geçirmeyi Nasip Etsin Bizlere, Ramazan bayram?n?z? Kutlar?m Efendim.
Sevinç Ve Huzur Dolu Bir umutla Geldi Ramazan Bayram?, Bu Güzel Ay?n Mübarek Bayram? Bizlere Mutluluk, Huzur, Güzellikler Nasip Etsin, Bütün müslümanlara Hay?rl? Ramazan Bayram? Diliyorum.
Mululuk, Huzur, Hay?rlarla Dolu Bugünden Daha Güzel yar?nlar Diliyorum Mübarek Ramazan Bayram?n?z? Kutluyorum.
Bizi yataran ALLAH a ?ükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hay?rl? Olsun, Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun.
Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ???k Dolsun ramazan Bayram?n?z Kutlu Olsun
Bayramlar?n En güzeli ve Hay?rl?s?n? Diliyorum Size Ramazan Bayaram?n?z Mübarek Olsun.
Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Bayram?n?z mübarek olsun!
Yaz?n Zaman içinde eski ramazan Sofralar?nda Yeniden görü?mek dile?i iLe 11 Ay?n Sultan? ramazan Ay?n?z?n Size güzellikler ve Bereketler getirmesini ve Bayramda Mutluluklar içinde Yo?unla?man?z? Diliyorum.
RAMAZAN BAYRAMINI DOYA DOYA YASAYALIM. HAYIRLI BAYRAMLAR! HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI, DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMASIN! HAYIRLI VE BEREKETLI RAMAZAN BAYRAMLARI DILEGIYLE.
KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI YUCE ALLAH'A SONSUZ SUKURLER OLSUN! RAMAZAN BAYRAMI BEREKETIYLE, BOLLUGUYLA GELSIN, TUM INSANLIK ICIN HAYIRLARA VESILE OLSUN.
GUZELLIK, BIRLIK, BERABERLIK DOLU, HER ZAMAN BIR ONCEKINDEN DAHA GUZEL VE MUTLU BIR RAMAZAN BAYRAMI DILIYORUZ. BUYUKLERIMIZIN ELLERINDEN KUCUKLERIMIZIN GOZLERINDEN OPUYORUZ.
HEYECAN VE OZLEMLE BEKLENEN KUTSAL RAMAZAN BAYRAMI GELDI, HOSGELDIN. MUBAREK BAYRAM ULUSUMUZA SAGLIK, HUZUR, MUTLULUK, BOLLUK VE BEREKET GETIRSIN. HAYIRLI BAYRAMLAR DILEGIYLE.
MUBAREK RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRIK EDER HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIZ. BUHAYIRLI GUNDE DUALARINIZ KABUL OLSUN. DUALARINIZI EKSIK ETMEYIN...
BAYRAMLAR, INSANLAR ARASINDAKI KARSILIKLI SEVGI VE SAYGININ PERCINLENDIGI GUNLERDIR. BAYRAMLAR, INSANLARIN BIRBIRLERIYLE OLAN DARGINLIKLARINI UNUTTUKLARI, BARISTIKLARI, KARDESCE KUCAKLASTIKLARI GUNLERDIR.
MUBAREK RAMAZAN BAYRAMI TUM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN. ALLAH TUM INANANLARA NICE HUZURLU, BEREKETLI BAYRAMLAR NASIP ETSIN.
BUGUN ELLERINIZI HER ZAMANKINDEN DAHA COK ACIN. AVUCUNUZA MELEKLER GUL KOYSUN, YUREGINIZ COSSUN. RAMAZAN BAYRAMINIZ HAYIRLARA VESILE OLSUN.
So?uk Evimize Ramazan Girdi ?s?tt? içimizi ?s?tt? Sofralar?m?z?, Ramazan bitti Bayram? geldi Evimiz mutlu ve Sevinç Dolu Ramazan Bayram?n?z? Kutlar?z.
Ramazan geldi Evimize Bereket Getirdi Sofralar?m?za Yine, Ramazan Bitsede Bu Ay, Bayramda Yan?n?zday?z Her An, Ramazan Bayaram?z? Kutlar?z.
Dualar?m Sizinle Birdahaki ramazan Bayram?nda Güzel An?lara imza Atmak dile?i iLe Ramazan Bayram?n?z Hay?rl? Olsun.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
meleklere herzaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayram?n?z Hay?rl? Olsun ramazan bayram?n?z Kutlu Olsun.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Gönüller bir Olsun Bu mübarek Ayda Dü?üncelerimiz Hem fikir olsun ALLAH ?n yolunda, Hay?rlara vesile Olsun Bu Mutlu Gün Tüm Müslümanlara razaman Bayram?n?z Mübarek Olsun Can?m Dostlar?ma.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Ramazan Bayram?n? doya doya ya?ayal?m. Hay?rl? bayramlar! Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Ramazan Bayramlar? dile?iyle.
Gülerek bitti Mübarek Ramazan Ay?, ?imdi Ellerim Havada Dua Ediyorum Yaradan?ma Bu Mübarek Ramazan Bayram?nda herkez Mutlu Olur in?allah Dualar?m ALLAH ?ma..
En güzel An?lar? birlikte ?ayla?mak dile?i ile en güzel hat?ralar? bu bayramda tazelemek dile?i ile mübarek ramazan bayram?n?z? kutlar?z.
Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!
Bu ramazanda Birlikte Ayn? Sofrada yer Almasakta Bayramda yan?n?zda Olaca??z Mutlaka.. Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun.
Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indekikeder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne?eye dönü?ür. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar
Evinize Gül Kokusu Essin Kalplerinize ALLAH iyilik versin Bu bayramdada Elerimiz herzamanki gibi Mutlulukla Birle?sin. Ramazan bayram?n?z? Kutlar?m
Mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...
Hay?rl? Dualar?m Tüm müslümanlara Bu Güzel Ayda Bitti Sonunda, gelecek ramazan Ay?n'da da Sizleri Görmekten mutluluk duyar?m her seferinde Bayram?n?z M?barek Olsun.
¦ BUGUN SEVINC GUNU, KEDERLERI BIR YANA BIRAKIP MUTLU OLALIM. RAMAZAN BAYRAMINI DOYA DOYA YASAYALIM. HAYIRLI BAYRAMLAR! HER SEYE KADIR OLAN YUCE ALLAH, BIZLERI, DOGRU YOLDAN VE SEVDIKLERIMIZDEN AYIRMASIN! HAYIRLI VE BEREKETLI RAMAZAN BAYRAMLARI DILEGIYLE.
¦ HEP BIR ARADA, SEVGI DOLU VE HUZURLU NICE BAYRAMLAR GECIRMEK DILEGIYLE, RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN! MUBAREK RAMAZAN BAYRAMI TUM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN. ALLAH TUM INANANLARA NICE HUZURLU, BEREKETLI BAYRAMLAR NASIP ETSIN.
¦ RAMAZAN BAYRAMINIZIN DA BOYLE BIR NESEYLE GELMESI VE TUM AILENIZI SEVINCE BOGUP EVINIZE BEREKET GETIRMESI DILEGIMIZLE. IYI BAYRAMLAR!
¦ RAMAZAN BAYRAMI.NIN ULUSUMUZUN DIRILIGINE, MAZLUMLARIN KURTULUSUNA, INSANLIGIN HUZUR, BARIS VE HIDAYETINE VESILE OLMASINI DILERIZ.
¦ YINE BAYRAM SABAHI, KIMI AILELERIYLE, KIMI SEVDIKLERIYLE BERABER. YINE YALNIZLIGA SELAM SAATI. UZAKLASMIS SEVGILER, CARESIZ HUZUNLERLE BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN.
¦ YALNIZLIK NE UCSUZ BUCAKSIZ MAVI DENIZDE OLMAK NEDE BIR COL ORTASINDA TEK BASINA OLMAKTIR. YALNIZLIK SEVDIKLERINDEN UZAK BAYRAMLARDA YALNIZ KALMAKTIR. BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
¦ GUZELLIK, BIRLIK, BERABERLIK DOLU, HER ZAMAN BIR ONCEKINDEN DAHA GUZEL VE MUTLU BIR RAMAZAN BAYRAMI DILIYORUZ. BUYUKLERIMIZIN ELLERINDEN KUCUKLERIMIZIN GOZLERINDEN OPUYORUZ.
¦ HEYECAN VE OZLEMLE BEKLENEN KUTSAL RAMAZAN BAYRAMI GELDI, HOSGELDIN. MUBAREK BAYRAM ULUSUMUZA SAGLIK, HUZUR, MUTLULUK, BOLLUK VE BEREKET GETIRSIN. HAYIRLI BAYRAMLAR DILEGIYLE.
¦ MUBAREK RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRIK EDER HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIZ. BUHAYIRLI GUNDE DUALARINIZ KABUL OLSUN. DUALARINIZI EKSIK ETMEYIN...
¦ BAYRAMLAR, INSANLAR ARASINDAKI KARSILIKLI SEVGI VE SAYGININ PERCINLENDIGI GUNLERDIR. BAYRAMLAR, INSANLARIN BIRBIRLERIYLE OLAN DARGINLIKLARINI UNUTTUKLARI, BARISTIKLARI, KARDESCE KUCAKLASTIKLARI GUNLERDIR.
¦ MUBAREK RAMAZAN BAYRAMI TUM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN. ALLAH TUM INANANLARA NICE HUZURLU, BEREKETLI BAYRAMLAR NASIP ETSIN.
¦ BUGUN ELLERINIZI HER ZAMANKINDEN DAHA COK ACIN. AVUCUNUZA MELEKLER GUL KOYSUN, YUREGINIZ COSSUN. RAMAZAN BAYRAMINIZ HAYIRLARA VESILE OLSUN.

#2556

 
© 2015
AŞK