Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rayan

( Söylesene bu bendeki sen kim? )

Benim m?sralar?mda kelimelere dans ettirdi?im,

Dizelerimin en güzel benzetmesi,

Kalemimin tükenmeyen mürekkebi,

Gönlümün en temiz sayfas?.

Söylesene bu bendeki sen kim?

K?r çiçeklerine kokunu a??lad???m,

Deniz ta?lar?ndan tenini çald???m,

Rüzgara inat saçlar?n?, gözlerime ba?lad???m,

Ya?murdan kaç?p gözlerinde ?sland???m.

Söylesene bu bendeki sen kim?

Hayat?m?n anlam?, aln?m?n yaz?s?, gözümün nuru

Cevaplayamad???m, cevaplamak istemedi?im tek soru

Ömrümün yanl??lar?ndan geriye kalan vazgeçemedi?im tek do?ru

Masumiyetimin en somut hali... Belki de benli?im.

Söylesene bu bendeki sen kim?

Kalbimin dikenli tellerini gözlerimle kesip,

Senin ellerine yüre?imi b?rak?p, gözlerine gizlendi?im.

Bir de?irmen misali gönlümde sevgiyi ö?ütüp

Dünyaya emsali olmayan bir a?k üretti?im.

Söylesene bu bendeki sen kim?

Zaman dedikleri haylaz çocu?u durduramay?p

Sana ellerimle sonsuzlu?u veremedi?im.

Kö?eba??nda sersefil dilenci misali

Senin için insano?lundan zaman dilendi?im

Söylesene bu bendeki sen kim?

Melekler bile diz çökmü? an be an

Secde ediyorlar sana,

Sat?n al?yorum bütün günahlar? tüccardan

Geçmesin diye soka??ndan riyakar ?eytan.

Söylesene bu bendeki sen kim?

Dervi?e sordum ölüm diyor dünyan?n sonu

Ne kadar cahilmi? oysa dervi?

Anlayacak gözlerini kapatsan ona,

Bu cihan gözlerinin kapan?nca yerle birmi?.

Söylesene bu bendeki sen kim?

Kitaplarda bulamay?p da kütüphaneleri yakt???m,

Dizelerde bulamay?p da kalemleri ast???m,

?ark?larda bulamay?p da kulaklar? kesti?im,

A?k'?n anlam?n? bir tek sende bildi?im...

Söylesene bu bendeki sen kim?

Güzelli?ini anlatmaya kelimeleri kifayetsiz k?ld???m,

En güzeli te?bihi isminde buldu?um,

Dizelerimde nur cemalini çizdi?im,

Ve her ?iirimin sonunu ay tanr?ças? saçlar?nla ba?lad???m.

Söylesene bu bendeki sen kim?

Ben bir ?iiri daha ediyorum sana kurban

Bu ?iir de çaresiz kald? anlatmaya

Denizleri mürekkep, a?açlar? ka??t yapsan

Bu bendeki seni anlatabilir mi Rayan?

Teoman Ali GÜNE?

#2088

 
© 2015
AŞK