Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Recep Sezer - Ke?ke Sevmeseydim

B?R SANA RAZIYDIM

Ke?ke sevmeseydim, görmeseydim seni,

Ke?ke kördü?üm ba?lamasayd?m yüre?imi,

Sevda yollar?nda bitirmeseydim kendimi...

?imdi, ahlar tühler içinde kalmazd?m belki...

Ke?ke sevmeseydim, görmeseydim gözlerini...

Ke?ke yanmasayd?m, ke?ke yanmasayd?k,

Bak ?imdi ke?kelerin ard?nda kald?k i?te,

Kalmasayd? yar?m, solmasayd? a?k?m?z ke?ke...

Pi?manl???n, sensiz ke?kelerin içindeyim

Girdab?na dü?mü?üm, a?k?n?n dibindeyim

Ne kadar kaçmaya çal??sam "o" kadar sendeyim,

Bo?ulmakta, dehlizlerinde can çekmekteyim...

Ey! Sevgili, gör beni, yüre?im param parça,

?imdi meçhul yollarda, hayat?n sonlar?nda,

Ne büyük ac? "ölüyorum" a?k?m ba?ka kollarda,

Suçlumu sahi gözlerim? Sana olan ke?kelerim...

Bilmem ne istedin ki bizden, masum sevgimizden?

Konu?tun durdun, hiçbir ?eyi dinlemeden...

Yakt?n, y?kt?n, çald?n, kaç?rd?n ömrümüzden,

Yükledin sonra boynumuza bin bir derdi, gittin dü?ünmeden...

Karabasan sözlerin, uykular?mda s?kt? bo?az?m?,

Ta? san?p vurdun da vurdun, kestin avaz?m?,

Oysaki sevdi?im, sevdi?imi söyleyecektim,

Küstürdün, sensiz nefes almaz, bu uslanmaz haylaz?...

Bir sana raz?yd?m ben, bir sana olmaz?m yoktu,

Gözlerinle uyur, gözlerinle uyan?rd?m,

Sözlerinde can bulur, sözlerine kanard?m,

Bir sana aldan?rd?m, çünkü ba?kas?na güvencim yoktu...

Sen benim inançlar?m? çal?p ta gittin,

Ke?keleri boynuma vebal b?rak?p ta gittin,

Oysalar? ve öteki hayatlar? miras sayd?n da gittin,

Sen beni, ulu orta, düpedüz, ç?r?lç?plak b?rak?p ta gittin...

Ke?ke tutmasayd?m ellerini, görmeseydim yalan gözlerini,

Nereden bilebilirdim ki? Yanmalar bana, ya?amalar sana,

Kalacak ?u yalan dünyada haram olan ne varsa bana,

Hiç inan?r, aç?l?r, anlat?r, sokulur muydum yan?na?

?imdi kül olan benli?imde sensizli?e al???yorum,

Her sabah ve her ak?am kap? kap? dola??yor,

Yoklu?una çare ar?yor, ya?amaya çal???yorum,

Fakat olmuyor i?te sevdi?im, sensiz ya?ayam?yorum...

?smet Polat

Videodaki ?iiri mutlaka dinlemenizi öneririm çok duygulu okumu? arkada?.

#2021

 
© 2015
AŞK