Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Renkli Sözler

Hayata bak?? aç?n? de?i?tir çok güzel bak ve renkli bir Hayat ya?a..

Gök ku?a?? gibisin sana bakt???mda hayat?n en renkli günlerini görüyorum ama dediklerinden bir?ey anlam?yorum.

Erkek adam renkli tak?m tutmaz

Dolu dolu ya?a hayat?, dilini ke?keler sarmas?n. Ve öyle birini sev ki gündüz güne?e, gece y?ld?za ihtiyac?n kalmas?n.

Gülü?ün güzel diye etkilenece?imi san?yorsan "˜Yan?lm?yorsun!'

Bir tek sevdi?inizin öznesi olun, gizli ya da sözde de?il gerçek özne olun.

Ad?nd?r alfabemdeki harfler ve ad?nla ba?lar sana ait cümleler.

Hiçbir ?eye gerek yok. Sofrada bir dilim sesin, bir bardak gülü?ün olsun, yeter.

Sevmek söylemek de?il, al?p yüre?ine koymakt?r.

Birlikte yürümek istedi?im insanlar var. Gidilen yerin o kadar da mühim olmad???.

Ben seninle hayat? sevdim ve ben seninle hayat?n renklerini benimsedim.

Rengarenk bir hayat diliyorum içinde sadece senin a?k renklerin bulunsun.

Renksiz hayat?m?n renkli hayallerisin ve umutlar?s?n.

Ben hayat? renkli ya?amay? severim ben hayat? seninle severim sen hayat?m?n en güzel rengisin.

Renkli bak???n so?umus hayat?m? ?s?nd?r?yor hele o gülü?ün yokmu beni benden al?yor.

Yar?nlar?m? bekliyorum yar?nlar?mda seni görüyorum yar?nlar?mda bir renksin hayat?m?n anlam?

Ayr?l?klar hayat?m? Karart?yor sende gitme hayat?n rengini kötüle?tirme.

Gökku?a?? gibisin rengarenk güldü?ünde dünyama ???k saç?yorsun canl? renklerinle.

Sensiz Kalaca??ma Hayat?n renksiz izlerim Daha iyi. !!

seninle dünya güzel seninle insanlara daha içten bak?yorum seninle hayat?n renklerini tad?yorum a?k?m..

Yar?nlar?m? bekliyorum yar?nlar?mda seni görüyorum yar?nlar?mda bir renksin hayat?m?n anlam?

ben Seninle Hayat? Sevdim ve Ben Seninle hayat?n renklerini benimsedim.

renkli kalemlerle Ad?n? Yaz?yorum Bo? Duvarlara Senin Sayende renkli ve Canl? oluyor Duvarlar..

Ben hayat? renkli ya?amay? Severim ben hayat? Seninle Severim Sen hayat?m?n En Güzel rengisin.

Rengarenk Bir Hayat Diliyorum içinde Sadece Senin A?k Renklerin Bulunsun.

Okadar Canl? bak?yorumki hayata Renkler Gözümde Seni Gösteriyor Bana.

Siyah beyaz Yar?nlar?m Seninle renklernir Ancak Sen Hayat?m?n En Koyu Rengisin Seviyorum Seni.

Renksiz Hayat?m?n Renkli Hayallerisin ve Umutlar?s?n.

Renkli bak???n So?umus Hayat?m? ?s?nd?r?yor hele o gülü?ün yokmu beni benden al?yor.

And if you go, I wanna go with you, And if you die, I wanna die with you

I'm 98% beautiful and 2% crazy......

»¦« Bo?aZ?mda Dü?ümLendi A$k Ad?na SitemLerin Hesap Mah$erdedir Dendi Gider Orada BekLerim. »¦«

Sayende yoLa geLdi kaLbim, YanL??? do?ruyu ay?r?yor..(:

Kötüler sevilmezz.. Ve bende sevilmedim :::...

...::: Adam?na göre olamad???m için midir ? :::...

...::: Yalakal??? benimseyenler sevilsin :::...

...::: Ben buyum kimseye ihtiyac?m da Y-o-K ! :::...

haber etmi?sin bana unuttum die, aL B3nden sana iki keLime Coookta T??III???Nn..!

qiT Démi0rm.. SaDéCé qéLmé..

qéçMi?é qeçMi? Démé.. qéçMi? qéÇérqen saaaDa qeÇirmi?dir

Bén BiLékLérimi Késérkén Kéndimi ÖLdürmék ?stémiodum! Sadécé Kan?mdaki Séni Yok Etmék ?stémi$tim..

Hép yaLnzL?? ö?réndHm.. k0rkdum heP "˜BéNn' diéHndn..s?R 0Ldum gözüKmédm..saqLadh?M kéndiMi hérqézDn..

seFene HayHay sefmeeenee Byby

mutLuLuK mu? ÇocuKLuKta KaLd?..!

KüçüKKen DeRLerdi ya..KaLbin YumRu?un KaDard?r Diye..?nanmazD?m BüYük sevqiLer nas?L s??ar diye Sorard?m kendime..EveT hakL?ym?ss?n aNNe..?nsan o kaLbi doLduracak KaDar BiLe sevgiYe sahip de?iLmis..

üzqünüm sénin yériny t?pky sénin qiBy 1iyLé doLdurdum

Bana ?htiac?n y0nq arD?k.. seNin 0Lana ii baq . !

HaHaHa..

BunDan s0ra BnDén saDakat BékL"yén.. Kndine KÖPEK aLsn

Bana KaLsa sewMesmiyim Hiçç.. Ama naPimm..Bnm kaLbim pHÇç

HérKés Séwér.. aMa a$uq oLamaz ! Bn Sény seFmédm DapDum

** BeNy KaranL?q?mda YaLn?z B?raq?n.. !!

** SiYah*a anLam qaTan Beaz?m

^ K?sa mSjda BiLéé 16o kaRekter waR ama snde Oda Y*0*K.

..qéLséydiN kéndiN baNa hér?é?N éN Ba??Nda b?R daHa Ba?Lasada fArKéTméz Bo?uNa... !!!

bütün aynalar seni gösteriyor... ya da sensizlik gördü?üm...

BéN HayAdda éN ç0q.. öLmei sewdMm .

KaranL?q Beni Hapsedi0r.. Hepsi qerçeqi qörmem ?çin.. aMa qerçeq 0Lan Téq ?ei we 0 *Beny çaqr?0r*

y-0-k arD?k saNa aiD Téq zérré BünyémDé.. Sén k0ca bir Hiç oLdun éTTiqin Téq CümLe iLé..

#65

 
© 2015
AŞK