Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Resimli Güzel Sözler 2015

Resimli olarak güzel sözleri bu sayfam?zda sizlerle payla?aca??z arkada?lar. Resimli güzel sözler 2015 sayfas?na ho?geldiniz.

?…eni her ѕabah ilk görenin güne? olmaѕ? ne ac?: Oуѕaki ѕeni her an görmeуe can atan kalbimin oldυ?υnυ bilѕe birdaha aѕla do?mazd?
Kalbimdeki a?ka, dυdaklar?mdaki gülü?e, akan gözуa?lar?ma, уaln?zca ѕen laуikѕin; Çünkü benim için çok özelѕin a?k?m
Bir ѕ?rr?m νar kimѕeуe ѕöуleуemedi?im bir Αllah bilir birde ben biri daha bilѕin iѕtiуorυm oda ѕen bilmem ѕaklaуabilir miѕin ?…EN? ?…EΝD???M? ѕöуleѕem
Kardenleni bilirmiѕin güzelim beуaz karlar?n içinde açan bir çicektir ѕende benim güzelim ѕeνdalar?m?n içinde açan bir çicekѕin ѕen benim kardelenimѕin
Bυ gece gözlerini kapatma, gökуüzüne bak Raѕtlaуcakѕ?n bana! ?…eνgimi уerуüzünde anlatamad?m, belki göklerde anlat?r?m ѕana
?…eνgi hak edenin, υmυt ѕabredenin, zafer inanan?n, mυtlυlυk bekleуenin bυnlar?n tümü ѕenin Olsun
?ki ki?i birbirini ѕeνerѕe; ѕeνgi olυr: Biri kaçar, di?eri koνalarѕa: a?k olυr : ?kiѕi de ѕeνer lakin kaνυ?amazѕa: efѕane olυr
Korkma!?…ak?n ѕeνmekten korkma: Kυr?υn ѕeѕi kadar h?zl? geçer уa?amak ama öуleѕine zor ki kυr?υnυ haνada ѕeνdaу? ѕ?cac?k уürekte tυtmak
?…il ba?tan уa?ama ?anѕ?m olѕaуd? e?er; kυѕυrѕυz olmaуa çal??maz rahat b?rak?rd?m уüre?imi korkmazd?m çok riѕke girip ѕana a??k olmaktan
E?er Hayattan B?k?p Ölüme Do?ru Sessizce Yürümek ?stersen Yan?ma Gelki Sana Sensizli?in Ölüm Oldu?unu Göstereyim.
Belimi Büküyor Böyle Ayr?l?k Verdi?in Ac?lar Hasret Tan?d?k Görmedimki Birgün Senden Yak?nl?k ...Dönmesende Geri Farketmez Art?k ...
Tutulmu?um Bir Esmerin Yak?c? Gözlerine Neden Sonra Anlad?m Bütün Hep Hayalmi? Ta? Bast?rd?m Gö?süme Sevgili Yerine...
Bir Çocuk Gülü?ünde , Rüzgar?n En Çapk?n Öpü?ünde Ya?murun Her Saç?na Dü?üsünde Beni Hat?rla.....
Ba?kalar?na Oldugundan Fazla de?er Verme Ya Onu Kaybedersin Ya Kendini Mahvedersin...
Bir insan sevdigini: Önce allahtan, Sonra kendisinden, Sonra annesinden, ve enson babasindan istemelidir.
Sen rüyalarimin kizi. Saçlarimi islatan yaz yagmuru, rüzgarin alip götürdügü dönüssüz kuru yaprak gibisin. Hayatta bir çok ask yasarsin. Fakat bir aski hiç unutmazsin. Yillar geçse tekrar beni sevse dedigin bir ask. ISTE O SENSIN
Bu kaçinci yalnizlik. Bu kaçinci haykiris. Yinemi ayrilik var. Özlemekmis kaderim. Içimde çaresizlik, gözümde ÇIGTANESI, yatagimda sensizlik, elimde resmin kaldi. Rüzgarin çigliklari ortak oldu sesime. Ne gelen var ne giden. Üsüyorum soguk gecem.
Bir çiçegin açmak için sebebler buldugu gibi yasamaya dair sebebler bulmak için yasiyorum bir gün gelir yasamak için bir sebeb bulamazsam ölmek için mutlaka bir sebebim vardir...
Beni unutsun demissin ama söylermisin sen HATIRLANMAYA DEGERMISIN!!!...
hayat gördügün gibi güzel olsaydi dünyada dert denen birsey olmazdi sevenler sevilip mutlu olsaydi meyhaneler böyle dolu olmazdi
Birbiri ardina geliyosa mutsuzluklar, keskin bir biçak gibi saplaniyorsa acilar ve köse baslarini tutmussa umutsuzluklar AYRILIK GÜZELDIR..en kalabalik yerde büyüyorsa kimsesizligin, binlerce kahkahaya karisiyorsa göz yaslarin, son çiviyi çakiyorsan yorgun ve bitkin sabrina dilinin ucundaysa en çilgin küfürler iste o zaman YALNIZLIK GÜZELDIR..
Sen gökyüzünden bana hediyesin. Önce gözüme sonra gönlüme düstün. Ve ilmik ilmik isledin bu yüregime söylesene sen nasil bir ÇIGTANESISIN.
Νarl???nla ba?laуan bir günün уoklυ?υnla bitmeѕine al??amad?m, akl?mda oldυ?υnυn уar?ѕ? kadar уan?mda olѕaуd?n Hiç ?…enѕiz Kalmazd?m !
Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler
Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.
Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...
Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....
Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.
Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.
Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.
Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum
Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.
Hayat herkes için ac?, çünkü benim bo? yere dilediklerime sahip olmu? nice insanlar gördüm, onlar da mesut de?il.
?nsanlar ak?ls?zl?klar? yüzünden al?nlar?nda yaz?l? olandan daha çok ac? çekerler.
Ö?rendikten, sevdikten sonra daha çok ac? çekeceksiniz.
Bütün ac?lar azal?r, yeter ki ekme?in olsun.
?nsan ya ac?lar?n? unutmas?n?, ya da kendi mezar?n? kazmas?n? bilmeli.
?çiniz kor gibi yanarken susmak, ac?lar?n en beteridir.
Hafif ac?lar konu?abilir ama, derin ac?lar dilsizdir.
Hangi ac? sevmenin verdi?i ac?dan daha asil, daha de?erlidir?
Büyük insanlar ?u dünyada büyük ac?lar çekmek zorundad?rlar
Hayat?n ihtiyarl?k ça??nda oldu?u gibi a?k?n da ihtiyarl???nda art?k zevkler için ya?anmaz, ac?lar için ya?an?r.
A?k, kalbimizin sayg?s?z misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider.
A?k, k?z?l gibi geçirilmesi gereken bir hastal?kt?r.
Mevcut bir a?k? uzun zaman gizleyecek veya bulunmad??? yerde onu var gibi gösterecek bir yüz örtüsü yoktur.
A?k, ak?ll?, aptal demeden, bütün insanlara bula?an bir hastal?kt?r.
Gerçek a?k, kar??l?k olarak hiçbir ?ey beklemedi?in yerde ba?lar.
Gerçek a?k, t?pk? cinler, periler gibidir: bahsini herkes eder, ama gözüyle görmü? olan pek azd?r.
A?k, büyüktür ama sonsuz de?ildir.
A?k, b?kmakla ölür, unutmakla gömülür.
Yeni bir a?k, yeni bir dert demektir.
A?k, insana vakar, a??rba?l?l?k, hatta güzellik verir.
A?k ancak ondan kaçmakla yenilebilir.
A?k, davaya benzer, cefa çekmek de ?ahide: ?ahidin yoksa davay? kazanamazs?n ki.
A?ktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay de?ildir.
Gerçek a?k çok nadirdir, ama gerçek dostluk derecesinde de?il.
A?klar, ovalar? kaplam?? olan muazzam ordulara benzer...
Daha dün, bütün ihti?am? ile orada iken, bugün arar?z, yerinde yeller eser.
Ayr?l?k, küçük ihtiraslar? unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.
Her gün birbirini görmenin tad? ba?ka, ayr?l?p kavu?man?n tad? ba?kad?r.
Ayr?l?k, tatmin edilmeyen a?k? artt?r?r.
Gençlik, a?k iksirlerinin en etkilisidir.
Gençlik, sahip olunmaya de?er tek ?eydir.
Gençli?inde genç olabilene ne mutlu.
Gözya?lar? kurur.
Gözya?lar? ile y?kanan yüzden daha temiz yüz olamaz.
Öyle göz ya?lar?m?z vard?r ki, ba?kalar?n? aldatt?ktan sonra
çok kere bizi de aldat?r.
?kinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun müddet ba?l? kal?r?z.
Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.
Sevmemek elimizde olmad??? gibi, ölünceye dek sevmek de elimiz de de?il.
Sevmek birbirine de?il, birlikte ayn? noktaya bakmakt?r.
Güzel de olsa, ?iir yazmakla tencere kaynamaz.
?iir, ilahlar?n dilidir.
Büyük ?iir dü?üncelerimizi doyurmaz, allak bullak eder.
?iir demek, ?st?rap demektir.
?iir, bir ak?l hastal???d?r.
?iir, yaln?zl???n dostudur.
Gerçek dostu olmamak, yaln?zl???n en kötüsüdür.
Sevilmeyen bir insan her yerde ve her ?eyde yaln?zd?r.
?nsan kendini hiçbir yerde, kar?ncalar gibi kayna?an kalabal??? yar?p geçti?i zamanki kadar yaln?z hissedemez.
Cahiller cesur olurlar.
?nsan dilinin alt?nda gizlidir.
Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir.
Haset, ate? nas?l odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insand?r.
Dü?manlar?n?z?n en kuvvetlisi içinizdedir.
Evlat kokusu, cennet kokusudur.
Alçak gönüllü yüreklerde ya?ayan dü?ünceler, yüksek dü?üncelerdir
Baz? yenilgiler zaferden üstündür
Ben kitaplar?m? de?il, kitaplar?m beni ortaya ç?karm??t?r.
Benim i?im ve sanat?m, benim ya?am?md?r
Bilim iyi olmas?na iyi bir ilaçt?r ama, sakland??? kab?n pisli?iyle bozulmayacak kadar zorlu de?ildir
Bir ?eyi ezbere bilmek, bilmek de?ildir
Bütün günler ölüme gider; son gün var?r
Derler ki, uzun süren hayat, hayatlar?n en iyisi de?ildir, uzun sürmeyen ölümse ölümlerin en iyisidir.
Dostlu?un kollar? birbirimizi dünyan?n bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur
Dünyaya geldi?iniz gün bir yandan ya?amaya, bir yandan ölmeye ba?lars?n?z.
Gerçe?i istedi?im kadar de?il, göze alabildi?im kadar söylüyorum. Ya?land?kça biraz daha fazlas?n? göze alabiliyorum.
Gurur insan?n dü?üncesidir; söze dökülen onun pek küçük bir parças?d?r.
Hayat bir rüyad?r. Uyan?nca uyuruz, uyuyunca uyan?r?z.
Her insanda, insanl???n bütün halleri vard?r.
?nsan yaln?z sözle insand?r ve yaln?z sözle ba?lan?r?z birbirimize.
?nsanlar en az bildikleri ?eyler hakk?nda en fazla fikir yürütürler.
?yilik etmesini bilmeyen insana, bildi?i ba?ka ?eylerden hay?r gelmez.
Korku bazen kafas?zl?ktan gelir, yüreksizlikten de geldi?i gibi
Nas?l do?u?umuz bizim için her ?eyin do?u?u olduysa, ölümümüz de her ?eyin ölümü olacakt?r.
Tabiat?n insanlara en âdilce da??tt??? nimet ak?ld?r derler: çünkü hiç kimse ak?l pay?ndan ?ikayetçi de?ildir.
Talih insana bütün nimetlerini verse, onlardan tad alabilecek bir ruh gerekir.
Bizi mutlu eden, bir ?eyin sahibi olmak de?il, tad?na varmakt?r.
Varl?klar?n en güzeli insand?r.

Güzel Sözler

#2702

 
© 2015
AŞK