Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Romantik Günayd?n Mesajlar?

Günayd?n Gül Yüzlüm Günayd?n sevgilim Günayd?n hayat?m?n anlam? günümün ????? Günün sevgiyle geçsin

Yüzümde, gönlümde senin varl???nla gülüyor. günayd?n güne? yüzlüm...

Yine sensiz uyand?m..Yine yorgun..yine yaln?z ve yine çaresiz..Bebe?im..Sen gitti?in günden beri sabahlar? iple çekiyorum..Ve o ?ss?z..Karanl?k gecelerden kurtuldu?um ?u an..?u saniyeler için..Günayd?n sevdi?im

Yine güne? do?uyor ad?nla ba?l?yorum hayata, güne? gözlerin gibi yak?yor içimi cennet gözlüm günayd?n olsun sana.

Y?ld?zlar?n kaybolu?unu izlerken her sabah, bir günayd?n duymakt? asl?nda istedi?im. ?imdi sana duyamad???m? yaz?yorum sevgili: Günayd?n dünyan?n en güzel gerçe?i...

Herkez meydana toplanm?? güne?in do?mas?n? bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkez güne?in do?mas?n? beklerken, güne? ise senin uyanman? bekliyor, günayd?n sevgilim

Günayd?n Duda??mdan Asla Gitmeyen Ne?e , Günayd?n Dost Kalplerde Açan Büyük Güne?e , Günayd?n Yüreklerden Akan S?cak Dizeler , Yürek Yang?nlar?na Su Gönderen Gözeler.

Seni Seviyorum bebe?im Gözlerin gibi Bugünde Günayd?n Olsun Güne?ime.

Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n

Yine bir gün do?uyor ve bu gün seninle ba?lay?p, senin güzelli?inle ne?eleniyor

Bugünün tüm güzellikleri seninle olsun bitanem. Günayd?n...

Sizler için seçti?imiz en güzel anlaml? günayd?n mesajlar? ve anlaml? günayd?n sözleri.

Dertler Olsada ömrümüzde ???k bitmez Kalbimizde Yine Gülerek Ba?l?yaca??z Bu güne Günayd?n Olsun Bitaneme...

Sen Benim Can?m Sen Canan?ms?n Sen benim Günüm Karanl?k Sabahlar?m? Ayd?nlatans?n Günayd?n Bebe?im..

Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k, ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n

Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im nefesim, gözüm, her ?eyim günayd?n günayd?nlar.

Seviyorum Seni Seninle geçen Günleri Seviyorum Seni Sana Günayd?n Demeyi

Gunayd?n hayat?m?n anlam? tek sevdam her sabah sana gunayd?n demek en guzel ?ey

Güne?e inat seninle Sabahlayaca??m, Güne? k?skans?n seninle ?s?naca??m, yast?klar a?las?n gö?sünde yataca??m. Yemin ederim bir tek sana ba?l? kalaca??m! günaydin askim

Günayd?n yeni do?an masum tatl? güne?im, günayd?n k?r çiçe?im, günayd?n gönlümü fetheden sevgilim...

Günayd?n bitanem. sensiz bir hayat dü?ümemiyorum. ?yiki vars?n.

Günayd?n sevgililerin en güzeli günayd?n gönlümün güne?i günayd?n kalbimi esir alan sevgili günayd?n dü?lerimin kayna?? Günayd?n sevincim günayd?n her?eyim...

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#812

 
© 2015
AŞK