Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Romantik Mesajlar

Sayfam?zda haz?r güzel romantik mesajlar 2015 k?sa olanlar?n? okuyacaks?n?z. Ayr?ca yine bu sayfam?zda sevginizi anlatmak için yada ne kadar çok sevdi?inizi göstermek için sevgiliye romantik mesajlar facebook için haz?rlad?k arkada?lar.
Gözlerim sende kald? bir daha istemeye utand?m.
Görmedin mi? Karanl?kta sana göz k?rpt?m.
Gözlerimle sana esir olaca??ma ya seni gözlerimden silerim ya da seni kalbime nak?ederim.
Öyle sar?lm??t?m ki sana aram?zdan rüzgar geçmezdi. sevgiliye romantik mesajlar
Ruhun dudaklar?n? kullan?yorsa öpebilirsin. Yok e?er ruhun dudaklar?ndan kopmu?sa yok hay?r dur öpme.
Seni yeterince anlatmad?lar diye gözlerime hesap sordum. romantik mesajlar whatsapp
Gözlerim gözlerine vurgun oldu?undan beri art?k her ?ey anlam?n? yitirdi. Art?k her ?eye senin gözlerinden bak?yorum.
Sana öyle bir sevgim var ki, sana bu sevgiden zarar gelmesin diye bakmaktan korkuyorum.
Bak??lar?m?n ölülü?ünden sevgimin dirili?i okunur. romantik mesajlar k?sa

Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeye dolar. Ü?ürüm ben senin yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik verir.
Seni gözlerinden seyredemiyorum. Bana kalbinin gözlerini aç.
Seni ac?lar?m?n içinde can?m gibi sakl?yorum.
Ben senin yüzünden çekti?im her ?eye raz?y?m. Ama senin benim yüzümden azap çekmeni istemem.
Ac?n? ac?m bilerek ac?n? yüklenmek istiyorum.
Aç?l?rken avuçlar?m sessizli?e ellerinin içindeyim. A?lamak geliyorsa içinde, a?la; gözya??n?n içindeyim.
Dokunsan hayk?racak b?raksan a?layaca??m.
Kim a?las?n gülü?lerine. Kim gülüp geçsin insanlar?n çekilmez dert dediklerine
Göz ya?lar?n neden dü?er o gözlerinden bilmem ki? Y?ld?zlar yere dü?mezdi benim bildi?im...
Da? dü?tü üstümüze y?k?lmad?k ama; insan de?di tenimize ac?s? y?kt? bizi.
Sensiz geçirdim tek bir an yoklu?unda ki sevgine vurulan bir dü?ümdür.
Gözlerimde bir damla ya? oldu?un gün, korkar?m ki seni hiç b?rakamayaca??m.
Birlikteli?imiz ayr?l???n zirvesinde devam etmeli.
?nsanlar seni tan?mak istiyor, sen ise bana kendini tan?t?yorsun.
Ben bir insan? sevme cesaretini gösterdim. Sen ise bir insan olma cesaretini gösteremiyorsun.
Sen sende olmak istersin ama sende olan nerde olmak ister bilir misin? Sen seni bil. Sende olan varaca?? yeri bilir.
Sen insanlar için var olmal?s?n. ?nsanlar?n senin için var olmas?n? istememelisin.
Dünyay? de?i?tirmeden evvel, dünyan?n seni de?i?tiremeyece?i bir sa?laml??? elde etmeye çal??.
Gökler temizdir yerlerse çamur. Gökleri isteyen ????? bulur. Yerde kalansa çamurda yürür.
Art?k kimseler senin dünyana giremiyorsa sen herkesin dünyas?na girmi?sin demektir.
Böldün ayd?nl???m?, karanl???m sende kald?.
Beni insanlarda arama, kendinde ara beni.
Sen hangi dünyan?n insan?s?n. Gerçeklerin mi do?rular?n m??
Ye?ili severim ama gözlerinin rengini sevdi?im kadar de?il, güne?i severim ama gülü?ünü sevdi?im kadar de?il, a?lamay? severim ama gülmeyi sevdi?im kadar de?il, insanlar? severim ama seni sevdi?im kadar de?il.
Ne kadar tatl? bak?yorsun gözlerinin içine ?eker mi saklad?n.
Güne? mi do?du yoksa sen mi gülümsedin?
Seni tan?d?m ve tüm dualar?m kabul oldu.
Yüzüne bak?nca gelece?i görüyorum.
Gözlerinin içine bakmak sevgi dolu bir a?k filmini seyretmek gibi.
Ya?amaksa seni sevmek ben hiç ölmeyece?im.
Gözlerim seni göstermiyor diye gözlerime bakam?yorum.
Gözlerim güne?i görmedi senden sonra hasretin ate?i sönmedi senden sonra
Baksayd?n görebilirdin, her ?ey gözlerimdeydi gözlerimde bir damla ya? vard? a?layamad?m; o bir damlada sen vard?n anlayamad?n...
Okyanuslarda büyüttüm sevgimi rüyalar?mda hep sen vard?n...
Yüre?in s?k???r, nefesin daral?r, gözünden ya?mur ya?lar bo?al?r; yanars?n sönmek bilmez, kovalars?n gitmek bilmez, bu a?ka gücün yetmez sende a?lars?n...
?syan eden kalbimi biraz olsun duy yeter; a?ka susayan gönlümü seveceksen sev yeter...
Korkma sak?n gecelerden y?ld?z gibi parlayaca??m; uzaklarda yaln?z?m sanma nefes gibi içinde, gölgen gibi pe?inde, kan gibi can?nday?m...
Bir çiçek olmak isterdim; da?larda gezmek için, bir rüzgar olmak isterdim; mutluluklara esmek için, bir a?k olmak isterdim sadece senin olmak için...
Sen bazen duda??mdaki gülücük, bazen yüre?imdeki ate? bazen gözümden akan ya?s?n ama her zaman küçük kalbimde en büyük parçams?n
Bo?una arama kendini gözlerimde... Çok uzun zamand?r gözlerimde de?il kalbimdesin.
Seni gitti?im her yere ta??yorum, sevgili! O yüzden yabanc? gözlerde aram?yorum gözlerini.
?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni göz bebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum.
Aynaya bak?nca seni de?il kocaman bir yürek ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.
Kar??mda dur gözlerimi kapat?p seni seyretmek istiyorum.
Gözlerim seni göstermiyor diye gözlerime bakm?yorum.
Sen elimden tutunca, deniz basardi içimi. Sen elimden tutunca, yüregim yesil yosunlara takilip günlerce dip akintilarinin pesisira gitmk isterdim.
Yanagina konan kar tanesi eriyip dudaklarina indiginde o bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde yönünü rüzgara dön yeter. Çünkü ben o rüzgardayim....
Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yarin sevdim çünkü yarinlar hiç bitmeyecek...
Ask bir elma sekeridir. Sekeri yersin sapi kalir...
Rüyalarini gül yapraklaiiyla yatagini papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslari aldim ki en güzel rüyalari sen göresin..
Yillar vardir nasil geçtigini bilmezdim, bir gün vardir yasamin anlamini degistirdi bana dair; hissetmedigimi, bilmedigimi yasatti, iste o ani senle yasadim senle sevdim.
Kalem olsa dünyadaki bütün agaçlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin siirini yazamam yinede...
Yaprak döken gençligimin satir aralarinda alti kirmiziyla çizilmis ve tirnak içine alinmis suskunlugumun bas harflerisin.
Utanirim , söyleyemem yasadigim yalnizligi , kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri.
Yaninda benden yakin baska biri de olsa , her seyi inkar etmis inandirmis olsanda , ve ona duygulanmis sevdalanmis olsanda , biliyorum bu gece beni düsüneceksin.
Sevgimiz yavas yavas süzülen çisil yagmur gibi ama irmaklari tasiran cinsten...
Seni düsünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinliginde ne olur kir seytanin bacagini birkez beni hatirla , bir sonbahar serinliginde...
Sert rüzgarlar karanlik geceleri severmis , aynen benim seni sevdigim gibi.
Sen bazen en zifiri karanlik gecemin günesi, sen bazen yasanacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeniI...
Seni yildizlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranizda tek fark var onlar milyonlarca sen birtanesin
Seni Hayat?m?n Sonuna Kadar beklerim A?k?m yeterki Beni B?rakma Sensiz B?rakma beni..
Sana Sevgimi Yolluyorum Samimiyetimle Sana Gülücüklerimi yolluyorum En S?cak Nefesimle Sana kalbimi yolluyorum içinde ismin yaz?l? ?ekilde...
Hayallerim var Seninle Mutlu yar?nlar?m var Seninle Bir Sen var içimde Bir Sen Vars?n Kalbimde.
Kör Kuyularda Dertler içinde A?larken halime tuttun ç?kard?n beni karanl?klar içinden seviyorum seni.
Benim En Kötü Al??kanl???m Sensin Seni böyle Seviyorum...
yaramaz kalbim Sayende usLand? ?imdi Seninle Daha iyi Anl?yorum hayat?..
B?rak?p Gidenler Ac? çeker, Sen bende Cans?n Ac? Çekmek ne Demek? Sen bende Kans?n Sensiz Buz Keser bedenim Ac? Çekmekde ne innesi?
Hadi iLk güLdü?ün Gibi gül Yüzüme Sar beni ELlerinle S?k?ca Tut Yüre?imi A?k?m A????m Sana...
sana 1 de?il 1000 kere Söylerim Seni Nas?l Sewdi?imi uslanmaz kaLbim tükenmez nefesim Seni Seviyorum Bebe?im..
gözlerin mum ?????ndaki bu?ulu ve gizemli ???k saç?yor yüzüme sana bak?nca gözlerin kitliyor bedenimi..
O kadar çok bu kadar çok diyemem sevgin için a????m sana gözlerimin ?????s?n..
bak?yorum sana sana bakt?kça yar?nlar?m geliyor akl?ma.
Ayriliklar küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir.Tipki rüzgarin mumu söndürüp yangini güçlendirdigi gibi...
Gül bahçesinde geçsede ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm , seni koklamak olsada ölüm, ugrunda ölmeye deger gülüm..
Dünyada 2 renk gül olsun, biri kirmizi digeri beyaz, sen beni unutursan kirmizilar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.
Kimbilir hangi aksam günesle beraber bende sönecegim kimbilir hangi ellerden son suyumu içecegim belki göremeden ölecegim fakat yinede seni 'EBEDiYEN SEVECEGiM'
Bir gün bir rüzgar eserse oralara.Benim sana olan sevgimi fisildarsa kulagina unutma sende bana bir tutam sevgi yolla........
Dünyan öyle bir kararsin ki, seni aydinlatan tek isik gözlerim olsun
Sevmek ölmektir bence , ben de sevmistim ölmeden önce
Sari giyer günes olursun, Mavi giyer deniz olursun, Siyah giyer matem olursun, Kimbilir belki bir gün, Beyaz giyer benim olursun.
Gözlerin Nehir, Kirpiklerin Köprü Olsun, Ben Tam Üzerinden Geçerken Ipler Kopsun, Düstügüm O Yer DUDAKLARIN OLSUN...
Yalnizlik gecelerin, Umit bekleyenlerin, Hayal caresizlerin, Yagmur sokaklarin, Tebessum dudaklarin, Sen ise yalniz benimsin birtanem...
Gül bahçesinde geçsede ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm , seni koklamak olsada ölüm, ugrunda ölmeye deger gülüm..
Eger beni bu sokakta, bu semtte, bu $ehirde bulamazsan sevgilim bilki ben, Gözlerinin daldigi yerdeyim...
Güller hep ellerinde açsin, ama dikenleri batmasin.sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamasin.mutluluk hep yüregine dolsun, ama beni unutturmasin.
Gün bir gün, sevdalanmis geceye gecede yakomoz düsürmüs denize ogünden bugüne geceyle gündüz ayrilmaz olmus taki günes tutlup gölge düsürene dek sevdalara
Dunyada iki kor tanidim; biri beni gormeyen sen, biri de senden ba$kasini gormeyen ben...
Eger colde bir cicek olsan; seni kaybetmemek ; icin gozyaslarimla sulardim Eger gozumdeki bir damlayas olsaydin; seni kaybetmemek; icin hic aglamazdim..
Gece midir insani hüzünlendiren, yoksa insan midir hüzünlenmek icin geceyi bekleyen?gece midir seni bana düsündüren yoksa ben miyim seni düsünmek icin geceyi bekleyen ?
Ölsen bile benden kurtulamazsin. Kefen olur bedenini sararim.Yagmur olur üzerine yagarim.Çiçek olur mezarinda açarim. Ölsen bile benden kurtulamazsin
Önce düstügümde kalkmayi ögrendim sonra aleve dokundugumda aciyi sevmeyi ögrendim sevilmeyi sonra terkedilip beklemeyi sayende unutulmayida ögrendim herseyi ögrendimde yalniz unutmayi ögrenemedim..............
Bir Gün Cehennemde Karsilasabiliriz. Sen Kalp Hirsizi Oldugun için , Bense Tanriyi Birakip Sana Taptigim için.....
Ustune `seviyorum` yazdigim bir kagittan, sandal yapiyor, dereye birakiyorum. ister yuzsun, ister batsin, ister bir caliya takilsin o kagit sandal, hep derenin bir yerinde olucak biliyorum..
Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parcalayacak kadal asildir.
Basini gögsüme yasladiginda tek bir düsmanim vardir:geçip giden zaman.
Seni benim kadar sevenler , sana benim kadar hasret kalsin.
Sen elimden tutunca, deniz basardi içimi. Sen elimden tutunca, yüregim yesil yosunlara takilip günlerce dip akintilarinin pesisira gitmk isterdim.
Yanagina konan kar tanesi eriyip dudaklarina indiginde o bir damla serinligi biriyle paylasmak istediginde yönünü rüzgara dön yeter. Çünkü ben o rüzgardayim....
Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yarin sevdim çünkü yarinlar hiç bitmeyecek...
Ask bir elma sekeridir. Sekeri yersin sapi kalir...
Rüyalarini gül yapraklaiiyla yatagini papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslari aldim ki en güzel rüyalari sen göresin..
Yillar vardir nasil geçtigini bilmezdim, bir gün vardir yasamin anlamini degistirdi bana dair; hissetmedigimi, bilmedigimi yasatti, iste o ani senle yasadim senle sevdim.
Kalem olsa dünyadaki bütün agaçlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin siirini yazamam yinede...
Yaprak döken gençligimin satir aralarinda alti kirmiziyla çizilmis ve tirnak içine alinmis suskunlugumun bas harflerisin.
Utanirim , söyleyemem yasadigim yalnizligi , kelimeler yetmiyor ki , bu mu sevda dedikleri.
Yaninda benden yakin baska biri de olsa , her seyi inkar etmis inandirmis olsanda , ve ona duygulanmis sevdalanmis olsanda , biliyorum bu gece beni düsüneceksin.
Sevgimiz yavas yavas süzülen çisil yagmur gibi ama irmaklari tasiran cinsten...
Seni düsünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinliginde ne olur kir seytanin bacagini birkez beni hatirla , bir sonbahar serinliginde...
Sert rüzgarlar karanlik geceleri severmis , aynen benim seni sevdigim gibi.
Sen bazen en zifiri karanlik gecemin günesi, sen bazen yasanacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeniI...
Seni yildizlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranizda tek fark var onlar milyonlarca sen birtanesin
seninle geçen zaman gelece?imdeki en güzel günlerin garantisidir.
a?k? buldum gözlerinde ya?amaya ba?lad?m sözlerinle gülücü?ünle mutlu olmay? ö?rendim a?k?m..
Sana ROmantik Sözler yaz?p Kalbini boyamak istemem sana Gözlerimle Gözlerine Sözler yaz?p Ya?amak isterim A?k?m...
Ne kadar Zalim Olursan oL Bu kalp Senin için Atacak iSter Nefret Et iSter sil Beni hayat?nda herzaman göLge Oluca??m..
ya?murun sesi a?k?m?z?n f?s?Lt?s? gibi damlalar?n çarpt??? nesnelerden ç?kan tatl? sesler büyülüyor beni gözlerin gibi..
K?sac?k Hayat?m?n En uzun A?k?s?n bebe?im...
Küçük Dünyam?n Büyük iLah?s?n bebe?im..
Minik Dünyam?n Büyük Umutlar?s?n A?k?m..
A?k?n Nekadar Sonsuz Olursa Olsun Bana Anlatma! ya?amak istiyorum Seni Doyas?ya.

#2229

 
© 2015
AŞK