Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rudyard Kipling Sözleri

Kad?n?n tahmin etti?i ?ey, erke?in emin oldu?u ?eyden daha do?rudur.

Hayatta ba?ar?l? olanlar, kendilerine gereken bilgileri ö?renmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeblerini her zaman ara?t?r?rlar.

Ba?ar?s?zl?k için k?rk milyon neden vard?r da, bir tek özür yoktur.

Kad?nlar hakk?nda bildi?im bütün ?eyleri bir tek kad?ndan ö?rendim.

#1112

 
© 2015
AŞK