Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rus Atasözleri Rusça Atasözleri

K?sa Rus atasözleri ve anlamlar? sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere Türkçe anlamlar? ile duygusal çok de?i?ik ve yeni rusça atasözleri ve anlamlar? haz?rlamaya çal??t?k.
??´?¸?½ ?²Ñ?µ?³?¾ ?½?µ у?·?½?°?µÑ‚
Anlam?-Bir ki?i her?eyi ö?renemez
Uyuyan tilki rüyasinda tavuk görür.
??µ ?ºÑƒ?¿?¸ у ?¿?¾?¿?° ?»?¾Ñˆ?°?´?¸, ?½?µ ?±?µÑ€?¸ у ?²?´?¾?²Ñ‹ ?´?¾Ñ‡?µÑ€?¸
Anlam?-Papazdan at duldan k?z alma
Baba tüccar, o?ul playboy, torun dilenci.
?£ ?±?°?± ?´?° у ?¿ÑŒÑ?½Ñ‹Ñ… с?»?µ?·Ñ‹ ?´?µÑˆ?µ?²Ñ‹
Anlam?-Kad?nlarda ve sarho?larda gözya?? ucuzdur
Sava?a giderken 1, denize girerken 2, evlenirken 3 defa dü?ün.
?“?´?µ с?°Ñ‚?°?½?° ?½?µ с?¼?¾?¶?µÑ‚, ту?´?° ?±?°?±Ñƒ ?¿?¾Ñˆ?»?µÑ‚
Anlam?-Nerede ?eytan ba?ar?s?z olursa oraya kad?n? yollarlar
Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste.
?šÑƒÑ€?¸Ñ†?µ ?½?µ ?±Ñ‹Ñ‚ÑŒ ?¿?µÑ‚ух?¾?¼, ?° ?±?°?±?µ ?¼Ñƒ?¶?¸?º?¾?¼
Anlam?-Tavuk horoz , kad?n erkek olamaz
Onlar bize ödüyor gözüküyorlar, bizler de çal???yor gözüküyoruz.
?“усь с?²?¸?½ÑŒ?µ ?½?µ т?¾?²?°Ñ€?¸Ñ‰.
Anlam?-Ku?udan domuza arkada? olmaz.
Çirkin kad?n yoktur; az votka vard?r.
?•ÑÑ‚ÑŒ ?²Ñ€?µ?¼Ñ ?¿?»?°?º?°Ñ‚ÑŒ, ?µÑÑ‚ÑŒ ?¸ ?²?µÑ?µ?»?¸Ñ‚ься
Anlam?-A?lanacak zaman da vard?r e?lenilecek zaman da
Kurtlarla arkada? ol, yaln?z elinden baltay? b?rakma.
?˜?· х?¾Ñ€?¾Ñˆ?µ?¹ ?¾?±?µ?·ÑŒÑ?½Ñ‹ ?½?µ с?´?µ?»?°?µÑˆÑŒ ?¸ ?¿?»?¾Ñ…?¾?³?¾ ч?µ?»?¾?²?µ?º?°.
Anlam?-En iyi maymundan bile kötü adam yapamazs?n
insan? elbisesine göre kar??lar, bilgisine göre u?urlarlar.
?р?µ?» ?¼ÑƒÑ… ?½?µ ?»?¾?²?¸Ñ‚
Anlam?-Kartal sinek yakalamaz
Dikkatsiz insan, ormanda yürür de, yak?lacak odun görmez.
? ?°?´?¾ÑÑ‚ÑŒ ?½?µ ?²?µÑ‡?½?°, ?¿?µÑ‡?°?»ÑŒ ?½?µ ?±?µÑ?º?¾?½?µÑ‡?½?°.
Anlam?-Mutluluk as?rl?k, elem sonsuz de?ildir
Hiç kimse i?siz de?il, fakat hiç kimse çal??m?yor. Hiç kimse çal??m?yor, fakat herkese ücret ödeniyor. Herkese ücret ödeniyor, fakat sat?n alacak bir ?ey yok. Sat?n alacak hiçbir ?ey yok, fakat herkes ihtiyac?n? kar??l?yor. Herkes ihtiyac?n? kar??l?yor, fakat herkes ?ikayet ediyor. Herkes ?ikayet ediyor, fakat ne zaman oy kullanma zaman? gelse herkes evet diyor.
?¡?¼?µÑ…?¾?¼ сыт ?½?µ ?±Ñƒ?´?µÑˆÑŒ
Anlam?-Gülmek kar?n doyurmaz
Her ne kadar zaman zaman tavuklardan daha alçakta uçuyorsa da, tavuklar hiç bir zaman kartal yükseldi?inde uçamazlar.
??µ ?±?¾?¹ÑÑ ?´?¾Ñ€?¾?³?¸, ?±Ñ‹?»?¸ ?± ?º?¾?½?¸ ?·?´?¾Ñ€?¾?²Ñ‹
Anlam?-At?n sa?l?kl? ise yoldan korkma
?¡Ñ‚?°Ñ€Ñ‹?¹ ?´Ñ€Ñƒ?³ ?»ÑƒÑ‡Ñˆ?µ ?½?¾?²Ñ‹Ñ… ?´?²ÑƒÑ….
Anlam?-Eski dost iki yeni dosttan iyidir
?¡?½?µ?³Ñƒ ?½?µÑ‚у - ?¸ с?»?µ?´Ñƒ ?½?µÑ‚у.
Anlam?-Kar yoksa izde yoktur
?›ÑŽ?±?¾?²ÑŒ ?½?°Ñ‡?¸?½?°?µÑ‚ся с ?³?»?°?·
Anlam?-A?k gözlerden ba?lar
??µ ?¿?¾?¹?¼?°?½ - ?½?µ ?²?¾Ñ€
Anlam?-Yakalanmam??sa h?rs?z de?ildir.
?£ ?º?¾?³?¾ ?¼?½?¾?³?¾ ?¿Ñ€?¸Ñ‡?¸?½, т?¾Ñ‚ ?¼?½?¾?³?¾ ?²Ñ€?µÑ‚.
Anlam?-Kim Çok Sebep Söylüyorsa, O Çok yalan Sölüyor.
??´?½?¾ с?µÑ€?´Ñ†?µ стр?°?´?°?µÑ‚, ?´Ñ€Ñƒ?³?¾?µ ?½?µ ?·?½?°?µÑ‚
Anlam?-Bir kalp ac? çeker di?erinin haberi olmaz
?”?°Ñ€?¾?²?¾?¼Ñƒ ?º?¾?½ÑŽ ?² ?·Ñƒ?±Ñ‹ ?½?µ с?¼?¾Ñ‚рят
Anlam?-Bedava at?n di?ine bakmazlar
?šÑ‚?¾ съ?µ?» ?¿?¸Ñ€?¾?³? - ??µ я. - ? ?º?¾?¼Ñƒ ?´?°Ñ‚ÑŒ ?µÑ‰?µ? - ?œ?½?µ
Anlam?-Kim Çöre?i yedi, Ben de?il, Kime daha vereyim, Bana
?›ÑƒÑ‡Ñˆ?µ р?°?· ?² ?³?¾?´Ñƒ р?¾?´?¸Ñ‚ÑŒ, ч?µ?¼ ?´?µ?½ÑŒ-?´?µ?½ÑŒÑ?º?¾?¹ ?±?¾Ñ€?¾?´Ñƒ ?±Ñ€?¸Ñ‚ÑŒ
Anlam?-Her gün tra? olmaktansa senede bir kez do?urmak daha iyidir
?¡ ?´ÑƒÑ€?°?º?¾?¼ ?¸ ?½?°?¹?´?µÑˆÑŒ, ?´?° ?½?µ р?°?·?´?µ?»?¸ÑˆÑŒ
Anlam?-Aptalla bir?ey bulabilirsin ama Bölü?emezsin
?¡?µ?³?¾?´?½Ñ ?¼?½?µ, ?·?°?²Ñ‚Ñ€?° т?µ?±?µ
Anlam?-Bugün bana yar?n sana
??µ?¿Ñ€?°?²?´?¾?¹ с?²?µÑ‚ ?¿Ñ€?¾?¹?´?µÑˆÑŒ, ?´?° ?½?°?·?°?´ ?½?µ ?²?¾Ñ€?¾Ñ‚?¸ÑˆÑŒÑÑ.
Anlam?-Yalanla Dünyay? Dola??rs?n Ama geri Dönemezsin
?т ?½?°Ñˆ?µ?³?¾ р?µ?±Ñ€?° ?½?°?¼ ?½?µ ?¶?´?°Ñ‚ÑŒ ?´?¾?±Ñ€?°
Anlam?-Kendi kaburgam?zdan hay?r beklenmez
?‘?¾?»ÑŒ?½?¾?¼Ñƒ ?¸ ?·?¾?»?¾Ñ‚?°Ñ ?ºÑ€?¾?²?°Ñ‚ÑŒ ?½?µ ?¿?¾?¼?¾?¶?µÑ‚.
Anlam?-Hastaya alt?n yatak bile yard?m etmez
?§Ñ‚?¾ у ?º?¾?³?¾ ?±?¾?»?¸Ñ‚, т?¾Ñ‚ ?¾ т?¾?¼ ?¸ ?³?¾?²?¾Ñ€?¸Ñ‚.
Anlam?-Kimin neresi a?r?yorsa onla ilgili konu?ur
?¡?¾?±?°?º?° у?¼?½?µ?¹ ?±?°?±Ñ‹: ?½?° х?¾?·Ñ?¸?½?° ?½?µ ?»?°?µÑ‚
Anlam?-Köpek kad?ndan ak?ll?d?r:sahibine havlamaz
?¦?µ?½Ñƒ ?²?µÑ‰?¸ у?·?½?°?µÑˆÑŒ, ?º?°?º ?¿?¾Ñ‚?µÑ€Ñ?µÑˆÑŒ
Anlam?-E?yan?n k?ymetini kaybedince anlars?n

#2676

 
© 2015
AŞK