Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rus Atasözleri

Acele hareket yaln?zca sinek yakalamaya yarar.

Tüccar baban?n o?lu çapk?nsa torunuda dilenci olur.

Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste.

Çirkin kad?n yoktur; az votka vard?r.

Dikkatsiz insan, ormanda yürür de, yak?lacak odun görmez.

Fazla s?r?tmak, günah i?ledi?inize i?arettir.

Her ne kadar zaman zaman tavuklardan daha alçakta uçuyorsa da, tavuklar hiç bir zaman kartal yükseldi?inde uçamazlar.

Hiç kimse i?siz de?il, fakat hiç kimse çal??m?yor. Hiç kimse çal??m?yor, fakat herkese ücret ödeniyor. Herkese ücret ödeniyor, fakat sat?n alacak bir ?ey yok. Sat?n alacak hiçbir ?ey yok, fakat herkes ihtiyac?n? kar??l?yor. Herkes ihtiyac?n? kar??l?yor, fakat herkes ?ikayet ediyor. Herkes ?ikayet ediyor, fakat ne zaman oy kullanma zaman? gelse herkes evet diyor.

?nsan? elbisesine göre kar??lar, bilgisine göre u?urlarlar.

Kurtlarla arkada? ol, yaln?z elinden baltay? b?rakma.

Onlar bize ödüyor gözüküyorlar, bizler de çal???yor gözüküyoruz.

Sava?a giderken 1, denize girerken 2, evlenirken 3 defa dü?ün.

Uyuyan tilki rüyasinda tavuk görür.

Çay votka gibi bol bol içebilece?iniz bir ?ey de?ildir.

Nefret ancak sinek avlarken i?e yarar.

Rusça Atasözleri : Islak adam ya?murdan korkmaz.

Eski dost iki yeni dosttan iyidir

Kar yoksa izde yoktur

A?k gözlerden ba?lar

Yakalanmam??sa h?rs?z de?ildir.

Kim Çok Sebep Söylüyorsa, O Çok yalan Sölüyor.

Bir kalp ac? çeker di?erinin haberi olmaz

Bedava at?n di?ine bakmazlar

Kim Çöre?i yedi, Ben de?il, Kime daha vereyim, Bana

Her gün tra? olmaktansa senede bir kez do?urmak daha iyidir

Aptalla bir?ey bulabilirsin ama Bölü?emezsin

Bugün bana yar?n sana

Yalanla Dünyay? Dola??rs?n Ama geri Dönemezsin

Kendi kaburgam?zdan hay?r beklenmez

Hastaya alt?n yatak bile yard?m etmez

Kimin neresi a?r?yorsa onla ilgili konu?ur

Köpek kad?ndan ak?ll?d?r:sahibine havlamaz

E?yan?n k?ymetini kaybedince anlars?n

#140

 
© 2015
AŞK