Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sabahattin Ali Sözleri

Hepimiz ac?nmaya lay?k?z, ama kendi kendimize ac?mal?y?z. ba?kas?na merhamet etmek, ondan daha kuvvetli oldu?unu zannetmektir; ki ne kendimizi bu kadar büyük, ne de ba?kalar?n? bizden daha zavall? görmeye hakk?m?z yok....

Sen akl?ma gelince her ?ey gülümserdi. A?açlar ?ark? söyler, rüzgâr tatl? eserdi.

Arad???m yerlere benzeyi? buldum sende.

Geçmedi yare sözümüz yollarda kald? gözümüz yere sürüldü yüzümüz böyleymi? karayaz?m?z.

Ya?amak... Tabiat?n en küçük k?m?ldan??lar?n? sezerek, hayat?n sars?lmaz bir mant?k ile ak?p gidi?ini seyrederek ya?amak... Herkesten daha çok, daha kuvvetli ya?ad???n?, bir ana bir ömür kadar çok hayat doldurdu?unu bilerek ya?amak... Ve bilhassa bütün bunlar? anlatacak bir insan?n mevcut oldu?unu dü?ünerek, onu bekleyerek ya?amak...

Bir kad?n?n bize her ?eyini verdi?ini zannetti?imiz anda onun hakikatte bize hiçbir ?ey vermi? olmad???n? görmek, bize en yak?n oldu?unu sand???m?z s?rada, bizden bütün mesafelerin ötesindeymi? kadar uzak bulundu?unu kabule mecbur olmak ac? bir ?ey.

#1223

 
© 2015
AŞK