Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sadaka ?le ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Akrabas?ndan muhtaç kimse varken ba?kalar?na sadaka vermeyi Allah kabul etmez. Mücahid

Az sadaka çok belây? def eder. Atasözü

Ba?a kakan?n sadakas?n? Allah kabul etmez. Hadis-i ?erif

Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakk?, benim onda olan hakk?mdan daha büyüktür. Çünkü o benden, benim için Allah'a yak?nl?k vesilesi olan bir ?eyi kabul etmi?tir. Leys bin Sad

?lmi olan ilminden, mal? olan da mal?ndan sadaka versin. Hadis-i ?erif

?steyiciyi bo? çeviren eve, bir hafta melekler u?ramaz. Hz. ?sa a. s.

Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kald??? müddetçe elbiseyi giydiren, Allah Teala'n?n himayesindedir. Hadis-i ?erif

Mal?n bekçisi sadakad?r. Atasözü

O?lum, bir hata i?ledi?inde hemen akabinde sadaka ver. Lokman a. s.

Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ibâdetlerden üstündür. S. Ahmed Rufai

Sadakan?n en faziletlisi, senden yüz çeviren akrabaya verilendir. Hadis-i ?erif

Sadaka, yetmi? ?errin kap?s?n? kapat?r. Hadis-i ?erif

Sadakay? lây?k olana ver ki, o da hay?r görsün. Hz. Ali r. a

S?hhatli kalmak istiyorsan sadaka vermeyi ihmâl etme. Muzaffer Ço?kun

#1184

 
© 2015
AŞK