Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sa?l?k Sözleri

Bedenimizde görülen baz? hastal?klar, ruhlar?m?zda saklanan hastal?klar?n küçük parçalar?d?rNathaniel Hawthorne

Bir memleket halk?n?n sa?l???, hakikatte bir devletin dayand??? bütün mutluluk ve gücün temelidir George Sand

Bir ulusun kaderi, ba?bakan?n sindirim organlar?n?n iyi çal???p çal??mamas?na ba?l?d?r Voltaire

Dört ?ey vard?r ki, en az?n? dahi hor görmemek gerekir: Yang?n, hastal?k, dü?man, borç Beydeba

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi Kanuni Sultan Süleyman

Hastalanmaya kar?? geliniz Kimseye hasta oldu?unuzu söylemeyiniz Onu istemezseniz o da sizi istemez Bulwer Lytonn

Hastal?k hissedilir de, sa?l?k hissedilmez Thomas Fuller

?ki nimet vard?r ki, insanlar?n ço?u onlar?n k?ymetini hakk?yla takdir edemezler: onlardan biri s?hhat, di?eri de bo? vakittir Hadis-i ?erif

?ki ?eyin elden gitmeden de?erini takdir etmek zordur; sa?l?k ve gençlik Hzali ra

?nsanlar önce para kazanmak için sa?l?klar?n?, sonra da sa?l?klar?n? korumak için paralar?n? harcarlar Goethe

Kendini sa?lam bilen hastan?n tedavisi yoktur Eddy Fisher

Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur Eflatun

Sa?l???n ba?lang?c? hastal??? tan?makt?r Miquel Cervantes

#1671

 
© 2015
AŞK