Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sa?l?k Sözleri

Size Özel Sa?l?k Sözleri

Sa?l?kl? Olmak istiyorsan Sa?l??? Bozucak Kötü ?eylerden Kaç?caks?n..

Hayattaki En Önemli ?ey Hayat?n?z için Sa?l?kd?r Sonra i? ve di?erleri Gelir Ama önce Sa?l?k!

Sa?l?kl? Bir Bedende En Güzel uyum Gösteren Sa?lam Bir Kafad?r...

Sa?l?k Bütün iyiLikLerin Anas?d?r önce Sa?l?k..

Bu Hayatta Tek iStedi?im Sa?l?k Sonra Gerisi Zaten gelir Sa?l?k Olduktan Sonra her?ey Giderilir..

Bozulan Bir Sa?l?k Tedavi Alt?na Al?nmal?d?r Hemen iLeride Daha Büyük Sorunlar Ç?kabilir.

Sa?l?k D?? Görünü?le De?il iç Görünü?le Tam Anlam Kazan?r.

Sa?l?kl?y?m Demek iStiyorsan içki ve Sigaradan uzak Durmal?s?n.

Sa?l?kl? ya?ayan En iyi insan Grubu Sporculard?r.

Spor Yap Hayat?n KurtulSun, S?gara, Alkol Al Hayat?n zehir Olsun.

Hergün Yürümek Sa?l???n?z?n Yolunu Uzat?r.

Dert, Stress Sa?l?g?n?za Çok Etki Edicek Kötü Faktörlerdendir.

Meyve ve Sebze Vücudun En büyük Sa?l?k Deposudur.

Sa?l???m?za Dikkat Etmek için yedi?imiz Besinleride Seçmemiz Gerekir Örne?in Meyvalar ve Sebsezeler Gibi..

Sa?l?kl? Bir vücut Kötülüklere Kar?? Kat? Oland?r.

Emniyetli (Korkusuz) ya?amak ve sa?l?kl? olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek ço?u bu iki nimetten mahrumdur

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi.

Bedenimizde görülen baz? hastal?klar, ruhlar?m?zda saklanan hastal?klar?n küçük parçalar?d?r. Nathaniel Hawthorne

Hasta olmayan sa?l???n de?erini bilemez.

Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur.

Ne?e sindirimi kolayla?t?r?r.

Güne? giren eve doktor girmez.

Sa?l??? olan?n umudu, umudu olan?n her ?eyi vard?r.

Her ?eyin ba?? sa?l?kt?r.

Hastan?n ya?? de?il, hastal???n ya?? önemli.

A?ac? kurt, insan? dert yer.

Derdini saklayan derman bulamaz.

Duvar? nem, yi?idi gam y?kar.

Bedenimizde görülen baz? hastal?klar, ruhlar?m?zda saklanan hastal?klar?n küçük parçalar?d?r. (Nathaniel Hawthorne)

Güne? giren eve doktor girmez.

Sa?l??? olan?n umudu, umudu olan?n her ?eyi vard?r.

Her ?eyin ba?? sa?l?kt?r.

Hastan?n ya?? de?il, hastal???n ya?? önemli.

Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur.

Ne?e sindirimi kolayla?t?r?r.

Hasta olmayan sa?l???n de?erini bilemez.

Sa?l?k bir beden de?il, bir kafa meselesidir. MARK BAKER EDDY

Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur. EMERSON

Sa?l??? olan?n umudu, umudu olan?n her ?eyi var demektir. ARAP ATASÖZÜ

Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi. KANUN? SULTAN SÜLEYMAN

#227

 
© 2015
AŞK