Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Samuel Beckett Sözleri

Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil.

Bir ki?iye gerekti?inden fazla de?er verirsen; "ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin.

E?er bir gün susarsam, bu art?k söylenecek hiçbir ?ey kalmad??? içindir; her?ey söylenmemi?, hiçbir ?ey söylenmemi? olsa bile.

Yar?n uyand???mda, ya da uyand???m? sand???mda bugün hakk?nda ne diyece?im?

Bir gün yetmiyor mu bu size, bir gün dilsiz oldu, bir gün ben kör oldum, bir gün sa??r olaca??z, bir gün do?duk, bir gün ölece?iz, ayn? gün, ayn? an, yetmiyor mu bu size?

Körlerin zaman kavram? yoktur. Zamanla ilgili ?eyler de gizlenir onlardan.

Hepimiz deli do?uyoruz. Baz?lar? böyle kal?yor.

#1249

 
© 2015
AŞK