Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Samuel Smiles Sözleri

Fenal??a bir defa boyun e?diniz mi ona kar?? duracak kuvvet gittikçe zay?flar. Bir defa boyun e?, erdemin bir parças? gitti demektir.

?nsanlar?n ço?u k?ymetli de?erli ta?lar gibidir. Tüm güzelliklerinin ve parlakl?klar?n?n meydana ç?kmas? için, daha iyi insanlarla bir araya gelip cilalanmalar? gerekir.

Tahammülde bir fazilet vard?r ki, ço?u zaman ba?ar?n?n zaferinden büyüktür.

Dünyada insana yard?m eden ?ey tesadüf de?il, azim ve sebatt?r.

Okullar?n en verimlisi, zorluk okuludur.

#1225

 
© 2015
AŞK