Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sanat ?le ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Bir güzel söz söyleme sanat? varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanat? vard?r. Epiktetos

Bütün sanatlar Allah vergisidir. Waldis

En güzel sanat, ya?ama sanat?d?r. John Macy

Sanat, bizi Allah'a götüren bir köprüdür. Ebers

Sanat, ekmek pe?inde ko?arsa alçal?r. Aristophanes

Sanat kainat?n içindedir. Sanatkar bunu oradan ç?karabilendir. Albrecht Durer

Sanat, sanat içindir. Victor Cousin

Sanat tabiat? taklitten ba?ka bir ?ey de?ildir. Seneca

Sanat, taklidin bitti?i yerde ba?lar. Oscar Wilde

Sanat?n vazifesi, tabiat? kopya etmek de?il, tabiat? ifade etmektir. Balzac

Sanatç?ya iki göz yetmez. Lamartin

#1183

 
© 2015
AŞK