Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Spor ?iirleri

Spor ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lan en güzel ve anlaml? spor ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Futbol Sava??
Yirmibe? adam, bir top üç kalas,
Yenende bayram, yenilende yas,
Argolar küfürler kendine has...
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
Zincir, balta, sat?r, mu?ta, b?çak...
Sanki içerde sava? ç?kacak.
?nsan öldürür fanatik alçak.
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
Maç zamanlar?nda durur hayat,
Kay?p i?, yüz milyonlarca saat.
Giderler gelirden fazla, kat kat...
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
Üç be? ki?i spor yapar; futbol...
Milyonlar? delirtir tek bir gol.
Nice haneler söndü emin ol.
Spor mu, sava? m?, toplu kumar m??
—————-
At Önlerine Topu
At önlerine toplar? at, at da iyice oynas?nlar,
Bu top oynamay?, meydan sava?? sans?nlar,
H?zlar?n? alamay?p kafalar?, gözleri yars?nlar,
At önlerine toplar? at, at da iyice oynas?nlar.
Adam güzel gol atm??, hazmedemiyorsun,
Futbolcular s... (Devam)

#2980

 

Türkiye ?iirleri

Türkiye ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ünlü ve amatör ?airlerden Türkiye için yaz?lm?? en güzel ve anlaml? türkiye ?iirlerine ula?abilirsiniz.
BU TÜRKiYE HEP?M?Z?N
Kan ak?tt?k, bu topra?a
Rüya bizim, gerçek bizim
Orman?ndan, tek yapra?a
Bu Türkiye, hepimizin.
Do?u bizim, bat? bizim
Koyun, keçi, at?, bizim
Temel bizim, çat? bizim
Bu Türkiye, hepimizin.
Çerkez bizim, Zaza bizim
?ehir bizim, kaza bizim
Muhtar bizim, aza bizim
Bu Türkiye hepimizin.
Kürd'ü bizim, Türk'ü bizim
Alevi'yle, Sünnî bizim
?ark? bizim, türkü bizim
Bu Türkiye, hepimizin.
O?lumuzla, k?z?m?zla
Davul, zurna, saz?m?zla
?thal müzik, caz?m?zla
Bu Türkiye, hepimizin.
Birlik helâl, nifak haram
Dokundukça, kanar yaram
Güller kokar, buram- buram
Bu Türkiye, hepimizin.
Birlik olup, ço?alal?m
Çal??al?m, da? olal?m
Ekip, dikip, ba? olal?m
Bu Türkiye, hepimizin.
Kald?ral?m, bu zilleti
Atmal?y?z, bu illeti
Uyan büyük Türk Milleti
Bu Türkiye, hepimizin.
Bir tek elin, nesi vard?r?
?ki elin,... (Devam)

#2979

 

Ü?üyorum ?iiri Dinle Muhsin Yaz?c?o?lu

Muhsin Yaz?c?o?lunun kendi sesinden dinleyebilece?iniz ü?üyorum ?iirini dinleyin. Yaa böyle bir insan varm?? demekki arkam?zda, böyle bir adam varm??ta haberimiz yokmu?. Neden kaybedince anl?yoruz k?ymetini, neden gidince geri getirmek istiyoruz. Yaz?klar olsun bizeki de?erini bilemedik.

Ü?ÜYORUM
Bir co?ku var içimde bu gün k?p?r k?p?r
Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum
Gözlerim parke parke ta? duvarlarda
Aç?l?yor hayal pencerelerim
Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum
Kekik kokulu koyaklardan a?arak
Güvercinler ülkesinde dola??yor
Bir çe?me ba?? ar?yorum
Yarpuzlar aras?nda kendimi b?rak?p
Mis gibi nane kokular? aras?nda
Ruhumu dinlemek istiyorum
Zikre dalm?? her ?ey
Güne gülümserken papatyalar
Dualar gibi yükselir ümitlerim
Güne?le kol kola k?rlarda ko?arak
Siz peygamber çiçekleri toplarken
Ben çe?me ba??nda uzanmak istiyorum
Huzur dolu içimde
Ben sonsuzlu?u dü?ünüyorum
Ey sonsuzlu?un sahibi, sana ula?mak istiyorum
Durun kapanmay?n pencerelerim
Güne?imi kapatmay?n
Beton çok so?uk, ü... (Devam)

#2978

 

Vatan ?iirleri

Vatan ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? vatan ?iirlerini bulabilirsiniz.
Anadolu Doluyum
Bem çöller f?rt?nas?
Ben analar?n yas?
Ben tarihlerin yoluyum
Vurulmu? sald?rm???m
Dü?eni kald?rm???m
Gariplerin sa? koluyum
Türkü söyler dillerim
Nas?rl?d?r ellerim
Ben sö?ütlerin dal?y?m
Ben gönüller bekçisi
Dertlerin emekçisi
Ben Anadolu doluyum
Ben dünlerin yar?n?
Köro?lu'nun torunu
Ben Çaml?bel, ben Bolu'yum
Yüre?im Çatalca'd?r
Bak???m kartalcad?r
Ufuklara sevdal?y?m
Türkü söyler dillerim
Nas?rl?d?r ellerim
Ben sö?ütlerin dal?y?m
Ben gönüller bekçisi
Dertlerin emekçisi
Ben Anadolu doluyum
U?ur I??lak
—————-
Memleket ?sterim
Memleket isterim
Gök mavi, dal ye?il, tarla sar? olsun;
Ku?lar?n çiçeklerin diyar? olsun.
Memleket isterim
Ne ba?ta dert, ne gönülde hasret olsun;
Karde? kavgas?na bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben fark? olsu... (Devam)

#2977

 

Veda ?iirleri

Veda ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda okula veda, sevgiliye veda, ö?retmene veda gibi ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan veda ?iirlerini bulabilirsiniz.
BU SON VEDA
Bu son gecem,
Bu son veda,
?�afa?? bekliyorum,
Seni bekler gibi,
?afakla birlikte do?acak umutlar?,
Do?acak güne?i bekliyorum,
Kollar?mla sarmak istercesine güne?i,
S?cakl???n? iliklerimde hissetmek için,
Seni bekliyorum,
?afakta hayk?rmak için da?larda,
Güne?le sevi?meyi ?afakta,
Ölümü bekliyorum do?acak güne?i beklerken,
?nsanlar? dü?ünüyorum,
?nsanlar? dü?ündükçe le? kargalar? geliyor akl?ma,
F?rsatç? ve ç?karc? le? kargalar?,
Kan emici yarasalar geliyor akl?ma,
Sonra seni dü?ünüyorum,
Ümitsizce bekledi?im seni,
Ölümü bekliyorum, ölümü ve seni
Do?acak güne?i beklerken,
Bu son gecem,
Bu son veda.
—————
Sanada elveda
Ey c?garam c?garam
Bir sen kald?n elimde
Ölümü çekiyorum her nefesimde
Sevdi?imden içiyorum sanma
Varsa param ceb... (Devam)

#2976

 

Elveda ?iirleri

Elveda ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm??, sevgiliye elveda, a?k?ma elveda gibi güzel ve anlaml? elveda ?iirleri bulabileceksiniz.
K?B?L?R HANG? AK?AM, GÜNE?LE BERABER BENDE SÖNECEG?M, K?MB?L?R HANG? ELLERDEN SON SUYUMU ?ÇECEG?M, BELK? SEN? GÖRECEG?M, BELK?DE GÖRMEDEN ÖLECEG?M, AMA A?KIM AMA A?KIM BEN SEN? ÖLDÜKTEN SONRADA SEVECE??M . UNUTULMAZLAR
————-
Elveda
Elveda dostlar?m
Elveda hepinize
Gidiyorum bu gece buradan
Uzaklara hem de çok
Unutabilecek miyim sizleri
Bilmiyorum ama
Ya?ayabilirim sizsiz
Ama ya sensiz
————-
ELVEDA SEVG?L?
Yüre?imin mataras?nda ta??d???m a?k besteleri,
Çizgi aras? kurdu?um köprülerde ?imdi.
K?r?l?r kirpiklerimde kalemin suya yans?mas?,
Ne yana baksam,
Gülü?üne destanla?an sözler yank?lan?r.
Ezgisinde sahil boyu gözlerin,
?ri iri masmavi...
Görkeminde bo?az manzaras?n? izler gibi..
ihti?am?nda eksik kalan sözlerim gibi..
Ah be sevgili.
Geç ... (Devam)

#2975

 

Yaln?zl?k ?iirleri

Yaln?zl?k ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? yanl?zl?k ?iirlerine ula?abileceksiniz.
YALNIZLIK
Giderek sapland? yaln?zl?k yüre?ime
Atmak istedi?imde atam?yor
?htiyac?m oldu?unda ise bulam?yorum
Bir?eyler itiyor beni sana
Sevgin yahut heybetli bir kas?rga
Git arad???n? orda bulacaks?n diyor
Fakat adres vermiyor.
Yaln?zl?k zifiri gecelerde kimsesiz kalmak
Temmuz ate?inde su bulamamak
?ubat ay?nda ate?i aramak
Günlerce aç kalmak gibi
Ama en önemlisi yaln?zl?k;
Seni özlerken,
Sessizce a?lamak gibi!
————-
Yaln?zl?k
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?u yaln?zl?k.
Ne korkunç bir kelime.
Kimse inanmaz sevgine.
Dü?ersin hep el diline.
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?u yaln?zl?k.
Nereye gitsen dost yok.
Kimi gün aç, kimi tok.
Ist?rap ve kederse çok.
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?u yaln?zl?k.
S?rda? desen bulunmaz.
Duvarlarla da konu?ulmaz.
Sevgisiz, a?ks?z ya?anmaz.
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?... (Devam)

#2974

 

Do?a Çevre ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel do?a ve çevre ile ilgili ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? do?a ?iirleri çevre ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun do?a ?iirleri:
A?aç
Gün bitti. A?açta ne?'e söndü.
Yaprak ate? oldu. Ku? da yakut.
Yaprakla ku?un par?lt?s?ndan
Havz?n suyu erguvana döndü.
Ahmet Ha?im
—————————-
At
Anlat bize yürüyü?ün güzelli?ini,
ko?unun rüzgar?n?, köpüren yeleyi
toynaklar?n k?zg?n k?v?lc?mlar?n?
Ki?neyen bir tay?n sevincini anlat
öfkeyi ve sa?r?ndaki mahmuz yaras?n?
Masallardaki ?ehzadeleri anlat bize
Avrad?n ve silah?n karde?isin ya
feodal?n töresini anlat biraz da
ve terkinde karç?rd???n k?zlar?
Da?lar? anlat bize, e?kiya gecelerini
ölümleri, ölümsüzlükleri anlat bize
sonra tahta'dan tunca dönü?ünü
Sen ki hepsini görüp ya?ayans?n
Ahmet Telli
—————————-
Bahar?n ?lk Sabahlar?
Tüyden h... (Devam)

#2973

 

Yaz ?iirleri

Yaz mevsimi ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Yaz mevsimi ile ilgili ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel yaz ?iirlerini bulabilirsiniz.
Yaz
Yaz, yine geldi yaz,
Ne so?uk kald? ne ayaz.
A?açlar ye?erdi, papatyalar bembeyaz.
Yaz kalemim sen de yaz,
Bu y?l erken geldi yaz.
————-
Yaz Güne?i
Yaz yaz sende yaz
mevsimlerde bitti yaz
ilkbahar yaz derken
akl?m sende kald? etme naz.
Naz?n öldürdü yaz gününde
gölge idik birbirimize
ayr?ld?k ?imdi yaz güne?inde
ben ?imdi gülüyorum günlerimize.
Bu ?ehirde yaz güne?i öldürür
a?k insan? hayata küstürür
sevmesini bilemezsen
a?k?n? yaz güne?i kavurur.
Yaz yaz sende yaz
mevsimlerde bitti yaz
ilkbahar yaz derken
akl?m sende kald? etme naz.
————-
Mevsim yaz
?imdi mevsim yaz,
Zaman?d?r doyas?ya gezmenin biraz.
Elinde bavulun do?ru güneye,
Zaman?n yoksa o zaman ?ileye.
?imdi mevsim yaz,
Tutulmu?tur ?imdi kö?e ba?lar?.
Ba?lam??t?r art?k yaz kaçamakla... (Devam)

#2972

 

Zaman ?iirleri ?iiri

Zaman ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? zaman ?iirlerine ayr?cada zamanla ilgili ?iirlere ula?abilirsiniz.
Dü?lerde Güldü Zaman
Zaman geçiyordu dü?lerden
hiçli?ine tamamlarken gerçe?i
kristal küreye vuran ???kt? zaman
K?r?k ve renkli
Zaman geçiyordu ac?tan gülü?lerden
nak??nda kuruyan kirpik rimeli
nemlenmi? vedalarda
bir ipek mendildi zaman
Y?rt?k ve kirli
Zaman geçiyordu telâ?elerden
s?k?nt?lar dökülüyordu heybesinden bir bir kayg?lar
tenhal?kt? büyüyen karanl???nda zaman
Deh?et ve kindi
Ayn?lar?n görüntüsünden geçiyordu zaman
haza haz, ac?ya ac?yd?
kimineyse
üzerinden y?llar? yüklenmi? nehirler geçen
bir çak?l ta??yd? zaman
Yük ve mihnetti
Zaman geçiyordu sevi?melerden
ince ???klarda k?r?lan a?k?n
süzüldü?ü camd? zaman
camdan süzülen ?????n hangi taraf?
kimdi
Sen ve öteki
Bir büyük bütünden geçiyordu zaman
silinemez sevgiden
do?umun, ölümün ötelerinde
güzeli ye?ertiyordu içinde varolu... (Devam)

#2971

 

Ö?renci ?iirleri

Ö?renci ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? ö?renci ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Çok Geç Kalmas?n
ö?renci veliye oyun ederse,
okula diyerek, parka giderse,
derslere çal??maz kopye çekerse,
söyleyin veliye hiç a?lamas?n.
ö?renci sürekli gezip tozarsa,
derslerde günboyu mesaj yazarsa,
lüzumsuz konu?ur, kafa bozarsa,
söyleyin veliye bo?a yanmas?n.
ö?retmen ö?renci anla?amazsa,
ortak bir paydada bulu?amazsa,
oturup güzelce konu?amazsa,
söyleyin veliye tasalanmas?n.
veliler okula hiç u?ramazsa,
ö?renci hakk?nda bilgi almazsa,
dersleri nas?ld?r diye sormazsa,
söyleyin veliye kayg?lanmas?n.
ö?renci okula geç geliyorsa,
ö?retmen göz yumup es geçiyorsa,
idare kar??dan seyrediyorsa,
söyleyin veliye hiç yorulmas?n.
ö?renci sorumsuz davran?yorsa,
veliler mevzuyu anlam?yorsa,
ö?renci derslerden zevk alm?yorsa,
söyleyin veliye çok geç kalmas?n.
—————
Bir okul
B... (Devam)

#2970

 

Özgürlük ?iirleri ?iiri

Özgürlük ?iirleri - Yazan:Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Özgür olmak ve ba??ms?zl?k anlatan ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? özgürlük ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Beyaz Güvercin
Yeni do?mu?tu beyaz güvercin
Taze bir zeytin dal? buldu sonunda
Hep gündüz san?rd? diyarlar?
Hep s?cak bilirdi güne?i
Sevecendi uçarken
Özgürlük ?ark?s?yla ç?rp?n?rken yüre?i
Kay?yordu alt?nda bar?? mavili?inde okyanuslar
Fakat sonsuzlu?unda diretmi?li?in
Dü?üverdi kanatlar? güvercinin
K?r?k bir özlem
?a?k?n gözlerle bakt?
Batan güne
Ve
Döndü hayal yuvas?na yeniden
A?z?nda solmu? yapraklar?yla bir zeytin dal?
Anlad? bo?a gayretti aramak sabah?
——————
Özgürlük Derler
Sava? aç?p kan dökmenin
Ad?na da özgürlük derler
?syan edip düzen y?kman?n
Ad?na da özgürlük derler
Alevi, Suni, Kürt karde?
Ay?rman bizi arkada?
Kim çekerse ayr? ba?
Ad?na da özgürlük derler
Özgürlük istiklal mar??
De?iliz biz buna kar??
Meydanda ba? yarar ta??
Ad?na... (Devam)

#2969

 

Ölüm ?iirleri ?iiri

Ölüm ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ölüm ve ölüm ötesi ile ilgili ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? ölüm ?iirlerine ula?abileceksiniz.
Ölüm
Ölüm, ölüm varl???n son buldu?u son nokta,
Ölüm, ölüm yoklu?un yok oldu?u son nokta,
Ölüm, ate?li m?zrak cehennemin kap?s?,
Ölüm, iremli bahçe cennetin anahtar?,
Ölüm, dikenli yolda varl???n son bulmas?,
Ölüm, güller içinde yoklu?un yok olmas?,
Ölüm, ruhun gitmesi ?zd?raplar içine,
Ölüm, ruhun dönmesi mutluluga sevgiye,
Ölüm, dönülmeyen yol yollar?n son bulmas?,
Ölüm, ba?lang?ç nokta varl???n ba?lamas?,
Ölüm, ölüm hesab?n soruldu?u dönemeç,
Ölüm, ölüm sualden ya hiç geçme ya da geç,
Ölüm, zebanilerin oltas?na dü?mektir,
Ölüm, zorlu yollar?n s?rat?ndan geçmektir,
Ölüm, bir kar?? ?üne? içine garkolmakt?r,
Ölüm bahar havas? sevinçten bo?ulmakt?r,
ÖLÜM, ÖLÜM SEN DE ÖL, ÇÜNKÜ SENDE ÖLÜSÜN,
ÖLÜM, TUBA DALININ H?Ç B?TMEYEN GÜLÜSÜN
——————
Zalim Ölüm
Zengin, fakir... (Devam)

#2968

 

Özlem ?iirleri ?iiri

K?sa Özlem ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Sevgiliye a?ka özlemi anlatan ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? özlem ?iirlerini bulabilirsiniz.
Özlem Var
Gözlerim hep yol çeker
?çimde bak özlem var
Boncuk boncuk ya? döker
Gözya??mda özlem var
Ar? çiçe?e konar
Bak bal?nda özlem var
Bülbül gülüne konar
Bak dal?nda özlem var
YET?M?'yim çekerim
Sab?r ile özlem var
Mevla'ya dileklerim
Yüre?imde özlem var
—————
Özlem
Gözlerimden a?k?n seli.
Dökülür hep sana özlem.
Gönlümün baharl? dal?.
Bükülür bir yana özlem.
Ne derdin var ne de tasan.
Sevgi dolu gönül masan.
Birde karas?z olmasan.
Ne kal?r de bana özlem.
Çekilmez sensiz Ankara.
Olsada cebimde para.
?ehre kar?? bir sigara.
Yak?l?r be sana Özlem
Yak?yor beni ate?in.
Girdi?in günah? dü?ün.
Her bak???nda bir kur?un.
S?k?l?r bu cana özlem.
Çürüyor bak her bir yan?m.
Pe?inde ko?maktan can?m.
Fazla sürmez a?k kervan?m.
Y?k?l?r bir hana özlem.
R... (Devam)

#2967

 

?ehir ?iirleri ?iiri

?ehir ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ?ehirler ve ?ehirleri anlatan ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? ?ehir ?iirlerini bulabilirsiniz.
Sana Büyük ?ehirlerden Bahsedece?im
Sana büyük ?ehirlerden bahsedece?im.
en büyük camiler orada kurulur,
en küçük mezarlar orada kaz?l?r
en kara yaz?lar orda dizilir.
yüksek minarelerde sela verilir,
civar hanelerde zina edilir.
büyük ?ehirlerde yalan söylenir tosun,
halbuki küçük köylerin mezarl??? bile yoktur.
büyük ?ehirlere ba?lanma mehmedim.
öyle bir ?ehre yerle?ki,
küçük olsun fakat bizim olsun.
sokaklar?nda tan?mad?k yüz,
ensesine ?amar atmayaca??n kimse dola?mas?n.
her a?ac?na elin,
her kar?? topra??na terin de?sin.
ve kuytu evlerden birinde
senden habersiz ölenler olmas?n.
Bedri Rahmi Eyübo?lu
—————
G?DERSEN YIKILIR BU KENT
Gidersen y?k?l?r bu kent, ku?lar da gider
Bir nehir gibi susar?m yüzünün deltas?nda
Yanl?? adresteydik, kimsesizdik belki
Sar???n... (Devam)

#2966

 

?ehit ?iirleri ?iiri

?ehit ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ?ehit askerlerimiz için ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? ?ehit ?iirlerini bulabileceksiniz.
?ehitlerin Sesi
E?ER ?EH?T OLURSAM
DÖKMES?NLER ARDIMDAN YA?
?SYAN ETMES?NLER ARKAMDAN
B?LS?NLERK? BEN ?EH?T OLMU?UM
DÖKMES?NLER BO?A YA?
SEVD???M SAKIN E?MES?N BA?INI YERE
B?LS?N K? SEVD???M ?Ç?N ALEM ?Ç?N VATANIM ?Ç?N
DÖKÜLEN BU KANLAR
EN ?Y? CEVAPTIR BU DÖKÜLEN KANLAR
NAMERTE
B?LS?NLERK? ÖLSEKTE VERMEY?Z BU VATANI NAMERTE
B?LS?NLERK? HEP DALGALANACAK GÖKLERDE
AYYILDIZIM, ?EH?DLER?N KANLARINDAN BAYRA?IM
————-
Annelere Hediye
Bugün anneler günü may?s?n on dördü
Dört ?ehit verdik üzeri ay y?ld?zla örtüldü
?ehit annesi olmak onlara en büyük ödüldü
Hediyeler annelere tabutlarda götürüldü
Bu hediyeyi size gönderen Allah't?r
Cennet aya??n?z?n alt?nda anahtar? evlad?n?zd?r
Evlad?n?z?n yeri peygamberler yan?d?r
Kefeni ise rengini alan ay y?ld?zl? bayrakt?r
Annesi evlad?ndan bir hediy... (Devam)

#2965

 

Hepsi Bir Dizisi ?ark? Sözleri

Hepsi bir dizisinin ?ark? sözlerini bu ba?l?k alt?nda toplad?k ve yay?nlamay? uygun bulduk. Hepsi bir grubunun ayr?ca di?er ?ark?lar? ve sözlerini yine bu ba?l?k alt?nda izleyebilirsiniz. Buyrun hepsi bir dizisi ?ark? sözü;
Yoshi hep yolda
erense uzayda
gülçin ??psevdi
cemre çok zorlu biri
bir çat? alt?ndaa...
hepsi bir aradaa....
zor demeden
dü?manl?k bilmeden
pes etmeyip
vazgeçme sevmekten
söz verelim
hedefe gidelim
a?k gelirse
bir mola verelimm
gerçek a?k yolda
asl?nda kap?nda
çat kap? gelmi?
kimmi? neyin nesiymi?
bir çat? alt?nda
hepsi bir aradaa

#2964

 

Süper Renkli Sözler Mesajlar

Süper Renkli sözler Mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda çok yeni ve de?i?ik renkli sözler mesajlar haz?rlamaya çal??t?k..Sizinde buradakilerden farkl? renkli sözleriniz ve mesajlar?n?z varsa a?a??dan bize gönderebilirsiniz..Buyrun renkli sözler mesajlar:

qöZzLeRimi aÇsam Daa Sn Ç?qSa?‹ KaR$?ma

qiTmeq Yaq?$maSs Sna!

KenDi?‹ oLmaq vaRqe?‹ asLa Ba$qaS?Na BaqMa...!!

SöZLeR?‹ çq aC?T?y0r öLüoRmm...!!

KaLBimi YaLa?‹ A$qLa DoLdяmaYa meRaqL? deiLm!!

RaSt qeLdiim Tüm ?nSanLaR S?‹i B?‹a a?‹LatяLaR

KaLBimde Sna Yer yoq Bnm KaLBm ShnSn!!

Senn aRqanDn aqLaMam Snn ?çiN öLüRm!!

qeç YaTT?m BüTn aq?amLaR sNi Bna aNLaTrLaR!!

aRqamDa BiRçq a$q war!!

?çimdeqi SenSzLiqi Shn Ba?LaTr Shn BiTiRirsn!!

aqL?mDa KöR Ba$Lanq?ÇLarn HePsNde Shnden Bi$ey war ...

Ke$qe Hep Çocuq KaLsqTa KaLpLeRmiZz YeRine DizZLeRmz KaNaSa!!

Sni SiLdm Sni qömDm!!

Snn mutluluqun kalp k?rmaq üstünee!!

Y0qLuunDa örendm HeR iNSn Teq Ba$?na!!

BenCiLsiN seWemesSn!!

Dönmeye yüzün var m?? Bu kadar kolay m??... Geçm... (Devam)

#2963

 

Anlaml? ?iirler

Bu sayfam?zda en güzel ve yeni anlaml? ?iirler yay?nlamaya çal??t?k. Bu sayfalar?m?z hem sizler ?iir gönderdikçe hemde bizler ?iir ekledikçe büyüyüp geli?ecektir. Buyrun Anlaml? ?iirler kateorisi:
Anlaml? ?iirler
Sana ihtiyac?m var Seninle olmak istiyorum ?iiri Bu aralar ben Sevmek gibi ?iiri Anlatam?yorum ?iiri Hayal gözlüm Zindan gibi karanl?k Yemin ettim ?iiri Sevgi yetmez Liselim ?iiri Siyah gözlerine benide götür Yemin ?iiri

#2962

 

Asker ?iirleri Askerler ?çin ?iirler

Bu sayfam?zda asker ?iirleri kategorisinde sizlere çe?itli asker ?iirlerini yay?nlamay? uygun gördük. Sizde asker mehmetcik ?iirleri göndermek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun asker ?iirleri:
HANI ASKER ÖLMEZ DIYORLARDI
Hani asker a?lamaz diyorlard?,
??te a?l?yor,
Hani asker sevmez diyorlard? yarim akl?mdan ç?km?yor,
Hani asker ölmez diyorlard? baksa azrailin elinde ismim yaz?yor.
Hani sevenler aylr?lmaz diyorlard?,
Baksana bir mektup bile gelmiyor,
Hani asker unutulmaz diyorlard?, soran?m bile olmuyor,
Hani asker ölmez diyorlard?, baksana azrailin elinde ismim yaz?yor.
Hani asker özlemez diyorlard?,
Baksana gözlerim seni ar?yor.
———————————-
BIZIM ASKER
Davul zurna yolcu ederiz seni
En büyük asker bizim asker
Emri vazife eyler isen e?er
Melekler seni korur asker
Ar?n?rs?n ocakta, sivil esvaptan
Kolayl?k dileriz sana Allahtan
Korkma sak?n gölgeden, karanl?ktan
Nöbetin kolay olsun as... (Devam)

#2961

 
Toplam 158 sayfa, 10. sayfadasın: Önceki, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Sonraki
© 2015
AŞK