Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

10 Kasım 1952 Şiiri

Vehbi Kızılgül'ün Atatürk için yazdığı 10 Kasım 1952 Şiirini Şu anda okumaktasınız. Buyrun 10 Kasım 1952 Şiiri;
10 KASIM 1952
Sabahlar, her zaman güzel değildir,
Her zaman ayrılık akşamla gelmez.
Al atlar sırtında hoyrattır fecir,
Hoyrattır, ne kalbler kırmıştır, bilmez.
Sabahlar her zaman güzel değildir.
Vakti, bir yerinden bölünce şafak
İri ve rüyalı gözlerle müphem;
Nur olmuş içimde sanırım ak pak
Ayrı bir mânada korktuğum adem,
Eski düşüncemde, rahat ve uzak.
Fethe çıkmış gibi duyarım birden
Eşsiz gururunu bir cihangirin.
Ufuklar üstünde yüzen tekbirden
Vatanca büyümüş asil ve derin
Bir matem tütmekte şimdi fecirden
Nefti yalnızlığı başlar zamanın
Mağfiret ürperir, dağılır, uçar.
Ölüm korkusuyle dolu bir anın
Müphem uzletinde ebedî ruhlar;
Nefti yalnızlığı başlar zamanın.
Rüzgar esmez olmuş, sular durgundur,
Bir garip hali var Dolmabahçe'nin;
Hala içimizde yüzen gecenin
Aydınlık bilmeyen devamı durur,
Rüzgar esmez olmuş, sular durgundur.
Ruh için, ölümsüz, derler cih... (Devam)

#2960

 

1919 - 1933″ten Bir Parça Şiiri

Faruk Nazif ÇAMLIBEL'in Atatürk için yazdığı 1919-1933″TEN BİR PARÇA Şiirini bu sayfamızdan okuyabilirsiniz. Buyrun 1919-1933″TEN BİR PARÇA Şiiri;
"1919-1933″TEN BİR PARÇA
O günlerde bir ünlü ayak bastı Samsun'a,
Yürüdü etrafında ümitler suna suna.
Bu, ateşler içinde geçip gelmiş bir erdi,
Göğsünde toplanmıştı milyonla Türk'ün derdi,
Bu milyonla dert ona veriyordu başka hız,
Yürüdü arkasında genç, ihtiyar, kadın, kız.
O kimdir? Bakışları deniz kadar yumuşak,
Saçı güneşi emmiş bir demet altın başak.
O kimdir? Bir milletin sesi vardı ağzında,
Ondört milyonun nabzı çarpıyordu nabzında.
O kimdir? Geçtiği yer dönüyor gün vurmuşa,
Can veriyor sararmış ota, yaralı kuşa.
O kimdir? Gözlerinde bir tılsım gizleniyor,
Bastığı topraklarda bahar filizleniyor.
Alev saçlı bir volkan bazı bir dağ başında,
Bazı beliriyordu bir damla göz yaşında.
Güneşten birer oktu ondan gelen her emir,
Bu okların altında eriyor dağ, taş, demir
O kimdir? Milyonla Türk birleşip bir tek olmuş, ... (Devam)

#2959

 

Ağıt Şiiri

Şükrü KURGAN tarafından Atatürk için yazılmış Ağır şiirini bu sayfamızdan okuyabilirsiniz. Buyrun Ağıt şiiri;
AĞIT
"Tanrı'yı düşündü de kendisi gibi yüce
Türk, göğe Tanrı dedi seni görmeden önce
Yeryüzünde bu adı yalnız dağlara verdi."
Göçen bir ordu değil, bir milletin başbuğu,
Bu millet Türk milleti, gökten alındı tuğu!
Suçunu gizlemesin kızıl günahkâr doğu.
Işıklar yanmaz ola; gün, ay yasa bata Türk,
Ey tanrı milletinin en büyüğü Atatürk!.
Ne tat kaldı acunun baharında, güzünde;
Ne heybet var gökünde, ne ışık gündüzünde,
En büyük gücü sendin Tanrı'nın yer yüzünde,
Dağlar, taşlar ağlaya; gün, ay yasa mata Türk
Ey tanrı milletinin en büyüğü Atatürk!.
Destanını haykırdım bu yurda âşık diye,
Dünya Türk'e, Türk ona acısın yazık diye,
Tanrı kıskandı seni, kendinden ışık diye.
Gözler yoluna dala; gün ay yasa bata Türk,
Ey tanrı milletinin en büyüğü Atatürk!.
Ne doğudan sel gibi kopan Atillâ, Cengiz,
Sana eş olamadı ne yel, ne dağ, ne deniz,
Bunak din büyükleri!. Nerede mahş... (Devam)

#2958

 

Ağıt Şiiri

Behçet Kemal ÇAĞLAR tarafından Atatürk için yazılmış AĞIT Şiirini bu sayfamızdan okuyabilirsiniz. Buyrun AĞIT ŞİİRİ;
AĞIT
Yok gayri bizlere uyku dünek vay
Kime bel bağlayak kime dönek vay
Vay amansız ecel alçak felek vay
Türklük yüreğini dağlasın gayrı
Cihan da bizimle ağyasın gayrı
Ağla gözüm ağla yaşlar dil olsun
Kurumuş dereler baştan sel olsun
Çiçek kara açsın çayır kül olsun
Türklük yüreğini dağlasın gayrı
Cihan da bizimle ağlasın gayrı
En büyük en güzel en yiğit kayıp
Dereler denizler çağlar ağlayıp
Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp
Türklük yüreğini dağlasın gayrı
Cihan da bizimle ağlasın gayrı
Her gittiği yerde o şan verirdi
Aslan bakışını görse erirdi
Kaşları yeleden nişan verirdi
Türklük yüreğini dağlasın gayrı
Cihan da bizimle ağlasın gayrı
Bakışları şimşek gibi çakardı
Yarını görürdü düne bakardı
Kürsüye çıktı mı, arşa çıkardı
Türklük yüreğini dağlasın gayrı
Cihan da bizimle ağlasın gayrı
Her belâyı önler arda atardı
Dermandı her dalda hemen yeterdi
Babamızdı ... (Devam)

#2957

 

Aşık Veysel Ağıt Şiiri

Aşık Veysel'in Atatürk için yazdığı Ağır şiirini bu sayfamızdan okuyabilirsiniz. Buyrun Ağıt şiiri;
AĞIT
Ağlayalım Atatürk'e
Bütün dünya kan ağladı.
Süleyman olmuştu mülke
Geldi ecel, can ağladı.
Doğu, batı, cenup, şimal!
Aman Tanrı bu nasıl hal?
Atatürk'e erdi zeval,
Memur, meb'usan ağladı.
Atatürk'ün eserleri,
Söylenecek bundan geri,
Bütün dünyanın her yeri,
Ah çekti, vatan ağladı.
Fabrikalar icat etti,
Atalığın isbat etti.
Varlığın Türke terk etti
Döndü çarh, devran ağladı.
Bu ne kuvvet, bu ne kudret,
Varıdı bunda bir hikmet
Bütün Türkler, inön'İsmet,
Gözlerinden kan ağladı.
Tiren hattı, tayyareler...
Türkler giydi hep karalar,
Semerkant'la Buhara'lar
İşitti her an ağladı.
Siz sağ olun Türk gençleri,
Çalışanlar kalmaz geri,
Meraşalin askerleri,
Ordular, teğmen ağladı.
Zannetme ağlayan gülmez,
Aslan yatağı boş kalmaz.
Yalnız gidenler gelmez
Her gelen insan ağladı.
Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin gözü
Koruyalım yurdumuzu,
Dost değil düşman a... (Devam)

#2956

 

Ağıt Destan Şiiri

Orhan Şaik GÖKYAY tarafından Atatürk için yazılmış Ağır destan şiirini bu sayfamızda bulabilirsiniz. Buyrun Ağır destan şiiri;
AĞIT - DESTAN
Bir ağıt söyleyeyim, dağlar dilinden
Dumlu'dan Ağrı'ya ün gitsin gelsin!...
Destanlar duyulsun tarih yolundan,
O günden dünlere şan gitsin gelsin...
Çekin küheylanın atlasın binsin,
Al yelelerinde yankılar dönsün.
Afyon'dan İzmir'e ordular insin.
Süngü uçlarından can gitsin gelsin...
Neymiş yarım?! Sancak çekilsin uca,
Şılasın göklerde yüceden yüce
Sormak lüzum değil, halimiz nice?
Yanan yüreklerden kan gitsin gelsin...
Sen ey yayda bir ok gibi kurulu!
Bir ok değdi, düştün yere yaralı!
Dört yanında ak mermerler örülü,
Sars devir bunları, sin gitsin gelsin...
Gökyay'ım neylesin ıssız çağlarda!
Bir ağlar bir güler, durmaz kararda,
Bir başka dağ gibi sen dur dağlarda,
Akşamdan sabaha gün gitsin gelsin...
Orhan Şaik GÖKYAY
Atatürk Sayfası Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayatı
Atatürk Şiirleri
Kısa Atatürk Şiirleri

#2955

 

Asırlarca Şiiri

Behçet Kemal ÇAĞLAR tarafından Atatürk için yazılmış Asırlarca Şiirini bu sayfamızda bulabilirsiniz. Buyrun Asırlarca Şiiri;
ASIRLARCA
-Dünyanın en büyük ölmezine-
Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım;
Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım.
Ben de giyersem eğer bir gün deha tacını
"İstersen çiğne" diye önüne atacağım...
Söndüğünü görsem de bin "meşale emel"in
Ebediyet yolumuz, öyle elimde elin...
Ak düşen saçlarınla nur kattığın heykelin
Hamuruna harç diye kanımı katacağım.
Yansam da masalların "Aşık Kerem"i gibi,
Bu aşk ölmez öyle her gönül veremi gibi!
Şöhretin okyanuslar aşarken gemi gibi;
Ben dalga gibi ayak ucunda yatacağım
Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım!
Behçet Kemal ÇAĞLAR
Atatürk Sayfası Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayatı
Atatürk Şiirleri
Kısa Atatürk Şiirleri

#2954

 

Atam Şiiri

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL tarafından Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış Atam şiirini bu sayfamızda bulabilirsiniz. Buyrun Atam Şiiri;
ATAM
Bir yüz tanıdım ruhuma nakşoldu zamanla,
Bir yüz ki bütün hatları şimşekle doluydu,
Ben yalnız onun resmine daldım heyecanlı,
Benden çocuğum yalnız onun şi'rini duydu.
Bir hüzne bürünmüştü cenazeyle düğünler,
Bir damla yaş olmuştu denizler gözümüzde.
Hasretle bakarken gecenin rengine günler,
Seyretti yanan gözleriniz fecri o yüzde.
Tarih onun emriyle kımıldandı yerinden,
Birkaç yıla toplandı hemen birçok asırlar.
İsa eli geçmiş sanılır yurt üzerinden,
Gül bahçesi olmuş dün ayak bastığı yerler.
Ondan geliyor, her günümüz başka baharsa,
Ondandır, ufuklarda ne ürperme, ne gam var...
Kalbim nefesim dursa, düşüncem sona varsa,
Dünyayı unutsam da unutmam bir Atam var.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Atatürk Sayfası Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayatı
Atatürk Şiirleri
Kısa Atatürk Şiirleri

#2953

 

Atama Ağıt Şiiri

Kemalettin KAMU tarafından Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış Atama Ağır şiirini ve daha fazla Atatürk Şiirlerini bu sayfamızda bulabilirsiniz.
ATAMA AĞIT
I.
Sırma sarısını yay saçlarına,
Gözüne rengini koy denizlerin;
Düşün dudakların en incesini,
Yüzüne tuncunu ver benizlerin.
Onda yürüyüşün en yiğitçesi,
Onda bükülmezi vardı dizlerin
Gezerdi ülkede bir hızır gibi
Em olup derdine çaresizlerin.
II.
Durgun bir denizi andırır dışı
İçi hiç sönmeyen bir yanardağı.
Sesinde ıslığı eser kuvvetin,
Sözünde şahlanır Hakkın bayrağı
Gökle Güneş gibi buluştu onda
Sezinin sağlamı, duyunun sağı
Yıkarak kökünden osmanlılığı
O gömdü tarihe bir ortaçağı.
III.
Dağlar dümdüz olur işaretiyle,
Ürperir ovalar avazesine;
Devrilir hıncına çarpar ordular
Kaleler dayanmaz yelpazesine.
Fikrin, güzelliğin, aşkın, her şeyin
Bağlıydı daima en tazesine
Yaşadı başı dik, dünyaya karşı
Getirdi dünyayı cenazesine!
IV.
Onsuz kaldığın bilse tabiat
Bağlar üzüm vermez, bahçeler kurur;
Okşar saçların... (Devam)

#2952

 

Atatürk Şiiri

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL tarafından Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış Atatürk şiiri için BUYRUN;
ATATÜRK
Üstümüze gece gündüz kol geren,
Bize güzel iyi günler gösteren,
Türk iline yeni baştan can veren
Kimdir diye sorarlarsa: Atatürk.
Yurdumuzu aydınlatan sabahlar,
Düşmanlara korku veren silâhlar,
Tersaneler, fabrikalar, tezgâhlar
Göze çarpan her ne varsa: Atatürk.
Tanrı gibi görünüyor her yerde
Topraklarda, denizlerde, göklerde:
Gönül tapar kendisinden geçer de
Hangi yana göz dalarsa: Atatürk.
Babasından önce onun adını
Öğretiyor oğluna Türk kadını,
Ondan aldık yaşamanın tadını,
Bahtiyarız, bahtiyarsa Atatürk.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Atatürk Sayfası Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayatı
Atatürk Şiirleri
Kısa Atatürk Şiirleri

#2951

 

Atatürk Şiiri Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel Tarafından Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış Atatürk şiiri BUYRUN;
ATATÜRK
Türk'ü ölümden
Odur kurtaran
Odur yeniden
Türklüğü kuran.
Yaptığı ordu
Düşmanı kovdu.
Ulusu, yurdu
Odur yaratan.
Türk'ün dileği
Onun ereği.
Yüce yüreği
Türklüğe vatan.
Bu memleketi,
Cumhuriyeti
Canıyle etti
Bize armağan.
Atamızsın sen,
Adımız senden.
Yürür izinden
Sana inanan.
Ülküm yürüsün,
Türklük büyüsün
Sen Atatürk'sün
Ey yüce Başkan!
Hasan Ali YÜCEL
Atatürk Sayfası Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayatı
Atatürk Şiirleri
Kısa Atatürk Şiirleri

#2950

 

Atatürk Şiiri Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç KORYÜREK tarafından Atatürk için yazılmış güzel Atatürk şiir için BUYRUN;
ATATÜRK
Ey sanki alev saçlı zafer küheylaniyle
Kurtardığın vatanda en yüce şehsüvarsın,
Bir şimşek çağlayanı haliyle Türk kanıyle
Aldığı şâna lâyık bir tarihde bir Sen varsın.
Erişmez vasfına hiçbir rebabın sesi
Sen yükseksin ilhamın yıldızlı göklerinden,
Dehâdan kanatlanan kılıcının şulesi
Ebediyette olmuş bir murassa kasiden,
Kızıl gökte parlayan Ay-yıldız'ın nurusun.
Sen en büyük milletin, Türklüğün gururusun
Bu yurdun timsalisin bugün bütün cihanda
Gözler, gönüller senin, senin şeref de şan da!
Enis Behiç KORYÜREK
Atatürk Sayfası Alt Kategoriler;
Atatürkün Hayatı
Atatürk Şiirleri
Kısa Atatürk Şiirleri

#2949

 

Şarkı Mesajları

Kısa şarkı mesajları sayfası - Bu sayfamızda çok yeni ve değişik şarkı mesajları hazırlamaya çalıştık..Sizdede burada olmayan farklı şarkı mesajları varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümünden bizlere yollayınız..Buyrun şarkı mesajları:
Aklımı yerden Göğe Kadar Aşka Sordum Kimseye Kafam Bozulmuyor Onun Kadar, Çok Umutsuzum Bazen Bazende umutluyum Seviyorum Olmuyor Sevmezsem öLürüm..
Bu Sefvdanın Dalında Hep Yanmayamı yeminim Erken gelen Hazanda hep Solmayamı yeminim, Bulutlar Dayansın diye Adını Dağlara verdim Toprağa Anlatsın Diye Sesini Sulara Verdim!
Söze gerek yok Gözlerime Bak oku gerçeği Sen içinin Sesini Dinle Kalbine Sor Beni..
Ben Canımı verdim Bir Vefasıza O beni Unuttu Dönmedi hala, Bu Evde Saatler geçmiyor Sanki o şimdi uzakta Duymuyor beni Yardım Et Allahım Yol Göster Allahım..
Dert Yine Dert Bıktım Senden Git Hadi Git Koptuk Zaten Her Sebebin bendim Madem Neden Sustun Neden?
Sığınacak Başka Kimim var gecemde Gündüzümde Sen Senin için Atan Yüreğimin Yangınını Bi BiLsen..
Delilik Biliyor... (Devam)

#2948

 

Kısa Şarkı Mesajları

Kısa Şarkı Mesajları - Bu sayfamızda sizlere çok yeni ve değişik Kısa Şarkı Mesajları hazırlamaya çalıştık.. Sizinde burada olmayan farklı Kısa Şarkı Mesajınız varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Kısa Şarkı Mesajları:
Vur Hadi Bir Hamleyle Çek tetiği Yok OLan Kalp Ağrı Duyarmı hiç Kanarmı, Sensizlik öLümden bile zor her gün her gün ölmek gibi..
Ne Olursun Güzelim Sevsen beni yâr Deyipte Sinene Sarsan beni, Bir gün öLdürceksin En Sonunda Sen beni En Sonunda Sen Beni...
Döndün Gittin 1 Hoşcakal Demeden Şimdi Bakarım Ardından Yalnızım ben..
Sana Cesaret Vermesin çaresiz kalışım Şimdilik çok güzelsin ve sen kazandın Bir gün Pişman olup beni Ararsın Unutma Ben O Artık Eski ben Değilim..
Durur zaman durur dünya sevenlerin çıkmazında yaşananlar olur rüya her gecenin sabahında bir ay küser bir yıldız ben kalırım hep yalnız..
Bugünlerde Yine Benim Çılgınlığım üzerimde hiç bir şey umrumda değil sevdan büyüyor git gide ağlıyorum doyasıya çıldırıyor gözbebeklerim..
Yüzüm yere T... (Devam)

#2947

 

Sms Aşk Sözleri

Sms Aşk Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok yeni ve değişik Sms Aşk Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizinde burada olmayan farklı Sms Aşk Sözünüz varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Sms Aşk Sözleri:
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve artık bir karar aldım söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
» Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum GüneşIm Desem Güneş Batıyor, Hayatım Desem Hayat Kısa, Gülüm Desem Oda Soluyor, Sana Canım Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Yaşıyor..
» Bir rüzgar eserse oralara, sana olan sevgimi fısıldarsa kulağına, cevabını sevgimden ıslandığın yağmurlarla yolla.
» Aşkına döksem gözyaşlarımı, elinle bir defa silecek misin? Şu kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?
» Ben kimseyi böyle delice kıskanmadım, hiçkimseye böyle yürekten bağlanmadım, ben kimse için bir gün oturup ağlamadım. Yanlızca senin için Aşkım.
» Seni Çok Özledim. Seni Her Özlediğimde Kalbime Bir Yıldız Çizdim. Seni Ne Kadar Özlediğimi Bilmek İstermis... (Devam)

#2946

 

Dini İslami Sözler Mesajlar

Dini islami sözler mesajlar sayfası - Bu sayfamızda sizlere yeni ve çok değişik dini islami sözler mesajlar hazırlamaya çalıştık..Sizdede burada olmayan farklı dini islami sözler mesajlar varsa aşağıdan bizlere gönderebilirsiniz..Buyrun dini islami sözler mesajlar:
Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)
Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali (r.a))
Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))
Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)
Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. (Hz. Esma)
Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)
En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. (Malcolm X)
Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)
Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni Haldun)
İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. (Mevlana)
Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))
Ya olduğun gibi görün, ya da ... (Devam)

#2945

 

Eski Sevgiliye Koyucu Sözler

Eski Sevgiliye Koyucu Sözler Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok yeni ve değişik Eski Sevgiliye Koyucu Sözler hazırlamaya çalıştık.. Sizinde burada olmayan farklı Eski Sevgiliye Koyucu Sözünüz varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Eski Sevgiliye Koyucu Sözler;
eskileri değil yenileri arıyor kalbim, ama gelen gideni aratır derler ya seni silemiyor gözlerim.
Kısa Olsada büyük bir aşkdı bizimkisi, ANılara yazdık bütün güzellikleri, şimdi yoksun yanımda hayat boş bana..
hayatıma bir damla gözyaşın yeter yeniden canlamam için beni sevdiğini göster hadi yaşart içimdeki sevgini.
Sen benim Sonu Gelmeyen Aşk Cümlelerimsin, cümlelerimin hepsi seninle başlar adınla biter aşkım.
Eskimiş Aşk Bestesiyim Senin için Bestemdeki Sözler Aklımda Fikrimde Sen Varsın bebeğim.
benimle Çıksan bu yola Senin Korurum inan Bana..
Aşkı Gözlerinde Yaşamak isterim hayatı 2. pLana Atıyorum Seninle, Sen Zaten benim Hayatımsın başka hayata Gerek yok.
Seni Hayallerimde Değil Kalbimde Barındırıyorum ve inan... (Devam)

#2944

 

Eski Sevgiliye Koyucu Mesajlar

Eski Sevgiliye Koyucu Mesajlar Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok yeni ve değişik Eski Sevgiliye Koyucu Mesajlar hazırlamaya çalıştık.. Sizinde burada olmayan farklı Eski Sevgiliye Koyucu Mesajınız varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Eski Sevgiliye Koyucu Mesajlar;

- gercekten unuttun mu?
- sen de kimsin?

- seni hala seviyorum!
- performansina her zaman saygi duymusumdur zaten

- seni hala özlüyorum...
- tütün bas gecer

- nasil gidiyor hayat?
- senden sonra bayagi bi güzellesti sagol

- yeni sevgilinle aran nasil?
- cok güzel gecede bes yapiyoruz "mesaj attiginiz kisinin ilgi alani disindasiniz lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz... nas nasiniz..."

- birbirimizin kalbini kirdik yeniden bir araya gelip o kirik kalpleri onaralim!
- benimkinin kaskosu vardi

- biliyorum hala sevip arzuluyorsun beni sadece farkinda degilsin. ya da farkinda olmak istemiyorsun.
- allah belani versin

- seni unutamadim!
- sevgilinden ayrildin da mesaj aticak birini mi ariy... (Devam)

#2943

 

En Güzel Şiir Yarışması

Arkadaşlar sizlerin göndereceği Şiirlerinizi bu sayfamızda yayınlayarak en güzel şiir hangisi bunu belirlemeye çalışacağız.. Şiirlerinizi yazarken kısa ve sadece bir tane göndermeye özen gösterelim.
Sadece kendi şiirinizi değil sevdiğini şiiride buraya göndererek şiir yarışmamıza katılabilirsiniz.. Şiir göndermek için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar..

#2942

 

Güzel Nazar Mesajları

Güzel Nazar Mesajları Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel yeni ve değişik Güzel Nazar Mesajları hazırlamaya çalıştık.. Sizinde burada olmayan farklı Güzel Nazar Mesajınız varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Güzel Nazar Mesajları;
Cenab-ı Hakk ümmetimden yetmişbin kişiyi hesapsızca cennete koyacağını vaadetmiştir ki bunlar nazarlık gibi şeylere kesinlikle inanmayan kimselerdir
buhari
Nazar = Göz Değmesi
4011 - ibnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin."
Müslim, Selam 42, (2188); Tirmizi, Tıbb 19, (2063).
Tirmizi'de "Göz değmesi haktır" ibaresi yoktur.
4012 - Sahiheyn ve Ebu Davud'da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın: "Göz değmesi haktır" dediği rivayet edilmiştir.
Buhari dışındaki rivayetlerde: "Dövme yapmayı da yasakladı" ziyadesi vardır.
Buhari, Tı... (Devam)

#2941

 
Toplam 158 sayfa, 11. sayfadasın: Önceki, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Sonraki
© 2015
AŞK