Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethine Dair Sözleri

Fatih Sultan Mehmet'in istanbul'un Fethine Dair Sözleri - Fatih Sultan Mehmet istanbulu Fethetmeden önce ve fethettikten sonra Ordusuna yaptığı konuşma;
Ey Benim Ünlü ve Sadık Komutanlarım!
Tarife hacet yoktur ki, şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. İçinizde bahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortaktırlar. Gençleriniz ise işitmiştir. Tarihleri eski olmayıp daha dünkü şeyler olduğundan duyulanlar bizzat gerçektir. Ulu nezdinde malumdur ki, daha dün ecdadımızın karşısında duran kaleler onların gayret ve himmetleriyle yerle bir olmuş ve her biri İslâm toprağı olmuştur. Ecdadımız şu an dâr-ı bekâya ulaştılar fakat hatıraları ve kahramanlıkları bizde canlı ve bakidir. Yürekleri korkudan uzak ve yüce hislerle dolu atalarımız en müthiş zorluklara göğüs gererek devletimizi yok olmaktan kurtarmışlar ve az kuvvetleri ile büyük işler başarmışlardır. Onlar daha devletin kuruluş aşamasında dahi Rum diyarına sahip olm... (Devam)

#2880

 

Yunus Emre İle İlgili Sözler

Yunus Emre ile ilgili En Güzel Sözler Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Yunus Emre ile ilgili Sözler hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Yunus Emre ile ilgili Sözler varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Yunus Emre ile ilgili Sözler;
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz
Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen
Ete kemiğe büründü, Yunus deyu göründü
Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır
Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın
Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca
Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar
Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder
Dervişlik baştadır, tacda değil Kızdırmak oddadır, sacda değil
Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz
Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver onları, bana seni gerek seni
Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle, ... (Devam)

#2879

 

Yunus Emre Hayatı Ve Şiirleri

Türk yazar ve şairlerinden olan Mehmet Yunus Emre'nin hayatı eserleri ve şiirleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışacağız:Yunus Emre (1238 -1320) yılları arasında yaşadığı tahmin edilen ve Anadolu da Türkçe şiirin öncüsü olan bir şair ve mutasavvıftır, yaşamına ilişkin belgeler sınırlıdır. Medrese eğitimi gördüğü, Arapça ve Farsça bildiği, İran ve Yunan mitolojisi ile tasavvuf ve tarihi incelediği sanılıyor. Vahdet-i vücut (varlık birliği) öğretisine ulaşan bir tasavvuf yorumunu benimsemiştir.
Gerçeğe, Tanrı'ya, evrensele, her şeyin özüne varmak için "Şeriat-tarikat-marifet-hakikat" olmak üzere dört bilgi düzeyi yöntem ayırt eder. Tasavvuf felsefesi ve görüşleri daha çok Bektaşilere yakındır. Şeyhi Taptuk Emre Sinan Ata'nın ardılıdır, Hacı Bektaş Veli'ye bağlıdır. Bir divanı vardır Risaletü'n Nushiye adlı 573 beyitlik şiiri ile şeriat kurallarının üstüne çıkar. Başlangıçtaki düz yazı metinde aklın ve insanın çeşitlerini anlatır. Şiirlerini Oğuz lehçesiyle ve çağının konuşma diliyle yazmıştır. Ya... (Devam)

#2878

 

2. Abdülhamit Sözleri

En Güzel 2. Abdülhamit Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni 2. Abdülhamit Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa 2. Abdülhamit Sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun 2. Abdülhamit Sözleri;
Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR
Ben sadece gafil değildim, o kadar.
Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!
Düşamının kurtuluş reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çeşiide borçlandırmadır.
Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.
Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.
Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir.
Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
Filistin'in kendilerine satılması ... (Devam)

#2877

 

2. Abdülhamit İle İlgili Söylenen Sözler

2. Abdülhamit ile ilgili Söylenen Sözler - 2. Abdülhamit hakkında söylenen sözleri bu yazımızda sizler için toparladık. Ayrıca kendisinin de söylediği tarihe geçmiş sözleri bulunmaktadır.
Abdulhamid'i anlamak herşeyi anlamak olacaktır ! Necip Fazıl Kısakürek
100 gram aklın 90 gramı Abdulhamid Han'da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasilerdedir ! Prens Bismarck
Sen bir anne gibi tuttun ufukları(Sezai Karakoç)
Abdülhamid devrinin her yirmidört saati bin muamma ile doludur.(Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu)
İlk şaşırmak ilk adımda başladı diyorum. Daire-i hususiye bu mu idi?(Halid Ziya Uşaklıgil)
Çok hassasiyetli, azametli idi. Hiç şüphesiz şahsen merhametli idi.(Fethi Okyar)
Bize ümmetin günahını kendinde bulmak, kendinde yenmek, kendisiyle fenaya erdirmek isteyen ruh dünyasının kahramanları lazımdır.(Nurettin Topçu)
II. Abdülhamit, meziyet ve kusurları ile son imparatordu. Ondan sonra Osmanlı tahtının bir pırıltısı ve ağırlığı kalmamıştı. (Turgut ÖZakman-Diriliş/Çanakkale 1915"²ten)
Sen de... (Devam)

#2876

 

Hz. Peygamber Efendimizin Güzel Sözleri

Hz. Peygamber Efendimizin Güzel Sözleri - Paygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) Efendimizin güzel sözleri için buyrun;
1 Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.
2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.
3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.
4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.
6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.
7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
a.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
b.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
c.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
d.Vücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.
8 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.
9 Her kim Ramazan'ı tutar, sonra da ona Şevv... (Devam)

#2875

 

Hz. Paygamberimizin Sözleri

Hz. Paygamberimizin Sözleri - Alemlere Rahmet olarak gönderilen, Allahın en sevdiği Paygamberi Hz. Muhammed(s.a.v) efendimizin Sözleri için Buyrun;
55 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.
56 Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.
57 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.
58 Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.
59 Hikmetin başı, Allah korkusudur.
60 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.
81 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır
.
82 Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.
83 Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.
84 Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.
85 Duâ ibâdetin ta kendisidir.
86 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin... (Devam)

#2874

 

Bediüzzaman Said Nursi Sözleri

Bediüzzaman Said-i Nursinin En Güzel Sözleri - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni said nursi sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa said nursi sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Said Nursi sözleri;
Zalimler için, YAŞASIN CEHENNEM.
Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Haşr'ın sabahı,
berzah'ın baharı da o kadar muhakkak ve kat'idir.
Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika amyamları.
Cennet ucuz değil, Cehennem dahi luzumsuz değil.
Allah'i taniyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir... O'nu unutan, sarayda da olsa, zindandadir, bedbahttir. (Said Nursi)
Ümitvar olunuz, su istikbal inkilabâti (gelecekteki devrimler) içersinde, en yüksek sada (ses), Islam'in sadasi olacaktir.
Su gecenin sabahi, su kisin bahari, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Hasr'in sabahi, berzah'in bahari da o kadar muhakkak ve kat'id... (Devam)

#2873

 

Goethe Sözleri

En Güzel Goethe Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Goethe Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Goethe Sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun johann wolfgang von goethe sözleri;
Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
Aşk imkansız birçok şeyi mümkün kılar.
Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.
Ayrılık aşk bağının yenilenmesi demektir.
Bilgi arttıkça huzursuzluk da artar.
Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.
Bir şey her şey için her şey bir şey için vardır.
Biz içimizdeki bir çelişkiden kaçamayız; onu dengelemek zorundayız. Başkaları bize karşı gelirse bu bizim değil onların sorunudur.
Büyük yükleri kaldırabilmek için onların ortasını bulmak gerekir.
Çok soruyorsan kötü bilgi almışsın demektir.
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.
Deli üfürür bilgi konuşur.
Delilik çoğunlukla başka bir kılığa bürünmüş akıldan b... (Devam)

#2872

 

Goethe Ünlü Sözleri

En Güzel Goethe ünlü Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Goethe ünlü Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Goethe ünlü Sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Goethenin Sözleri;
1- Kaza ve kader, düşenleri kaldırmak, eğilenleri doğrultmak için bin bir vasıtaya sahiptir.
2- Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.
3- Sanat ne kadar uzun tanrım, hayat ne kadar kısa.!
4- Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.
5- Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.
6- İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.
7- "Yalnızlık" tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki.
8- Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir.
9- Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur.
10- Uzaklara yayılmış bir isim, yüksek bir mevki hayatta iyi ş... (Devam)

#2871

 

Goethe'den Geliştiren Sözler

Goethe'den Geliştiren Sözler - Goethe insanın kendini geliştirmesine büyük önem vermiş ve devamlı yenilikleri açık olması gerektiğini öğütlemiştir. Bu yüzden Goethenin kendini geliştirme ile ilgili bir çok güzel sözü vardır. İşte onlardan bazılarını sizlerle paylaşalım. Sizde bunlardan başka Goethe sözü biliyorsanız aşağıdaki yorum bölümünden gönderebilirsiniz. Buyrun;
Her zaman düşünmeliyiz ki cesurca yapılmış bir atılımı sürdürmek için yeni cesaret gerekir, çünkü alışılmamış olanı alışılmış araçla başaramayız.
Hiçbir şeye hayran olmayan insanlardan nefret ederim, çünkü ben ömrüm boyunca hep hayran oldum.
"İsteyen mecburdur" Bense daha ileri gidiyorum ve şöyle diyorum : Kavrayan, ister.
Güven, en zayıf kabiliyeti bile yükseltir.
Düzen, dakiklik ve hız, her gün biraz daha kazanmaya çalıştığım özelliklerdir.
Amacına ulaşmak mı istiyorsun? O halde kendi yolunu kesme!
Dünyada herkes kendini ne olarak gösteriyorsa öyle kabul edilir, ama insanın kendini birşey olarak göstermesi gerekir.
Kendine hak... (Devam)

#2870

 

Friedrich Nietzsche Özlü Sözleri

Friedrich Nietzsche özlü Sözleri - Tarihten bize Özlü ve Anlamlı sözler bırakanlardan biriside Friedrich Nietzsche'dir. Bu yazımızda Friedrich Nietzsche özlü Sözlerini sizlerle paylaşacağız. Buyrun;
İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.
*
Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır.
*
Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh...
*
Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkca ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler.
*
Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az ..
*
Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdı... (Devam)

#2869

 

Friedrich Nietzsche Önemli Sözleri

Friedrich Nietzsche önemli Sözleri - Friedrich Nietzschenin En Önemli Sözleri için buyrun. Gerçektende önemli sözler söylemiş ama bazende saçmalamış diyebiliriz.
Uygarlık tarafından yokedilme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir uygarlık çağını yaşıyoruz.
*
Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.
*
İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir.
*
Çok düşünen ve uygulamalı düşünen, kendi maceralarını kolayca unutur, ama başından geçenlerin çağrıştırdığı düşünceleri hiç unutmaz.
*
Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik ...
*
İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır.
*
Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, düşmanını hayatta bırakmakta yararı vardır.
*
Açıklanmamış karanlık bir konu apaçık bir konudan daha önemli san... (Devam)

#2868

 

Nietzsche Ünlü Sözler

Nietzsche ünlü Sözler Sayfası - Nietzschenin söylediği en ünlü sözleri bu sayfamızda bulabilirsiniz. Nietzsche ünlü sözleri demek herkes tarafından bilinen sözleri demektir. Aman sizde öğreninde unutmayın sakın. Buyrun;
Açıklanmamış karanlık bir konu apaçık bir konudan daha
önemli sanılır.
**
Sadece karşıtları cansıkıcı olmayı sürdürdükleri için,
arada bir, bir davaya bağlı kalırız.
**
Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun
başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.
**
Açıkça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra bu amaçlar
için oldukça yetersiz olduğunu gizlice kavrayıveren kimse,
çoğu zaman bu amaçlardan vazgeçecek kadar da güçlü de değildir.
İşte o zaman ikiyüzlülük kaçınılmazdır.
**
Gür ırmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakıl ve çalı
çırpıyı da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı.
**
Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile,
onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi
üstünlüklerini göstereceklerini s... (Devam)

#2867

 

Friedrich Nietzsche Sözleri

En Güzel Nietzsche Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Nietzsche Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Nietzsche Sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Friedrich Nietzsche Sözleri;
* Kadınla buluşmaya gittiğinde yanına kırbacını almayı unutma Gücünü göster.(Kadın yaradılış olarak güçlüden hoşlanır)
* Kılavuz öğrencisine bütün izleri göstermeli ama gideceği yolu seçmemelidir.
* Kimse öfkeli insan kadar çok yalan söyleyemez. (İyinin ve Kötünün Ötesinde, m. 26)
* Kutsal olan gerçekler değil kişinin kendi gerçeği için çıktığı arayıştır.Neysen o ol.
* Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var.
* Kendi savaşınızı açmalısınız, kendi düşüncelerinizin uğruna. Düşünceleriniz yenilse bile, dürüstlüğünüz zafer çığlıkları atmalıdır bunun için
* Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler.
* Kimine göre yalnızlık, hasta kişinin kaçışıdır; kimine göre de, hasta kişilerden kaçıştır
* Kendine karşı cebir kulla... (Devam)

#2866

 

Albert Einstein Sözleri

En Güzel Albert Einstein Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Albert Einstein Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Albert Einstein Sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Albert Einstein Sözleri;
Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.
Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır.
Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer; kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden.
Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
Dünyanın Kainat'taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir. Yetkili kişileri - uçan daireler yoktur - iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri bir kibir ve azamettir.
Eğer bir adam marşla uyum içinde yürüyebiliyorsa, o değersiz bir yaratıktır. kendisine yalnızca bir omurilik yeterli olabileceği halde her nasılsa yanlışlıkla bir beyni olmuştur onun. Uygarlığın bu kara lekesi... (Devam)

#2865

 

Albert Einstein E Ait Özlü Sözler

Albert Einstein'e Ait özlü Sözler Sayfası - Albert Einstein diğer filozoflar ve ünlü kişiler gibi kendiside bizlere bir çok anlamlı ve özlü söz miras bırakmıştır. İşte o özlü sözlerden bazıları(sizde burada olmayanları eklemek için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz);
* Bu dünyada beni birkaç kişi anladı, onlar da yanlış anladı.
* Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.
* Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
* Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.
* Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır.
* Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçli ve bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum....benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet, savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir.
* Eğer gerçeği açıklamak istiyorsan, zarafeti terziye bırak.
* Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi?
* Böyle olacağını bilseydim, bir ayakkabı tamircisi olurdum.(H... (Devam)

#2864

 

Albert Einstein Son Sözleri

Albert Einstein'ın Son Sözleri - Albert Einstein ölmeden önce söylediği son sözleri ve özlü sözlerini bu yazımızda bulabilirsiniz. Bakalım neler söylemiş Melek gelmeden önce;
Ben görevimi burada bitiriyorum.
Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.(5 Mayıs 1930'da İngiltere Tıp Akademisinde "En İyi Doktor" Ödülünü alırken)
Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.
Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.
Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.
Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.
Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var.O da nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek.
Bu dünyada beni birkaç kişi anladı, onlar da yanlış anladı.
Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçın... (Devam)

#2863

 

Aristoteles Sözleri

En Güzel Aristoteles Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Aristoteles Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Aristoteles Sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Aristoteles Sözleri ve Anlamları;
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.
Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.
Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.
Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.
Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.
Bir 'dost' kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.
Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.
Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.
Bi... (Devam)

#2862

 

Sokrates Sözleri

En Güzel Sokrates Sözleri Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Sokrates Sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Sokrates Sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Sokratesin Sözleri ;
Umut her daim vardır.
Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.
Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.
Bilgi ruhun gıdasıdır.
Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
Bilen insan kötülük yapmaz.
Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir
Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez.
En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.
Endişelerinizden kurtulmak istiyorsaniz , yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.
Fazilet, ruhun güzelliğid... (Devam)

#2861

 
Toplam 158 sayfa, 15. sayfadasın: Önceki, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Sonraki
© 2015
AŞK