Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevmek Gibi ?iiri

Bu sayfam?zda en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan sevmek gibi ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun sevmek gibi ?iiri:
SEVMEK G?B?...
Seni semek;
Güne?ten kaçarken girdapta kaybolmak gibi
Bir umut dilenirken kald?r?m kö?elerinde
Umut dolu saraylarda s?rça kö?klerde uyanmak gibi
Hasrete köle olmak özleme küs kalmak gibi
Seni sevmek hücre hücre yavas yavas ölmek gibi...
Seni sevmek
Feryat ederken mutsuzlu?a
Günah? sevap diye i?lemek gibi
Kand?r?rcas?na bu kalbi
Bir gün gelece?ini beklemek gibi
Bazen bir ???kta kaybolmak
Bazen de karanl?kta yeniden do?mak gibi...
Seni sevmek;
Bir gül olup kutupda açmak
?lkbaharda hazan olup yaprak yaprak solmak gibi
Bir fidan kadar masum ve acizken
Ç?nar olup ate?inden kül kül savrulmak gibi...
Seni sevmek
Ya?mur olup, toprak kokan a?klara hayat vermek
Alev olup kurumu? kalpleri yakmak gibi
Mehtapta y?ld?zlarla dans etmek
Kumsalda akdenize kucak kucak sar?lmak gibi

#3060

 

Anlatam?yorum ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan anlatam?yorum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anlatam?yorum ?iiri:
ANLATAMIYORUM
A?LASAM
SES?M? DUYARMISINZ
MISRALARIMDA
DOKUNAB?L?RM?S?N?Z
GÖZ YA?LARIMA ELLER?N?ZLE
B?LMEZD?M ?ARKILARIN
BUKADAR GÜZEL KEL?MELER?NSE
K?FAYETS?Z OLDUGUNU
BU DERDE DUSMEDEN ÖNCE
B?R YER VAR B?L?YORUM HER SEY? SOYLEMEK MÜMKUN
EPEYCE YAKLASMISIM
DUYUYORUM
ANLATAMIYORUM

#3059

 

Hayal Gözlüm ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisindeki hayal gözlüm ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun hayal gözlüm ?iiri:
hayal gözlüm
allahs?z bana verdi?in,
yeminler sözler nerde.
hani sen nerdesin,
bana hesap vereceksin.
senden nefret ediyorum,
ama seni yinede seviyorum.
allah belan? versin...!!!
b?rak?p gitmek kolaym?,
bana olan sevgin,
bu kadar m??
sen buna a?km? diyorsun!
allah seni kahretsin.
gidene DUR!
diyemem ama,
sen fark?ls?n DUR! gitme

#3058

 

Zindan Gibi Karanl?k ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan zindan gibi karanl?k ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun zindan gibi karanl?k ?iiri:
Z?NDAN G?B? KARANLIK
Çek git demenin vakti, gelmi?se tez zamandan,
Ço?u ulu orta gezenlerden, sevmi? yalandan,
Gör ki, ayr?lan? bekler çok, kapan kapana,
Bir ço?unun içle d??, bo?ulmu? ya yalana.
Sevdalar günü günlük, gerdek yeri ortal?k,
Yol geçen han? gönüllar, çok namus hurdal?k,
Yaln?z bana bak der gibi bir ço?un ku?am?,
Görücüye ç?km?? gibi, c?b?l her aksam?.
Pek seveninm ba?r?, çok geni? olmal? ki,
Pek zata ait an?lar, bir kaç fas?l belki,
Her nas?l sevgiyse bu, ço?u ters evlilikten,
El ele kenetli çok, düpedüz yok yürekten.
Ayr?l??a mehilli, bir ço?un hal? haz?r,
Çok gönül, yalama kap?d?r caz?r caz?r,
Sevenle sevilen ard?nda y???n kuyrukki,
Bir anda ayr?lana tetikte kurt ya tilki.
Tükenmi?se umut, azalm??sa güven, Yaz?k!
Ayaklar alt?ndaysa ar, körelmi? k?skançl?k,
Bir alemki, ço?unda gölge, vurdum duymazl?k... (Devam)

#3057

 

Yemin ?iiri

Bu sayfam?zda sizler için en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan yemin ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun yemin ?iiri:
Yemin
ne zaman cöllerden?z
den?zler col olursa
kayalarda n?lufer
çamlarda gul b?terse
ay sarar?p
çimler uzer?ne duserse
iste ozamn sen? unutup
baskas?n? severim

#3056

 

Siyah Gözlerine Benide Götür ?iiri

Bu sayfam?zda sizler için en güzel ve anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan siyah gözlerine benide götür ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Siyah gözlerine benide götür ?iiri:
Siyah gözlerine benide götür
Daha dokunmadan kurudu irem
çöllere bir türlü ya?am?yorum
yeni bir ko?unun ba?lang?c?nda
biraz deprem sonras?
biraz ?ehir hülyas?
bir kalp yang?n?ndan geriye kalan
siyah gözlerine beni de götür
art?k bu yerlere s??am?yorum.
Pembe uçurtmalar yollad???ndan beri
sarard? tiryaki menek?eleri
sonbahar?n tozlu kafeslerinde
sevgi turnalar? yakal?yorum
turnalar gidiyor;ben kal?yorum
avareyim, asudeyim, yorgunum
bilmiyorum neden sana vurgunum
Erzurum gar?nda banklar üstünde
uyku tutmuyor karanl?klar?
yitik dü?lerimi koval?yorum
gölgeler gidiyor;ben kal?yorum.
Binbir türlü kokuyorsa yaylalar
siyah gözlerine beni de götür
bahar?n koynundan kopar?p sana
ipek bir mendile sard???m yüre?imle
?ehzade gülleri gönderiyorum
umutlar kal?yor;ben gidiyorum.
Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini
kapt... (Devam)

#3055

 

Liselim ?iiri

Bu sayfam?zda sizler için en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan liselim ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Liselim ?iiri:
Liselim
Hayat hatt?nda acemi tayfalard?k
Ne avunduk sevinç müsvetteleriyle
Ne a?ktan ikmale kald?k...
Bak her sabah ba??ran yeni sabaha
Art?k iklimler de?i?mi?, ku?lar da gitmi?
Tenimde eski ate?, gözlerimde fer bitmi?
Heybetli da?lar aras?nda
Gö?ümde y?ld?z yitmi?...
Sen Hala An?lar?m?n En Beyaz Yan?s?n
Sen bu?ulu bir cam?n ard?ndan izledi?im hayat?n
Yar?s?s?n
En sa?anakla gelen sabahlarda
Çok eski bir ?ark?n?n ad?s?n...
Daha adamlar ?ehirlere otomobillerle
Geceler an?larla birlikte gelir
Siluetin giderek uzakla??r, dü?ler de kilitlenir
Efkar?m bir yaral? ayr?l?ktan beslenir
(Art?k ne teneffüs zilleri çalar
Ne otobüs duraklar?nda sab?rs?z bekleyi?ler var...)
Kimse bilmez
Y?llar y?l? hep ayn? beyazla gezmek nedendi
Olsun!
Yirmi y?l seni özleyerek ya?lanmak da güzeldi...
Çünkü sen bu?ulu bir cam?n ard?ndan izledi?im hayat?n
Yar?s?s?n
Sen ... (Devam)

#3054

 

Sevgi Yetmez ?iiri

Bu sayfam?zda sizler için en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan sevgi yetmez ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Sevgi yetmez ?iiri:
Sevgi yetmez
B?L?YOR MUSUN?
SEN? SEVMEYE
SEVG?LER YETMEZ
SEN?N ?Ç?N ÖLMEYE
MEZARLARYETMEZ
B?L?YOR MUSUN?
SEN?NLE A?K YA?AMAYA
B?R ÖMÜR YETMEZ
SANA A?K OLANA
GÜLLER YET??MEZ
ÇÜNKÜ SEN BEN?M ve
HAYATIN VAZGEÇ?LMEZ
ANLAMLI ???R?S?N
B?RTANEM..

#3053

 

Yemin Ettim ?iiri

Bu sayfam?zda sizler için en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan yemin ettim ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun yemin ettim ?iiri:
Yemin Ettim
Allah huzurunda bir yeminim var
senden ba?kas?n? sevmeyece?im
sensiz dünyan?n ne anlam? var
senden ba?kas?n? sevmeyece?im
bana seni sak?n sevme deseler
kar??l?k olarak dünyay? verseler
dar a?ac? kurup idam etseler
senden ba?kas?n? sevmeyece?im
kalbim derki: O BEN? SEVMESE B?LE
A?KIMA KAR?ILIK VERMESE B?LE
GÖNLÜM MURADINA ERMESE B?LE
seden ba?kas?n? : SEVMEYECE??M.

#3052

 

Ankara ?iirleri Ankara ?çin ?iirler

Bu sayfam?zda sizlere ankara için yaz?lm?? en güzel ve yeni ankara ?iirlerini yay?nlamaya çal??t?k. Sizde ?iir yollad?kça ve yeni ?iirleri bizler ekledikçe sayfam?z büyüyecektir. Buyrun Ankara ?iirleri kategorisi:
Ankara ?iirleri
Ankaray? dinliyorum Ak?am ?iiri Ba?kentin ufkunda ?iiri 27 aral?k ?iiri Ankara ?iiri Abdulkadir paksoy Ankara ?iiri Ahmet telli Ç?kt?m ankara kalesine ?iiri

#3051

 

Ailemiz ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde rak?m çalapala taraf?ndan yaz?lm?? ailemiz ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ailemiz ?iiri:
Ailemiz
Karde?lerim, annem, babam,
Dedem, ninem, biz her ak?am
Bir çat?da toplan?r?z.
Orda herkes sevinç duyar,
Birbirini sever, sayar.
Kendisini bulmaz yaln?z.
Dedemin yok hiç di?leri,
Anlat?r hep geçmi?leri,
Her sözünden ders al?r?z.
Ninem evin ne?esidir.
Bir çok güzel masal bilir,
Anlatt?kça bay?l?r?z.
Babam her gün i?e gider,
Annem evde hizmet eder,
Biz okulda çal???r?z.
Ak?am bizi bir görmeli!
Ne tatl?d?r, ne ne?eli,
Bir sofrada toplanmam?z.
Ailenin temeli ev,
Aileni, evini sev,
Yeryüzünde kalma yaln?z!..
Rak?m ÇALAPALA

#3050

 

Ana Ö?üdü ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü kategorisindeki tahsin saraç taraf?ndan yaz?lm?? ana ö?üdü ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ana ö?üdü ?iiri:
Ana Ö?üdü
Çiçekleri ezme yavrum
Çiçekler bir yüre?e benzer
Çiçek ezen, insan ezer.
Sak?n sen ku? vurma yavrum
En engin bir karde?likte
Uçar ku?lar gökyüzünde.
Tüfekle oynama yavrum
?akac??? bile çirkin
Bir canl?y? öldürmenin.
Gel bir çiçek ol sen yavrum
Kendi ülkenin renginde
?u yeryüzü demetinde.
Tahsin SARAÇ

#3049

 

Anac???m ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde Nuray (kahveci) zaral? taraf?ndan yaz?lm?? anac???m ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anac???m ?iiri:
Anac???m
Dünyada apayr? yeri olan bir sevgi
Anne sevgisi.
Art?k ben de bir anay?m.
Anam seni dünden daha çok seviyorum!
Çocuklu?umda dua ederdim Allah'a
Anam ölmesin diye.
Tanr?m kabul etti dualar?m?,
Göstermedi bana senin ac?n?.
Bu y?l da geldi 'Anneler Günü'
Ne alsam sana yetmez,
Senin hakk?n ödenmez!
Sana duygular?mdan bir demet.
Anneler günün kutlu olsun.
Ellerinden öptüm, can?m anac???m!
Nuray (Kahveci)ZARALI

#3048

 

Anac???m ?iiri Ümit Ya?ar O?uzcan

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü kategorisinde ümit ya?ar o?uzcan taraf?ndan yaz?lm?? anac???m ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anac???m ?iiri:
Anac???m
-Anneme ve bütün annelere-
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l
Kaç geceler bana ninni söylerdi
Hasta olunca oydu ba?ucumda bekleyen
Biraz yorulmayay?m, üzülmeyeyim, hemen
Al?r kuca??na ok?ard?, saçlar?m? öperdi.
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l
Uzun k?? geceleri masal masald?
Güzel çoban k?zlar?, iyi kalpli sultanlar
Bir suyun ak??? gibi geçip gitti zamanlar
?imdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kald?.
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l
Y?kayan oydu mürekkep lekeli parmaklar?m?
Ak?am biraz geciksem yollara dü?erdi
Soka?a ç?karken «Yavrucu?um ü?ütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz bo? kald? m?.
Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l
Bilirim yine kalbinde yerim anac???m
Selam sana Anneler Günü ?stanbul'dan
Yeni dönmü?çesine bir ak?am okuldan
Vefal? ellerinden öperim anac???m.
Ümit Ya?ar o?uzcan

#3047

 

Anam? Ar?yorum ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde ali yüce taraf?ndan yaz?lm?? anam? ar?yorum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anam? ar?yorum ?iiri:
Anam? Ar?yorum
Senden ayr? senden uzak
Yersiz göksüz gibiyim
Hem anal? hem babal?
Hem öksüz gibiyim
Uzanm?? aram?za
Uçsuz bucaks?z gurbet
Bir ucunda s?la var
Öbür ucunda ekmek
Bütün analar a??t ?imdi
Bütün a??tlar ana
Ya beni de al gurbet
Ya anam? ver bana
Hem kova hem kuyuyum
Yorgun bir halk suyuyum
Sen bana nenni söyle
Ben dizinde uyuyum
Ali YÜCE

#3046

 

Anne ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde admin taraf?ndan yaz?lm?? anne ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anne ?iiri:
Anne
anneci?im bugün sen dur
ben bakay?m sana ne olur
ne istersen pi?ireyim
evi silip devri?eyim
ben doldurdum aklar?n?
ödeyemem haklar?n?
bugün senin günün anne
bak kendini yordun gene
can?m kadar sevdi?im kim benim can?m anneci?im!

#3045

 

Anne ?iiri R?fat Necdet Evrimer

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde r?fat necdet evrimer taraf?ndan yaz?lm?? anne ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anne ?iiri:
Anne
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sak?n derim
Melek annem, güzel annem.
?yi do?ru sözler onda,
?efkat dolu gözler onda,
Sevgi, ???k var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, p?rlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse ça?layan?m,
O a?larsa a?layan?m,
Ona gönül ba?layan?m;
Melek annem, güzel annem.
R?fat Necdet EVR?MER

#3044

 

Anne Sevgisi ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde M. necati öngay taraf?ndan yaz?lm?? anne sevgisi ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anne sevgisi ?iiri:
Anne Sevgisi
S?ca??n sinmi? bana,
Seni severim ana.
Sensin bana can veren,
Sensin bana kan veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kula??ma ninniler,
Neler söyledin, neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana.
M.Necati ÖNGAY

#3043

 

Anneci?im ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde hayati okyakmaz taraf?ndan yaz?lm?? anneci?im ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anneci?im ?iiri:
Anneci?im
(Çocuk ?ark?s?)
Bekle beni anneci?im
Bir gün sana dönece?im
Pamuk gibi ellerinden
Doya doya öpece?im
Anneci?im anneci?im
Benim can?m anneci?im
Anneci?im anneci?im
Benim güzel anneci?im
Demet demet çiçeklerle
Lâle menek?e güllerle
Ayd?nl?k bir gelecekle
Annem sana gelece?im
Anneci?im anneci?im
Benim tatl? anneci?im
Anneci?im anneci?im
Benim güzel anneci?im
Sanma bu gurbeti sevdim
Ya?amad?m her gün öldüm
Rüyamda hep seni gördüm
Annem sana gelecece?im
Anneci?im anneci?im
Benim melek anneci?im
Anneci?im anneci?im
Benim güzel anneci?im
Ne ?irindir senin sözün
Yeter a?lamas?n gözün
Bitsin art?k çile hüzün
Annem sana dönece?im
Anneci?im anneci?im
Benim can?m anneci?im
Anneci?im anneci?im
Benim güzel anneci?im
Demet demet çiçeklerle
Ellerimde buketlerle
Duâlarla Tekbirlerle
Annem sana gelece?im.
Haya... (Devam)

#3042

 

Anneci?im ?iiri Rak?m Çalapala

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde rak?m çalapala taraf?ndan yaz?lm?? anneci?im ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anneci?im ?iiri:
Anneci?im
Ne sevimli bir annesin!
Ne tatl?d?r senin sesin!
Benim can?m m?s?n nesin
Sen olmazsan yapamam ben!
Senden yak?n kim var bana?
Kalbim, can?m ba?l? sana!..
Üzüntüm yok ondan yana
Seviyorsun beni de sen.
Gülsem güler yüzün
A?lamamdan al?r hüzün...
Senin gecen ve gündüzün
I??k al?r sanki benden!
Rak?m ÇALAPALA

#3041

 
Toplam 158 sayfa, 6. sayfadasın: Önceki, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Sonraki
© 2015
AŞK