Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anneler Günü ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde hüseyin kalaba taraf?ndan yaz?lm?? anneler günü ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anneler günü ?iiri:
Anneler Günü
Anneci?im bugün sen dur,
Ben bakay?m sana n'olur..
Ne istersen pi?ireyim,
Evi silip dev?ireyim.
Ben doldurdum aklar?n?,
Ödeyemem haklar?n?.
Bugün senin günün anne,
Bak kendini yordun gene.
Can?m kadar sevdi?im kim
Benim can?m anneci?im.
Can?m kadar sevdi?im kim?
Benim can?m anneci?im.
Hüseyin KALABA

#3040

 

Anneci?ime ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde r?fk? kaymaz taraf?ndan yaz?lm?? anneci?ime ?iirini yay?nlaca??z. Buyrun anneci?ime ?iiri:
Anneci?ime
Örne?imsin iyilikte,
Veren elsin anneci?im.
?nceli?i güzellikte,
Deren elsin anneci?im.
Sen a?açs?n, ben bir yaprak,
Ben fidan?m, sense toprak,
Evimizde, tertemiz, ak,
Açan gülsün anneci?im.
Aya??nda cennet yolu...
Anneci?im, gül kokulu.
S?ms?cac?k, sevgi dolu,
Esen yelsin anneci?im.
Sevgin bana güven verir,
Derdim biter, erir bir bir.
Sensin en duygulu ?iir,
Bir masals?n anneci?im.
R?fk? KAYMAZ

#3039

 

Annem ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde ibrahim ?im?ek taraf?ndan yaz?lm?? annem ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun annem ?iiri:
Annem
Ba??m olsa, bahçem olsa
?pek kuma? bohçam olsa,
Sabah olsa, ak?am olsa
Annem gitmese yan?mdan.
Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamad?m kem sözüne
Sesi ç?kmaz kula??mdan.
Bir sözünü iki etmem.
Can?m? verir incitmem
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim can?mdan
?brahim ??M?EK

#3038

 

Annem ?iiri Co?kun Ertep?nar

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde ço?kun ertep?nar taraf?ndan yaz?lm?? annem ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun annem ?iiri:
Annem
Küçükken ba?ucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahlar? uyan?nca,
Beni ok?ar severdin.
Benim annem, güzel annem
Beni al dizlerine...
Kuca??nda ok?a beni,
Ninniler söyle yine...
Bugün hâlâ kula??mda
Ç?nl?yor tatl? sesin.
Güzel annem, kalbimin sen,
En büyük ne?esisin...
Co?kun ERTEPINAR

#3037

 

Annem Tek Varl???m ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde hakk? çebi taraf?ndan yaz?lm?? annem tek varl???m ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun annem tek varl???m ?iiri:
Annem Tek Varl???m
Ey ?efkati bol varl???m,
Sayende olmaz darl???m,
Türkiye'm ve uygarl???m,
Anam benim, ?efkat selim.
Ninnilerle hep uyutan,
Sevgisi kalbimde yatan,
Bana çok meziyet katan,
Anam benim tek varl???m.
Hakk? ÇEB?

#3036

 

Anneme ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde necip faz?l k?sakürek taraf?ndan yaz?lm?? anneme ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anneme ?iiri:
Anneme
Anne girdin dü?üme.
Yorgan?n olsun duam;
Mezar?nda ü?üme.
Anlamam, anlatamam.
Dü?en dü?tü pe?ime,
Art?k vadeler tamam...
Necip Faz?l KISAKÜREK

#3035

 

Anneme Verdi?im Söz ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde faz?l hüsnü da?larca taraf?ndan yaz?lm?? anneme verdi?im söz ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anneme verdi?im söz ?iiri:
Anneme Verdi?im Söz
Be güzel olaca??m
Ta??yaca??m hep
Akan sular?n güzelli?ini
Ben iyi olaca??m
Ellerim aç?lacak gece gündüz
Bir bitki iyili?inde
Ben do?ru olaca??m
Gökten dü?en ta? gibi
Do?ru
FAZIL HÜSNÜ DA?LARCA

#3034

 

Annen ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde naz?m hikmet ran taraf?ndan yaz?lm?? annen ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun annen ?iiri:
Annen
Sen bir avuç bebektin
Kimdi süt veren sana,
Hastaland?n ölecektin
Kim kanat gerdi sana?
Senin minik ba??n?
Avuçlar?na al?p
Gece uykusuz kal?p
Kuca??nda kim sallad?
A?lad?n, seninle kim a?lad?
Annen!
Sana ilk ad?m?n? att?ran kimdir
Konu?may? ö?retti sana bir bir
Annen!
Sen ?imdi giderken okula
Sefertas?n? kim haz?rlar?
Kim bakar arkandan yola?
Sende en çok kimin hakk? var
Kimdir seni en çok seven
Annen!
Dünyay? hiç de?ilse bir günlü?üne
all? pullu bir balon gibi verelim oynas?nlar
oynas?nlar türküler söyleyerek y?ld?zlar?n aras?nda
dünyay? çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi verelim s?cac?k bir ekmek somunu
gibi
hiç de?ilse bir günlü?üne doysunlar
dünyay? çocuklara verelim
bir günlük de olsa ö?rensin dünya arkada?l???
çocuklar dünyay? alacak elimizden
ölümsüz a?açlar dikecekler
Nâz?m H?KMET

#3033

 

Annenin De?eri ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde ?raz ç?nar taraf?ndan yaz?lm?? annenin de?eri ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun annenin de?eri ?iiri:
Annenin De?eri
Onlard?r en de?erliden de?erli olan,
Onlard?r ?efkati en büyük olan,
Onlard?r bize katlanan, bize el uzatan,
Onlard?r ki elleri öpülmeye de?er olanlar.
Bizleri hiçbir?eyden endi?elenmeden yeti?tirdi onlar,
Yemeyip yedirdiler ve giymeyip giydirdiler,
Belki de hayallerini, en büyük ?eylerini b?rakt?lar geride.
Ama ?u an hala hiç dü?ünmeden kol aç?yorlar bizlere.
Iraz ÇINAR

#3032

 

Sakla Beni Anne ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde ali yüce taraf?ndan yaz?lm?? sakla beni anne ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun sakla beni anne ?iiri:
Sakla Beni Anne
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saç?m?n tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menek?eler aç?yor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yava?ça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Ba?ucumda m? uykum
Yast???m?n alt?nda m?
Söyle girsinler gözlerime
Söyle ?u kedilere anne
Miyavlamas?nlar e?ri bü?rü
Oyunca??m? korkutmas?nlar
Girmesinler dü?üne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
S?cak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarlar?
Daya ellerini anneci?im
Kediler dü?mesin üstüme
Ali YÜCE

#3031

 

Cep Telefonu ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel k?sa cep telefonu ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? cep ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun cep ?iirleri:
Sevgim de sensin
Nefretim de sen
Korkum da sensin
Cesaretim de sen
Hayat?m da sensin
Ölümüm de sen
Sen bensen
Ben neyim Bir tanem.
——————————-
Ben söylemi?tim.
S?ra sana da,
Gelecek diye.
O;
Pabuç gibi uzayan,
Dilin,
Kökünden gidecek,
Diye.
Bu kafada gidersen,
Senden kalmayacak,
Hiç bir ?ey,
Geriye.
——————————-
?aka ile ba?layan,
Bir oyundu.
Bu kadar uzayaca??n?,
Bilemedim.
?çime kök salan,
Ac?n?,
Üç be? günde biter,
San?yordum.
Aylar geçti,
Yüre?imden silemedim.
——————————-
Da??lmak istiyorum,
Ezilmek, diri ve taze
Vücudunun alt?nda.
Da??l?p kalmak,
Her bir tarafta,
... (Devam)

#3030

 

Deprem Afet ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde depremle ilgili ve afetlerle ilgili deprem afet ?iirleri yay?nlayaca??z. Sizinde burada olmayan farkl? deprem afet ?iirleriniz varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz, yay?nlayal?m. Buyrun deprem afet ?iirleri:
Deprem
Deprem olur dört bir yanda
Enkaz alt?nda kal?r tüm insanlar
Pek üzücü bir olayda olsa
Raz? olmal? tüm canl?lar
Yasla e?yalar? duvara
Dü?mesin ba??m?za
Enkazda kal?nca
Korur sivil savunma
Deprem an?nda
Çömelecek yerin olsun
Ba??n? yaralama
Ac?n? artt?rma
Yararalan?nca sarar yaran?
Zor durumda kal?nca
Bundan biri enkazd?r
Deprem olunca
Nerede olaca?? bilinmez
Yolda veya okulda
Rastlar her zamanda
Sen haz?rl?kl? ol
Zorlukolmas?n ba??m?za
Deprem an?nda
Cal?n yada mal?n gider
Enkaz alt?nda
Deprem çantas?n? haz?r tut
El fenerini unutma
Hele yemek önemlisi
?lk yard?m çantas?da var
Enkaz ne demek derlerse
Ac? gelir akl?ma
Can?n koybola bilir
Enkaz alt?nda
—————————
Depre... (Devam)

#3029

 

E?itim Ö?retim ?iirleri

E?itim ö?retim ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel ve anlaml? e?itim ö?retim ?iirleri yay?nlayaca??z. Sizdede burada olmayan farkl? ve yeni e?itim ?iirleri ö?retim ?iirleri varsa ?iir gönder sayfam?zdan gönderebilirsiniz. Buyrun e?itim ö?retim ?iirleri:
OKULUM
Ne kadar seviyorum
Okulumu bir bilsen...
Okul kadar güzel yer
Dü?ünemiyorum ben.
Benim gibi her çocuk,
okulunu sevmeli.
derslerini çal???p
Kitaplar?n? övmeli.
Okulum, ah okulum!
Bilgi sa?l?k yuvas?...
Kayn?yor damar?nmda
Okulumun havas?.
Cahil kalmak dünyada,
Yar?m olmak demektir.
Yar?m adam bu yurda
Zararl? bir emektir.
Okumal? yurt için,
Çal??mal? yurt için.
Okullar kucak açm??,
Gitmemek sanki niçin?
Okulum, ah okulum!
Bilgi, sa?l?k yuvas?...
Kayn?yor damar?mda
Okulumun havas?.
———————-
Ö?retmenden Ö?renciye Ö?ütler
Sevilmek istiyorsan, sevmesini bilesin
Say?lmak istiyorsan, saymas?n? bilesin.
Sevmedi?in ?akay? yapma ba?kalar?na,
Onlar da sana yapar, do... (Devam)

#3028

 

Gurbet ?iirleri

Gurbet ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, ?airler: Necip faz?l k?sakürek, Bahattin karakoç, ümit ya?ar o?uzcan, A??k garip, Abdurrahim karakoç, Kemallettin kamu.
Son Ça?r?
Kan çok eski bir ?rmak
Bütün köprüler y?k?k
Sessizlikte ses korkak
A? örüyor karanl?k
-Güne?in benim- derdin,
Do?acaksan do? art?k!
A?k, çok eski bir bahçe
B?çak b?çak h?çk?r?k
Gülleri ben sulad?m
Ben'de kald? kurakl?k
-Ya?murun benim- derdin,
Ya?acaksan ya? art?k!
Biz, o iki eski ku?
Nedendir bu uzakl?k?
Tüm ormanlar kaybolmu?
Kör kuyuda bir ç?kr?k
-Kaderin benim- derdin,
Güleceksen gül art?k!
Söz, çok eski bir çalg?
Sularda titrer kay?k
Ben m?zraplar? k?rd?m
Sen de kov gitsin, k?tl?k...
-Umudun benim- derdin,
Geleceksen gel art?k!
—————-
Ben Orada Sen Burada
Ben orada öldüm en çok orada bilmezsin
Orada zaman buru?mu? bir eski resimdi
Orada sen yoktun, gözlerin belli belirsiz
Koptum oradan, bir k?r?k heykelim ?imdi
Bir kolum derin denizlerde t... (Devam)

#3027

 

Bayram ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde bayram ?iirleri yay?nlanmaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? bayram ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun bayram ?iirleri:
KURBAN BAYRAMI
Bayram ruhun helal dairesindeki sevinmesidir
Birbirine hasret kalan gönüllerin sevinmesidir
Dostluklar?n bayram vesilesiyle peki?mesidir
Bayram insan?n maddi ve manevi sevinmesidir
Bayram öyle bir mübarektir ki ak?l tariften acizdir
?airin dili ifadeden, kalemi de yazmaktan acizdir
O, Hz. ?brahim'den beri yap?lan en güzel ibadettir
O, Allah'?n elcisiyle bize gönderdi?i bir rahmettir
Bizler, her y?l bu hediyeyi bayram olarak kutlar?z
Bayramlarda zikir ve ?ükrümüzü, ziyadele?tiririz
Maddi durumu iyi olanlar bunu hac olarak kutlar
Göremesek de melekler onu semalarda kutlarlar
"Allah-ü ekber" sedas? yer ve gökte yank?lan?r
Ulvi süfli her ruh bayramdan az çok nasiplenir
Bayram her y?l de?i?ik mevsim ve günde gelir
Onun ulvili?inden, melaike bile, cezbeye gelir
Kurbanl?k hayvan, Burak mer... (Devam)

#3026

 

Bar?? ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel bar?? ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede buradakinden farkl? bar?? ?iirleri varsa sizde ?iir gönder sayfam?zdan gönderebilirsiniz. Buyrun bar?? ?iirleri:
ADI BARI? OLMALI
ARAMIZDA B?R BA? KURMALI
ADI BARI? OLMALI
GÖZYA?I DÖKÜLMEMEL?
ANALAR A?LAMAMALI
COCUKLARIMIZ ÖLMEMEL?
GENCLER?M?Z EYLEMLERDE YAKLANMAMALI
GENCEC?K ÖMRÜ HAP?SDE ÇÜRÜMEMEL?
ARAMIZDA B?R BA? KURMALI
ADI BARI? OLMALI
CUD? BARI? ?Ç?N HAYKIRMAMALI
D?CLE SES?ZCE AKMAMALI
ARAMIZDA B?R BA? OLMALI
AD BARI? OLMALI
BOMBALAR PATLAMAMALI
TOPYEKÜM SESLER? D?NMEL?
GENC BEDENLERE
KAHPE KUR?UNLARI SIKMAMALI
ARAMIZDA B?R BA? OLMALI
ADI BARI? BARI? BARI? OLMALI
————————————-
Bir Dünya ?sterim
Bir dünya isterim kavgas?z olsun
Bir kuvvet isterim silahs?z olsun
Bir dostluk isterim kal?c? olsun
Gerçek insanl??? görmek isterim
Bir dünya isterim karde?lik olsun
Bir toplum isterim s?n?fs?z olsun
Bir ömür isterim y... (Devam)

#3025

 

Baba ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel baba ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizinde burada olmayan ?iirleriniz varsa ?iir gönder sayfam?zdan bizlere ?iirlerinizi yollayabilirsiniz. Buyrun baba ?iirleri:
Bir baban?n dilinden
Baba olmak da? gibi
Baba olmak gönlü saray gibi
Baba olmak her derde ?ifa gibi
Baba olmak bir rüya gibi
Baba olmak de?ildir cismi
Baba olmak de?ildir resmi
Duyulunca evde ismi
Kuca??na atlamal? çocuklar?n her birisini
Baba rahmet
Baba merhamet
Baba a? baba ekmek
Babaya dü?er çile çekmek
Baba koruyucu
Baba kollay?c?
Baba dert baba ac?
Baba tüm dertlerin tek ilac?
Baba huzur
Baba bereket
Baba eli nas?rl?
B aban?n kalbi yumu?ak
——————————————————————-
Oy Baba
Gezerim yal?n ayak
Oy baba fakir baba
Yoksulluk biz ne yapak
Vay baba garip baba
Çorap, lastik paras? yok
Oy baba i?siz baba
Metelikle aras? yok
A?z?nda di?siz baba... (Devam)

#3024

 

Dini ?iirler

Bu sayfam?zda ?iirler kategorisinde dini islami ?iirler yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? dini ?iirler varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderin, yay?nlayal?m. Buyrun dini ?iirler:
Allah Sevgisi
?ehvetinin esiri olmu? her bir nefis
dizginlerinden bo?anm?? bir at gibidir
Bu at? k?rbaçlay?p ?âhâ kald?ran
sinsi ?eytan?n ta kendisidir
Dizginleri ele al?p at? durduracak ki?i
yaln?zca at?n seyisidir
Bunu da her zaman için yapt?racak olan
yÜrekten gelen ALLAH sevgisidir.
—————————-
Abdulkadir Geylani
Muhammed neslinden, ?ah-? Veliden,
Gonca Hüseyin'den, gül Fadime'den,
Zarif ve inceden, nurdan bir beden,
Sultanlar sultan? pir Abdulkadir.
Abidler içinde bir Abdulkadir.
Hasan-el Basri'nin irfan yolundan,
Ba?datl? Cüneyd'in a?k?n kolundan,
?rem ba?lar?n?n e?siz bal?ndan,
Sultanlar sultan? pir Abdulkadir.
A??klar içinde ?ir Abdulkadir.
K?rklar, Yedilerin sultan? sensin,
Gavslar meclisinin imam? sensin,
... (Devam)

#3023

 

A?k ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde bulunan a?k ?iirleri yay?nlamaya çal??aca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iirler hakk?nda görü? belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun a?k ?iirleri:
O eski günlerden
Söz etme bana.
Efkar?m, gönlüme
Doldu bu gece.
Unut art?k beni
Bir daha anma.
Efkar?m, saç?m?
Yoldu bu gece.
Dokunma yarama
Dokunma sak?n,
Kahreden yaz?ym??
Seninle yaz?m,
Gözümdeki ya??
?ark?ma yazd?m,
Dinleyip, dinleyip
S?zd?m bu gece!
O eski günlerden
Bir resmin kald?.
Son defa resmine
Bakt?m bu gece.
Bendeki sevdan?
Maziye katt?m.
Resmini, resmimle
Yakt?m bu gece!
Dokunma yarama
Dokunma sak?n
Derdimin derman?
Art?k çok yak?n.
Sevda zincirini
Boynuna takt?m
Bu a?ka bir mezar,
Kazd?m bu gece!
Kazd?m bu gece..!
———————————-
?LK DEFA SEV?YORUM
Ben seni bir okyanusun derinliginde buldum da sevdim
Parlak bir inciydin benim için
Paha biçilmez bir inci
Ben seni soguk ve yagmu... (Devam)

#3022

 

Anadolu ?iirleri

Bu sayfam?zda sizler için anadolu ?iirleri haz?rlad?k. Sizde hem ?iir yollamak hemde buradaki ?iirler hakk?nda yorum yapmak isterseniz a?a??daki yorum bölümümüzü kullanabilirsiniz. Buyrun Anadolu ?iirleri :
Anadolu ?iiri ahmet arif Anadolu bahar ?iiri Anadolu ?iiri Mezopotamya ?iiri Anadolu ak?am? Vatan destan? Anadolu hasreti Ah anadolum Türkiye ?iiri Anadoluyum ben ?iiri çukurova ko?mas? Anadolu doluyum Anadolu uygarl?klar? Bu vatan kimin

#3021

 
Toplam 158 sayfa, 7. sayfadasın: Önceki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Sonraki
© 2015
AŞK