Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bebek ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel bebek ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? bebek ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun bebek ?iirleri:
Büyüdük bebek
"büyüdükçe Bebek! Hem A?lay?p Hem Gülecek Sevdam?z"
f.m.
büyüdük Bebek!
hem A?lad? Hem Güldü Sevdam?z
sen Onun Gülü?ünün Biraz?yd?n Bazen
büyüdük Bebek
sevda Bizimdi
hiç Sahiplenmedik
sen Ad?m? Sordun Yere, Gö?e
sustular Dedin
bulamad?m Dedin
halbuki Büyümü?tük
a?lat?p Güldürdü?ümüz Bir Bebekti Sevda
kimbilir Kimindi?
biz Onun A?lay???nda ?ehirler De?i?tirdik
güldük..
gülmek Içimizden De?ildi Bebek
"hüzün Bu?usu" Gibiydi
onu Biz'de Aramad?k
ba?kas?nda Bulamad?k
suskun Bir Ilan-? A?k
hala O Dayan?lmaz Güzelli?ini Konu?uyor
"birgün Dönüp Bak?nca Y?llar Içmi? Olursa Yudum Yudum Güzelli?ini"
bende Ara Firuze..!
—————————
Sonay Bebek
Dün Bulunmu?sun Ölümün Yaln?zl???nda
metruk Bir Ev Olamadan Sessiz Katilin
ince Bi... (Devam)

#3020

 

Çocuk ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel çocuk ?iirleri yay?nlayaca??z. Sizinde burada olmayan farkl? çocuk ?iirleriniz varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan bizlere yollay?n?z, yay?nlayal?m. Buyrun çocuk ?iirleri:
Afacan
Ben küçükken
Ele avuca s??mayan
Afacan bir çocukmu?um
Mantar tabancamla pat pat
Gök gürültüsünü topa tutmu?um
Gökyüzünü sürmek için
Bulutlar? çifte ko?mu?um
E?irmi?im bulutlar?
?plik yapm???m renk renk
Y?ld?zlara çorap mendil
Aydede'ye kazak örmü?üm
Dönme ö?retmi?im dünyaya
Hem dünyay? hem kendimi
Bo?u bo?una yormu?um
—————————
A?layan Çocuklar
Ben sevgi çiçe?i,
?nsanlar?n.
Ben bar?? çiçe?i,
Sava?lar?n.
Ben umut çiçe?i,
Yar?nlar?n.
Ben bahar çiçe?i,
K?rlar?n.
Ben sevda çiçe?i,
Sevenlerin.
Ben hayat çiçe?i,
Ya?ayanlar?n.
Söyleyin, söyleyin!
Nedir benim
Günâh?m?..
Ne zaman duyulacak
Feryâd?m?
Ne zaman duyulacak
Âh?m!
Ne zaman!..
Bana a?lama,
Gül diyorlar.
Oysa bilmezler
Kalbimdeki yaray... (Devam)

#3019

 

Gazi ?iirleri

Gazi ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel ve anlaml? gazi ?iirleri yay?nlamaya çal??aca??z. Sizinde burada olmayan farkl? gazi ?iirleriniz varsa lütfen a?a??daki yorum bölümünden gönderiniz. Buyrun gazi ?iirleri:
Ya Gazi Ol Ya ?ehit
Hadi Yavrum Ben Senmi Bugün Için Do?urdum
hamurumu Yi?itlik Duygusuyla Yo?urdum
türk Evlad? Odurki Yurdu Olan Topra??
ana ?rz? Bilerek Yad Aya?? Bast?rtmaz
bir Yabanc? Bayra?? Ezan Sesi Duyulan
hiçbir Yere Ast?rtmaz
git Evlad?m Y?llarca Ben O?ulsuz Kalay?m
?u Yaral? Ba?r?ma Kara Ta?lar Çalay?m
hadi Yavrum Hadi Git Ya Gazi Ol Ya ?ehit
hadi Yavrum Köyüne, Ni?anl?na Veda Et
saban?n? Tarlan? Her?eyini Feda Et
o Silaha Sar?l Ki Böyle Günde Bir Erkek
bir Dual? Demirden Ba?ka Bir?ey Kullanmaz
bunu Tutan Bir Bilek Köleli?in
u?ursuz Zincirine Uzanmaz
git Evlad?m Y?llarca Ben O?ulsuz Kalay?m
?u Yaral? Ba?r?ma Kara Ta?lar Çalay?m
hadi Yavrum Hadi Git Ya Gazi Ol Ya ?ehit
hadi Yavrum Kendine Sende Yi?it Er Dedir
büyüdü?ün Gaziler Oca??na Can Getir
o Cenkle... (Devam)

#3018

 

Evlilik ?iirleri

Evlilik ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde evlilik teklifi yaparken kar??n?zdakini etkilemek için evlilik ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Sizinde burada olmayan farkl? evlilik ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz. Buyrun evlilik ?iirleri:
Kar?m ol
Pencerene resim çiz.
güzel bir tablo olsun.
?çine kendini de kat.
ya?anas? bir hayat?n olsun.
bulutlar? beyaz, gökyüzünü
maviye boya. aralar?na,
sende kar??. Özgür ol.
kollar?n? ç?rp ku?lar gibi,
uçamasan da.
bir adam çiz, ya?l? ve,
ba??na buyruk. aç kollar?n?.
sar?ls?n sana, gözlerinin ak?na,
kendini çiz. dudaklar?nda,
a?k?n ad? yazs?n. Öp dudaklar?n?.
Ç?k?n tablodan. el ele güne?e do?ru.
güne?im olma, mutlulu?um ol
benim ol sadece benim.
ad?n? mutluluk koy.
mutlulu?umuzu çiz.
bir kö?esine,
ad?nla soyad?m? yaz
kar?m ol.
—————
BEN?MLE EVLEN?RM?S?N A?KIM
hasretlik çekilmesi zor bir ac?,
ayr? kalmak sevdi?inden
ve özlemek sevdi?ini
ve özlenildi?ini bilmek
ac?lar?n der... (Devam)

#3017

 

Etkileyici ?iirler

Etkileyici ?iirler sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel etkileyici ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizinde burada olmayan farkl? etkileyici ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun etkileyici ?iirler:
DEN?Z KIZI
Belki siz de gördünüz, belki de anlad?n?z !
Bu suskun sâhillerin uyumlu mavisinde,
Sal?n?p durur i?te sular?n sezgisinde,
?çtenli?e duyarl? bir genç k?z?n hâyâli.
A?lamakl?, sevecen, mahzun, bâzen öfkeli,
Bizden ça?r???mlarla boyar ebrular?n?;
Bak??lar? tutunur yosun ipliklerine,
Esritir solu?uyla denizanalar?n?.
Dert dinlerken ald?rmaz deryâ ?enliklerine;
Dikkatini vererek ruh inceliklerine,
Anlam yüklemek ister insan yüreklerine.
S?n?rs?z dünyas?nda biçâre, yapayaln?z,
Gamzesinden batarken gözya?? renklerine,
Belki siz de gördünüz, belki de anlad?n?z !
—————
GECE VE BEN
Gecelerle payla?t?m yaln?zl???m?
Bilir o s?rlar?m?
Kaç kere görmü?tür karanl?klar
A?lad???m?
Uyand?m bu gece yine
?çimde bir s?k?nt?
Uyk... (Devam)

#3016

 

Dostluk ?iirleri

Dostluk ?iirleri sayfas? - ?iir kategorisinde en güzel dostluk ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? dostluk ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun dostluk ?iirleri:
Ey Dost
Efsunlara bürünüp kayboldun gözlerimden
hicranlara bo?ulma çekilme sözlerimden
ey dost...y?ld?zlar?n istedi?i kadars?n
bulutlardan silinen ayd?nl???n ad?s?n
umutsuzluk yak??maz hayat?n heybetine
?erefsizlik kar??maz adam?n gölgesine
maveraya ula?an yalans?z sölerine
varamadan nefesim saikalar patlad?
her infilak dirili? her ölümse son de?il
ezgilere gizlenen nameler tad?ndas?n
fark?nda olmad???n mutluluktur dert de?il
soylulu?un en yüce en derin kat?ndas?n...
cezam?y?m dertmiyim yoksa sefaletmiyim?
sözlerinden utanan sakl? bir afetmiyim
belki biraz çaresizim ufuklar?n ard?nda
belkide yalanlar?n en güzel gerçe?iyim....
sana olan sözlerimi saklad?m gecelere
utan?p bakamad?m hayatta gerçeklere
serseriyim avare saklamad?m bilirsin
sende en az benim kadar karanl??? sev... (Devam)

#3015

 

Do?um Günü ?iirleri

Do?um günü ?iirleri sayfas? - ?iirler kategorisinde en güzel do?um günü ?iirleri ve k?sa do?um günü ?iirlerini bir arada yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? do?um günü ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun do?um günü ?iirleri:
Do?umgünü
Kalbiye'ye..
Bugün saçlar?n?n sar?s?nda kahroldu?um,
Gözlerinin ye?ilinde mahvoldu?um gündür.
Bugün kelebekler uçu?sun, bugün bayram olsun,
Bugün 26 Aral?k, do?um günün kutlu olsun...
Bugün duraks?z ad?n? and???m,
Ve hat?rlad?kça yand???m gündür.
Bugün herkes ne?e dolsun, bugün senin olsun,
Bugün 26 Aral?k, do?um günün kutlu olsun...
Bugün gözlerimin kurudu?u,
Kalbimin a?lamay? unuttu?u gündür.
Bugün kalbinin bir kenar?nda Eyüp olsun,
Bugün 26 Aral?k, do?um günün kutlu olsun..
———————-
Do?um Günü ?iiri
d??arda ç?lg?n bir sa?anak
yine sonbahar mevsim
ve tek ba??ma üflüyorum mumlar?
masada fazladan bir tabak
içinde pastadan bir dilim
seni bekleyen koltuk bu y?l... (Devam)

#3014

 

Cumhuriyet Bayram? ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel cumhuriyet bayram? ?iirleri yay?nlamaya çal??aca??z. Sizdede burada olmayan farkl? cumhuriyet bayram? ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderin, yay?nlayal?m. Buyrun cumhuriyet bayram? ?iirleri:
Ya?as?n Cumhuriyet
Co?kunuz, sevinçliyiz.
Ayr?, gayr? de?iliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Ya?as?n cumhuriyet.
Dünyaya ?eref sald?k,
Nice ülkeler ald?k,
Aln? lekesiz kald?k,
Ya?as?n cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdi?i izde,
Ya?as?n cumhuriyet.
Türk, askerdir do?u?tan;
Ho?lan?r?z bo?u?tan,
Bize anad?r vatan,
Ya?as?n cumhuriyet...
Ya?as?n vatan ana,
Ba?l?y?z candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Ya?as?n cumhuriyet.
Rak?m ÇALAPALA
—————————
En Sevinçli Günümüz
Cumhuriyet Bayram?
En sevinçli gün bize.
Diye söze ba?lad?,
Ö?retmenim dün bize.
Kurtulu? Sava??'n?,
Kazan?nca ordumuz,
Temizlendi dü?mandan,
Ba?tan ba?a yurdumuz.
Padi?ahl... (Devam)

#3013

 

Bayrak ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde bayrak ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? bayrak ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun bayrak ?iirleri:
Varm? Ba?ka Bayrak
Ay Y?ld?z gibi varm? ba?ka bir bayrak,
Bu bayrak için cân verdi ?ehitler bak,
Gitti?iniz sokaklar ç?kmaz be ahmak,
Ay Y?ld?z gibi varm? ba?ka bir bayrak.
Ay Y?ld?z için cân veririm beni dinleyin,
Yurdumuzda mazlumlar vard?r, inleyin,
Benden evvel giden ?ehit, seninleyim,
Ay Y?ld?z gibi varm?, ba?ka bir bayrak.
?ehidimin son arzusu nazl? görüntüsü,
Milletime güven verir, Ay Y?ld?z'?n süsü,
U?runa her ?ey feda, gelinlerin örtüsü,
Ay Y?ld?z gibi varm?, ba?ka bir bayrak.
Onlar s?ras?n? savd?lar ben bekliyorum,
Sana yan gözle bakan?, ben biliyorum,
Sen göklerde dalgalan cân veriyorum,
Ay Y?ld?z gibi varm?, ba?ka bir bayrak.
———————————-
Türk Bayra??
Ay'?n? kalbime takt?m!
Y?ld?z?n?, gö?süme.
Bu bayrak, ... (Devam)

#3012

 

?iir Gönder

Sizinde payla?mak istedi?iniz ?iirleriniz mi var. Bize yollay?n burada payla?al?m. Sadece yorum bölümünde ç?kmayacak. ?iirleriniz hangi kategoriye ait ise o kategori alt?nda isminiz görünecek ?ekilde yay?nlanacakt?r.
?iir gönderirken dikkat etmeniz gereken ?eyler:
1- Gönderdi?iniz ?iirinizin hangi kategoriye ait oldu?unu belirtmelisiniz. ( Örnek, a?k ?iirleri, ayr?l?k ?iirleri, sevgi ?iirleri gibi.. )
2- ?iir gönderirken lütfen ?iirlerinizin hangi isimle yay?nlanmas?n? istiyorsan?z onuda belirtiniz.
3- Ayr?ca ?iirinizin yay?nlanmas? gereken kategori bizde mevcut de?ilse onuda belirtiniz sizin için özel ?iir kategorisi açal?m.
A?a??daki yorum bölümüne ?iirinizi yaz?n bir kaç gün içinde kategoriler k?sm?nda sizinde ?iirinizi bu sitede herkes okusun.

#3011

 

Ayr?l?k ?iirleri

Bu sayfam?zda ayr?l?k günü için yaz?lm?? ?iir kategorisindeki ayr?l?k ?iirlerine ula?abileceksiniz. Ayr?ca sizde ?iir yollamak ve buradaki ?iirler hakk?nda yorum yapmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun ayr?l?k ?iirleri:
Ayr?l?k Günü
Ben nice ayr?l?klar gördüm ömrümce
Ku?lar gördüm; k?r?lm?? kolu, kanad?
Ayr? dü?mü? sevdi?inden ku?lar gördüm
Hiç bir ayr?l?k bana bu kadar komad?
Ayr?l???n bir a?r?d?r vurur ?akaklar?mda
Ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar
Derinden ses verir içimde bir tel
Sonra, birdenbire k?r?l?r, kopar
Yeryüzü çekilir alt?ndan ayaklar?m?n
Geçer ba??ma çöken bir tavan gibi gökyüzü
Durmadan çal?n?r kulaklar?mda
?ark?lar?n en hüzünlüsü
Seni al?p uzaklara giden otobüs
Benim üzerimden geçer h???mla
Devrilir, bakakal?r?m ard?ndan
Bir sel gibi akan gözya??mda...
Art?k ne yapsam bo?, teselliler faydas?z
Karanl?k gitgide en derinlere çeker beni
Çaresiz, bütün sokaklar?nda bu ?ehrin
Böyle peri?an beklerim dönmeni
Dola??r birbirine yorgun ayaklar?m
El... (Devam)

#3010

 

Anneler Günü ?iirleri

Bu sayfam?zda anneler günü için haz?rlanm?? anneler günü ?iirleri kategorisindeki anneler günü ?iirlerini bulabilirsiniz. Sayfam?zda yeteri kadar ?iir bulunmaktad?r ama yinede katk?da bulunmak isterseniz sizde ?iir gönderebilirsiniz. ?iir gönderim sayfan?zdan kendinize ait ?iirleri gönderin bizde burada yay?nlayal?m. Buyrun Anneler günü ?iirleri :
Anneler günü ?iirleri
Ailemiz ?iiri Anne ?iiri Anam? ar?yorum ?iiri Anac???m Anac???m Ana ö?üdü Anneler günü Anneci?im Anneci?im Anne sevgisi Anne Anneme Annem tek varl???m Annem Annem Anneci?ime Sakla beni anne Annenin de?eri Annen Anneme verdi?im söz Anneme mektup

#3009

 

Halk ?iirleri Halk ?iiri

Halk ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Halk ?iiri nedir? Halk ozanlar? ve ?airleri taraf?ndan yaz?lm?? halk ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklar?nda biridir. Halk ?iiri ise bu kaynaklar?n en etkin, en yayg?n ve özgün kollar?ndand?r. Halk ?iirinin genellikle sözlü bir etkinlik olmas? ve egemen çevrelerce küçümsenmesi onun yaz?l? kaynaklara geçmesini k?s?tlam??t?r. Bu nedenle, halk y???nlar? onu yüzy?llarca gözü gibi korumu?, kulaktan kula?a ve ku?aktan ku?a?a aktararak bugünlere getirmi?tir. Geçmi?te resmi tarihlerle ?air tezkireleri ona pek az yer ay?rm??lard?r. Okuyup yazma bilenlerce sonradan düzenlenen cönkler ise hem say?l?d?r, hem de ço?u zaman yitip gitmi?tir. Cumhuriyet döneminde ise uzmanlarca yap?lan yay?nlarla s?n?rl? kalm??t?r.
CANIN SA? OLSUN
Bu a?k?n sonu geldi art?k bana el gibi
Bak diyorsan bakar?m senin can?n sa? olsun
Bir bilinmeze do?ru ça?layarak sel gibi
Ak diyorsan akar?m senin can?n sa? olsun
Biliy... (Devam)

#3008

 

Hasret ?iirleri

Hasret ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Hasret ?iirleri ve sevdi?inize özlem çekiyorsanuz bu ?iirler tam size göre mutlaka okuyun.
Seni Ariyorum
Deli Divane oldum Geziyorum
Daglardan ovalardan Taslardan
Havadaki Göcmen kuslardan
Hep Seni Sorup seni Ariyorum
el ele Tutup Gezdigimiz yaylaya
Kana su ictigimiz Güzel pinara
Ugrayip Bakarak eski Hatiralara
Hep Seni Sorup Seni Ariyorum
Leylekler de Döndü Bak Vatanina
Seni Aramaktan Gözlerimden Yas
Yerine Görebilsen.sen Akan kana
Hep Seni Sorup Seni Ariyoru
sensiz Bulunurmu Derdimin Caresi
Sen Gelmeyince Derindir yarasi
Dile gelse anlatsa Yayla deresi
Hep Seni Sorup Seni Ariyorum
————
G?DECEKS?N D?YE ÖDÜM KOPUYOR
Sevgimiz yaland? a?k deyip nerde
Gideceksin diye ödüm kopuyor
Seninle dolu günler dün hani nerde
Diyeceksin diye ödüm kopuyor
Ellerin dilinde hiç olmu? halde
Döneceksin diye ödüm kopuyor
Kirlenmi? bedeni ba?? hep önde
Duracaks?n diye ödüm kopuyor
Çal?pta kap?m? olmad?k ... (Devam)

#3007

 

Hayvan ?iirleri

Hayvan ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Hayvanlarla ilgili ?iirler ve hayvan sevgisini anlatan ?iirler yay?nlanmaktad?r.
Hayvanlar? Koru Sev
K?z?m?n köpe?i Nana.
Sevgiyle bak?y?r bana.
Pazarl?k yapm??t?k ba?tan,
Özenle bakacak ona.
Tavuk, tav?an, hindi, ördek,
Bahçemde hepsini görsek.
Akvaryumda, kafeslerde,
Bal?k, kanarya beslesek.
Da?lara ?öyle uzansam.
Tilki, geyi?e rastlasam.
Durup gizlice izlesem.
Ya?l? boya resim yapsam.
Bir kartal?n aya??nda
Sallanan camdan taht?mda
Görsem Everest'i, Alpler'i.
Ya??z at olsa alt?mda.
Sütlü keçi, koyun, inek.
Fil, kat?r, at, deve binek.
Hep faydal? olmaz elbet.
Rahat vermez sivri sinek.
?eref hayvan besle, üret.
Sev onlar?, koru sabret.
Kafeslerde görür isen,
Aç kap?s?n gitsin hüret.
————
Göçmen Ku?lar
Gittiniz hep dizi dizi,
b?rakt?n?z ülkemizi,
?lkbaharda gene gelin,
unutmay?n sak?n bizi.
Gelmeden k??, ya?madan kar,
gidin, gidin güzel ku?lar,
uzak güney illerinde, ... (Devam)

#3006

 

Hüzün ?iirleri

Hüzün ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? hüzün ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. ?iiri yay?nlayan Admin, Kategori: ?iir.
Geride Kalan
O tren gitti
ben kald?m
bir güz yapra??yd? hüzün
döne döne
indi önüme
yerde ezik bir karanfil
gözlerimde son gülü?ün
ve belki hâlâ sallanan elin
o tren gitti
?p?ss?z kald?m
yasland???m a?aç gövdesi
nas?l anlas?n beni?
gittikçe daha uzaks?n
ses yok kulak dayad???m raylarda
kim duyacak içimde kopan ç??l???
kim görecek beni
kör karanl???nda gecenin?
gökte akan bulut
var?r m? senin gitti?in topraklara
benden sana ta??r m? bu ya?muru?
rüzgara b?rakt?m kendimi
sürüklenip gidiyorum
bir ?iir seni f?s?ld?yor
bo?lu?a dü?üyor ad?mlar?m
sigaram söndü ate?im yok
meyhaneler çoktan kapanm??
kendime çekilsem
liman?m belirsiz
pusulam kay?p
o tren gitti
ben kald?m
bir güz yapra??yd? hüzün
döne döne
indi önüme
—————-
Bitmez Tükenmez Can S?k?nt?s?
Bir b?çak sapl? durur gö?sünde,
Hangi su tas?na uzan... (Devam)

#3005

 

?hanet ?iirleri

ihanet ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere en güzel ve anlaml? ihanet ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Buyrun ihanet ?iirleri:
YIKILMADIM BURDAYIM
Günler geçti çok zalimler tan?d?m
Hainlerin yanl???na al??t?m
Pes etmedim hep sava?t?msava?t?m
Hiç y?lmad?m! y?k?lmad?m! burday?m! ..
Nice maskeli yüzleri çözmü?üm
Nice dostu dü?man?mla görmü?üm
Örmü?üm; hayat? zorla örmü?üm
Hiç y?lmad?m! y?k?lmad?m! burday?m! ..
Yalan yanl?? diz boyuydu üzüldüm
Kar boran yerlerde gezdim ü?üdüm
Kahraman' ken hain gibi göründüm
Hiç y?lmad?m! y?k?lmad?m! burday?m! ..
?hanet: hain içindir... ö?rendim
Zorluk: direnmek içindir...direndim
Körelmedim... iman?mla bilendim
Ezilmedim! ezemezler! burday?m!
————
YILMI?IM HEYHAT
Yüze gülen dostlardan
Çekip giden sevdadan
Özlem kokan ak?amdan
Y?lm???m - y?lm???m heyhat! ..
Hüzün kokan odamdan
Senli bakan duvardan
Seni soran ku?lardan
Y?lm???m - y?lm???m heyhat! ..
Seni çalan saz?mdan
Sensiz gelen yaz?mdan
Hasretin bu naz?ndan
Y?... (Devam)

#3004

 

?lkbahar ?iirleri

ilkbahar ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? ilk bahar ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun ilk bahar ?iirleri:
?lkbahar
Bir senede dört mevsim var
Birbirini kovalar
?lkbahar, yaz, sonbahar, k??
Çiçekli, karl? bir ak??
?lkbaharda canlan?r yer
K?rlar hep ye?iller giyer
Döner geline her a?aç
Süslü bir etektir yamaç
Dere akar ça??l ça??l
Kuzularla dolar a??l
?imdi bakars?n gök nurlu
?imdi bakars?n ya?murlu
Güne? bir do?ar bir kaçar
Hava bir kapar bir açar
YUSUF Z?YA ORTAÇ
————-
?lkbahar Rüzgâr?
Yârla kesti aram?
?lkbahar rüzgâr?
?lkten sona selâmlar?m? götürmemi?
?lkbahar rüzgâr?
Simsiyah ya?mur bulutlar?n? katm?? önüne
?lkbahar rüzgâr?
Sele tutmu? hat?ralar?m?z?
?lkbahar rüzgâr?
Dost desem de?il, dü?man?m da olamaz
?lkbahar rüzgâr?
Nedense nefesini nefesime katmad?
?lkbahar rüzgâr?
Umutlar?m?z? hangi çiçekte gizledin
S?rlar küpü ilkbahar rüzgâr?
Yoksa yere dü?en say?s?z ya?mur damlas?n... (Devam)

#3003

 

?ntikam ?iirleri

intikam ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? intikam ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun intikam ?iirleri:
?ntikam
Zaman geçer ac?m bitmez
Yüre?im a?lar intikam diye.
Güne? batar, gece bitmez
Güzüm a?lar intikam diye.
Hakk?n olan mutluluk de?il,
Yapt???n insanl??a s??ar de?il,
Vefas?z di?i, yaln?z dostlar de?il
Dü?man a?lar intikam diye.
Can?m?n biricik canan?yd?n
Bu kahpeli?i bana nas?l yapt?n
Hayat?m?n tek anlam?yd?n
Duyan a?lar intikam diye.
Vurup gittin bir ?erefsiz gibi
Bunca sene oyun oynam?? gibi
Sanki kendine yap?lm?? gibi
Dostum a?lar intikam diye.
Kan?n damar?nda durmaz akar,
Yapt?klar?n? Rabbim elbet sorar
Mezar?na tükürmeden bu can nas?l ya?ar
Her an a?lar intikam diye.
A?a??l?k varl???n att? bana pençe,
Ya?ant?m oldu paramparça
Ölmedikçe, var oldukça
Serdar a?lar intikam diye.
—————
?ntikam Al?r Gibi Seviyorsun
güne? kanatm?? gündo?usunu
yine gölgem ç?k?yor
ve sen... (Devam)

#3002

 

?stanbul ?iirleri

istanbul ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda en güzel ve anlaml? çe?itli ?airlerimizin ?iirlerinden eklenmi? istanbul ?iirlerine ula?abileceksiniz. Buyrun istanbul ?iirleri:
?stanbul'u Dinliyorum
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yava? yava? sallan?yor
Yapraklar a?açlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda
Sucular?n hiç durmayan ç?ng?raklar?;
?stanbul'u dinliyorum gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum gözlerim kapal?;
Ku?lar geçiyor derken
Yükseklerden, sürü sürü, ç??l?k ç??l?k;
A?lar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kad?n?n suya de?iyor ayaklar?;
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?;
Serin serin Kapal?çar??,
C?v?l c?v?l Mahmutpa?a
Güvercin dolu avlular,
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgar?nda ter kokular?;
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?.
?stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapal?
Ba??nda eski alemlerin sarho?lu?u,
Lo? kay?khaneleriyle bir yal?
Dinmi? lod... (Devam)

#3001

 
Toplam 158 sayfa, 8. sayfadasın: Önceki, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Sonraki
© 2015
AŞK