Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sedat Peker Sözleri

Cehennemde zebanileri beklerken de gülece?im a?lad???m? göremeyeceksiniz gülü?ümün tad?n? ç?kar?n.

Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar.

Do?rular?n gözle görülmeyen ordular? vard?r.

Affetmek büyüklük, unutmak alçakl?kt?r.

Yalan çok çabuk herkese ula??r do?ru ise yava? ama tam zaman?nda yeti?ir.

Çocukken meltem rüzgar? ve Latin müzi?i e?li?inde bir hama??n üzeride a??zl?kla so?uk bir içecek içmeyi hayal ederdim fakat meltem rüzgarlar?n? hayal ederken hayat bize devaml? f?rt?na gibi esti bende bütün hayallerimi kas?rgaya f?rt?naya göre ayarlad?m.

?nsanlar?n özgürce konu?amad??? neredeyse Türk olman?n suç say?laca?? bir atmosferde tabiki cezaevinde olmay? kendime bir ?eref kabul ederim.

Bir ülkenin sahibi olabilmek günlük gazetelerin üzerine ( Türkiye Türklerindir ) diye yazarak maalesef olmuyor.

Bu ülkenin paras?n? yani finans? Türklerde olmal? bu ülkenin sokaklar?nda huzur olmal? ancak bu ?artlarda bu devletin bizim oldu?unu söyleyebiliriz.

Bir mafya babas? olarak türkçülük hareketine bu kadar hizmet edebildim. acaba sizler o soylu ûnvanlar?n?zla ne kadar hizmet edip ne kadar bedel ödediniz.

Bu vatan neredeyse sözde bizim.

Bu kanunlar sayesinde hans'larin Hasanlardan daha k?ymetli oldu?unu ö?reniyoruz.

#1189

 
© 2015
AŞK