Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ehit Ö?retmen Notlar? ?iiri

?ehit Ö?retmen Notlar? ?iiri Sayfas? - Durmu? Ali ÖZBEK taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? ?ehit Ö?retmen Notlar? ?iiri için buyrun;
?EH?T Ö?RETMEN NOTLARI
Ö?retmenim;
Nurlu ???ktan mühürüm,
Karanl???n aln?nda.
Nice kara saçl? geceler,
Benle kavu?ur
Kavu?ur ayd?nl???ma.
Bitmez benim bahar?m,
Toprak benim, tohum benim;
Sevgi ekerim gönüllere.
Her yeni gün yeniden büyür,
Ta?ar sevgim evrene.
Sel olur ça?lar bu sevgi;
Edirne'den Ardahan'a
F?rat olur akar akar...
Susuzluk yang?n? Harran'a.
Ö?retmenim;
A??rd?r yüküm.
Sab?rd?r, inançt?r,
Ayd?nl?kt?r...
Bugündür, yar?nd?r,
Yar?na ta??d???m.
Ö?retmenim;
Bingöl'de uzun hava,
K?r?ehir'de bozlak?m,
Ayd?n'da zeybek,
Bitlis'te halay?m.
Bilmem daha anlatay?m m? ?
Sar?kam??'ta kar k?za??nda,
Mardin'in yolsuz bir mezras?nda,
Bir yi?itlik öyküsüyken ya?am?m,
Kahpe ku?unlar s?rt?mdan saplan?r,
Zap suyuna dökülür a??tlar?m.
?ehitlik tutar beni,
Dü?ürmez yere yüre?imi,
Ama ne çare!
Yetim kal?r çiçeklerim.
Öksüz kal?r çocuklar?m,
Ve a?larken ta?an gözleri
Bir Dicle olur...
Durmu? Ali ÖZBEK
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2932

 
© 2015
AŞK