Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ehit Sözleri

En Güzel K?sa ?ehit Sözleri Anlaml? Sayfas? -
?ehidimin son nefesi bile yeter bu vatans?zlar?n önünü kesmeye! asker ?ehit sözleri
Sana kur?un s?kan?, Meclis çat?s? alt?na sokan?, PKK'ya yatakl?k yapan? koynuna alan? k?nar?m sadece Mehmet'im...
Mehmetlerimize uzat?lan namlular?n Hesab? sorulacak! ?ehit sözleri 2014
?ehidin anas? cekmesin ac? Derdi varsa bulunmal? ilac? ?ehidin anas? olur ba? tac? ?ehit anas?na evlat olmal?...
Nas?l öldü dedim nas?l ben ona, Mehmet'ler ölmez, ?ehitler ölmez Öldü denilmezmi? ?ehit olana Mehmet'ler ölmez, ?ehitler ölmez
Yetmi? milyon gül dal?...Bu yurt Türk'ün öz mal?, Yine Türk'ün kalmal?, Diyen yi?it dilleriyiz
Senin kan?nla yo?uruldu bu kutsal topraklar Senin kan?nla ye?erdi nefes ald???m?z bu a?açlar gözün arkada kalmas?n, ey ?ehidim!
Git evlad?m y?llarca ben o?ulsuz kalay?m ?u yaral? ba?r?ma kara ta?lar çalay?m Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya ?ehit
Sana kur?un s?kan?, Meclis çat?s? alt?na sokan?, PKK'ya yatakl?k yapan? koynuna alan? k?nar?m sadece Mehmet'im...
Mehmetlerimize uzat?lan namlular?n Hesab? sorulacak!
?ehidin anas? cekmesin ac? Derdi varsa bulunmal? ilac? ?ehidin anas? olur ba? tac? ?ehit anas?na evlat olmal?...
Nas?l öldü dedim nas?l ben ona, Mehmet'ler ölmez, ?ehitler ölmez Öldü denilmezmi? ?ehit olana Mehmet'ler ölmez, ?ehitler ölmez
Yetmi? milyon gül dal?...Bu yurt Türk'ün öz mal?, Yine Türk'ün kalmal?, Diyen yi?it dilleriyiz
Senin kan?nla yo?uruldu bu kutsal topraklar Senin kan?nla ye?erdi nefes ald???m?z bu a?açlar gözün arkada kalmas?n, ey ?ehidim!
Git evlad?m y?llarca ben o?ulsuz kalay?m ?u yaral? ba?r?ma kara ta?lar çalay?m Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya ?ehit
Da?lar?n Tepesine, E?kiyan?n Aln?na, K?zlar?n Kalbine Ölümsüz Mehmetcik Yazaca??m
Merhaba Ben Bahriyeliyim Liman Liman Gezerim, Akl?ma Eser K?z Tavlar?m Akl?ma Eser Gemi Temizlerim
Bu ülke Seninle Gurur Duyuyor Vatani Görevinde Ba?ar?lar Adam Olmak Ad?na Son ?ans?n? Da Iyi De?erlendirmeni Dilerim
Gece Nöbetlerinde Beni Akl?na Getirmemeye Çal?? Uyurken Üstlerine Yakalanmani Istemem
Spora Gidememekten Yak?n?yordun Ya Iste Spor Senin Aya??na Geldi Iyi De?erlendir
Bu Söyleyeceklerimi Akl?ndan Ç?karmamaya Çal??: Ay Aksamdan I??kt???r?
Vatan Sana Emanet Göster Kendini (yine De Cok Sivrilmemeye Çal???rsan Senin Için Daha Hay?rl? Olacak Galiba)
Sen Askerdeyken Buralari Bize Emanet (otomobilinin Anahtarlarini Vermeyi Dusunmez Misin? Arada Bir Calistirmam Icin Tabi)
O Guzel Askerlik Anilarini Anlatacagin Gunleri Sabirsizlikla Bekliyorum! Sen Yeter Ki Cabuk Gel, Ben Dinlemeye Raziyim
Ilk Ba?larda Kaç Gün Kald? Yerine Kaç Gün Geçti Diye Sayarsan Senin Icin Daha Kolay Olacaktir Gel Teskere Gel Gönlümüz Seninle
A?kim Yata??n, Sevgim Yorgan?n, Yüre?im Yast???n Olsun, Asker Oca??nda Rahat Uyu Bitanem
?afak De?il Sensizlik Beni Ac?tan! Seni çok Özledim Birtanem...
Kap?n? Çalar Mazi, Dalg?nl?kla Açars?n, Arar Gözlerin Beni O Günleri Sorars?n Pi?manl?k Sarar Seni O Günleri Anlars?n Oturup Bu A?k Için Sende Aglars?n ama Nafile?
A?k?n ?arab?ndan Bilmeden Ictim, sevda Yolundan Bilmeden Geçtim, a?k?n Bir Alevmi? Yar Yar, bir Ate? Parças?, bilmeden Gönlümü Ate?e Verdim...
Bugün Ilk Günüm Sensiz Al??mak Kolay De?il Böyle Bir Anda Ayr?ld?g?m?za Inanm?? De?ilim Daha...
?im?ekler çak?yor karanl?k da?lar?n arkas?ndaY?ld?zlar yine kaybolup gitti küstü bu haysiyetsiz dünyan?n o kalle? simas?naSa?nak haliyle ya?mur gökleri delercesine ya??yor o da a?l?yor can veren ?ehitlerinin ard?ndan yas tutarcas?na...
Ard arda dizili ay y?ld?zl? bayraklara bürünmü?, hayat?n?n bahar?nda soldurulmu?, kefenlerine kan bula?t?r?lm?? cennet bekçileri, u?urlan?yor analar?n?n feryatlar?yla mekanlar?n en yücesine
Hain pusularla söndürülen ya?amlara her geçen gün yenileri ekleniyorAc?madan namertçe arkadan uzan?yor katillerin eli gencecik bedenlereK?yd?klar? canlar?n hesab? bu dünyada sorulmasa bile, mah?er de yakalar?na yap??acak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde

#2519

 
© 2015
AŞK