Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ehitler ?çin Sözler

Nas?l öldü dedim nas?l ben ona, Mehmetler ölmez, ?ehitler ölmez. Öldü denilmezmi? ?ehit olana Mehmetler ölmez, ?ehitler ölmez.

Yetmi? milyon gül dal? Bu yurt Türkün öz mal?, Yine Türkün kalmal?, Diyen yi?it dilleriyiz.

Senin kan?nla yo?uruldu bu kutsal topraklar Senin kan?nla ye?erdi nefes ald???m?z bu a?açlar gözün arkada kalmas?n, ey ?ehidim!

Git evlad?m y?llarca ben o?ulsuz kalay?m ?u yaral? ba?r?ma kara ta?lar çalay?m Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya ?ehit

Da?lar?n Tepesine, E?kiyan?n Aln?na, K?zlar?n Kalbine Ölümsüz Mehmetcik Yazaca??m.

Merhaba Ben Bahriyeliyim Liman Liman Gezerim, Akl?ma Eser K?z Tavlar?m Akl?ma Eser Gemi Temizlerim.

Bu ülke Seninle Gurur Duyuyor. Vatani Görevinde Ba?ar?lar. Adam Olmak Ad?na Son ?ans?n? Da Iyi De?erlendirmeni Dilerim.

Gece Nöbetlerinde Beni Akl?na Getirmemeye Çal??. Uyurken Üstlerine Yakalanmani Istemem.

Spora Gidememekten Yak?n?yordun Ya. Iste Spor Senin Aya??na Geldi. Iyi De?erlendir.

Vatan Sana Emanet. Göster Kendini.

Sen Askerdeyken Buralari Bize Emanet.

O Guzel Askerlik Anilarini Anlatacagin Gunleri Sabirsizlikla Bekliyorum! Sen Yeter Ki Cabuk Gel, Ben Dinlemeye Raziyim

Ilk Ba?larda Kaç Gün Kald? Yerine Kaç Gün Geçti Diye Sayarsan Senin Icin Daha Kolay Olacaktir. Gel Teskere Gel. Gönlümüz Seninle

A?kim Yata??n, Sevgim Yorgan?n, Yüre?im Yast???n Olsun, Asker Oca??nda Rahat Uyu Bitanem.

?afak De?il Sensizlik Beni Ac?tan! Seni çok Özledim Birtanem

Kap?n? Çalar Mazi, Dalg?nl?kla Açars?n, Arar Gözlerin Beni O Günleri Sorars?n. Pi?manl?k Sarar Seni O Günleri Anlars?n Oturup Bu A?k Için Sende Aglars?n..ama Nafile..?

A?k?n ?arab?ndan Bilmeden Ictim, sevda Yolundan Bilmeden Geçtim, a?k?n Bir Alevmi? Yar Yar, bir Ate? Parças?, bilmeden Gönlümü Ate?e Verdim

Bugün Ilk Günüm Sensiz Al??mak Kolay De?il Böyle Bir Anda Ayr?ld?g?m?za Inanm?? De?ilim Daha

?im?ekler çak?yor karanl?k da?lar?n arkas?nda. Y?ld?zlar yine kaybolup gitti küstü bu haysiyetsiz dünyan?n o kalle? simas?na. Sa?nak haliyle ya?mur gökleri delercesine ya??yor o da a?l?yor can veren ?ehitlerinin ard?ndan yas tutarcas?na

Ard arda dizili ay y?ld?zl? bayraklara bürünmü?, hayat?n?n bahar?nda soldurulmu?, kefenlerine kan bula?t?r?lm?? cennet bekçileri, u?urlan?yor analar?n?n feryatlar?yla mekanlar?n en yücesine

Hain pusularla söndürülen ya?amlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Ac?madan namertçe arkadan uzan?yor katillerin eli gencecik bedenlere. K?yd?klar? canlar?n hesab? bu dünyada sorulmasa bile, mah?er de yakalar?na yap??acak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde.

#1130

 
© 2015
AŞK