Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?eker Bayram? Mesajlar?

?eker bayram? mesajlar? k?sa 2014 sayfas? -
Hayat herzaman bir parçam?z? Al?r Geçen Y?llarda Hayat herzaman Kuyumuzu Kazar fani dünyada, Dualar?m?z? ALLAH'a iman?m?z? Ahiretimize Bayramlar?m?z? Mutlu ve Hay?rl? Dileklerle Sunlar?m Birbirimize Amin. ?eker Bayram?n?z Kutlu olsun.
Yar?n için de?il her gün için dua edelim birbirimize hay?rl?s? ile ALLAH cennet yüzünü göstersin bizlere, ?eker Bayram?ndaki Gibi Mutluluklar ve Güzellikler Nasip Etsin ALLAH bizlere. ?eker Bayram?n?z Kutlu Olsun.
Bir ?eker Bayram?n?da B?rak?yoruz geride, ömürden ömür gidiyor her sene, dualar?m?z herzaman Sizlere Mutlu Olal?m Mübarek Bu günde ?eker Bayram?n?z Kutlu olsun.
Ya?am?n Sonuna 1 Ad?m Daha Att?k bugün, ömrümüzden giden bir gün daha bugün, ALLAH'?m bizlere Bu mübarek günde Cennet yüzünü göstersin tüm iman dolu kalplere, ?eker Bayram?n?z? Kutlar?m.
Hayat? Bo? Ya?amak Yak??maz Bizlere Dua ile hürmet edelim Ahiretimize, Bu mübarek Ay?n Sonunda ?eker gibi Bir Bayramda Gülsün yüzümüz Dua Edelim ALLAH'a Hep birlikte ?ükredelim Bu günleri Bize gösterdi diye.. ?eker Bayram?n?z Kutlu Olsun.
Candan ve Samimi Günlerimizin temelini Atal?m Bereketli ve Hay?rl? iman dolu Bir hayat Kural?m Bugün Gibi ?eker gibi Olsun gelece?imiz ?nanal?m ve Ba?aral?m. ?eker Bayram?n?z Kutlu Olsun.
Zaman Ak?p Gider Hayat?m?zdan Elbet, Durduramaz Kimse Bunu Döner Dünya Al?r Zaman?m?z? Bo? Dursanda, Bu Byarm?n an?s?na dua Edelim Yaradan?m?za. Mübarek Ramazan Bayram?n?z Kutlu Olsun..
Fani Bir Hayat Ya??yoruz Fani Dünyada, Bu bayramlarla iman ediyoruz ALLAH'a Ellerimiz Aç?ld? Göyüzüne Duayla ALLAH'?m Dualar?m?z Sana Hay?rl? Bir Hayat nasip Et bana. ?eker Bayram?n?z Kutlu Olsun..
?eker Bayram?n?z? Kutlar?m bu y?lda Güzel Ve Mutlu Bir Bayram Nasit Etsin ALLAH bu kuLLar?na Dualar?m?z? Eksik Etmiyelim Hay?rl? Bir Hayat?m?z Olsun Bu fani Dünyada. ?eker Bayram?n?z? Kutlar?m.
Ya?mur Damlalar? Birle?sin Yüre?inde, Bütün Mutluluklar Konsun Yüre?ine, Bütün istedi?in hayallerin Ula?s?n Emeline, hay?rl? Olsun Bayram?nda yar?nlar?nda.?eker Bayram?n? Kutlar?m..
Hayat?n Birle?ti?i Noktalarda, Belki Hüzünlü Belkide Mutlu, Belki Durgun Belkide Yorgun Ama her?eye ra?men Huzurlu Ve Hay?rl? Bir Hayat Diliyorum Sizlere, Hay?rl? Bayramlar.
Yaz Ya?murlar?n?n Güne?li ve güzel Günleri Müjdelemesi Gibi, her Bitkinin Bir mevsimi Getirmesi Gibi Bu Güzel Ve Hay?rl? Bayram?nda Ailene Ne?e, Mutluluk, Huzur, Sevinç, Getirmesini Diliyorum, Mutlu Bayramlar.
Bu mübarek Bayramda tatl? gülü?lerini göster fani dünyaya, yeni hayat?na gülücükler getirsin inad?na, gözya?lar?n bile mutluluktan aks?n bu hayatta, ?eker Bayram?n?z? Kutlar?m.
Küs Müminlerin El Tokala?t???, Seven insanlar?n Bir Arada Bulu?tu?u, ?ekfkat ve rahmet Dolu Bu Güzel Bayramda Hay?rl?s?n? Nasip Etsin Yüce ALLAH biz Kullar?na. Bayram?n?z? kutlar?m.
Allah?n Mübarek rahmeti üzerinde Olsun, içindeki Dünyaya Huzur, Ne?e, iman Doldursun, Ahiretin cenneten Bir yer Olsun, ?eker Bayram?n Kutlu Olsun
Mübarek Ramazan Bayram? Bereketli ve ?eker gibi Geçti Bu Güze Ay?n Sonunda ?eker Bayram?n?z Yan? Mübarek ramazan Bayram?n?z Hay?rl? Olsun Tüm Dostlar?ma.
?eker Bayram?n?z ?eker Gibi Bir Hayat Sunsun Gelece?inize Dualar?m?z Sizinle Bayram?n?z Mübarek Olsun.
islam?n güzel nuru kalbinde güne? olsun, ahirette yerin Cennet Hz. Muhammed (S.a.v) Efedimiz Kom?un Olsun, Günlerin Güzel Hayat?n Saadetle Dolsun, Bayram?n?z Mübarek Olsun.
11 Ay?n Sultan? Ramazan Ay? geride Kald? Bu sende, dualar?m?z Bereketli iman dolu kalplere, ?eker Bayram?n?z? Kutlar?z.
?eker Gibi Tatl? ve Huzurlu geçen Bu Ay?n Sonunda in?alah Bu bayram?n?zda Ramazan Ay? Gibi ?eker Gibi Güzel geçer ?eker Bayram?n?z? Kutlar?m.
Güzel AN?lar? Hat?rlad?kça insan Mutlu Olur gelece?indede Böyle An?lar? Görmek için umutlu olur, ?eker Bayram?n?z? Kutlar?m An?lar?n?z ve gelece?inizdeki Güzel Günler gibi Bir gün Geçirmeni Dile?i iLe.
Sadece Bu bayram? De?il her Bayram? Payla??yoruz Kalpten Sizlerle önemli Olan yan?n?zda Olmak De?il Bu günlerde Sizlerle Mutlu Olmak Böyle Güzel Günlerde. ?eker Bayram?n?z Kutlu ve güzel Olsun.
Yar?n ?eker Bayram? Sizlerle Yar?nda Bereketli Bir gün Geçirmenin Onurunu Ta??yorum içimde güzel Günlerde Hay?rl? Bayramlarda Bulu?mak üzere ?eker Bayram?n?z? Kutlar?m.
Minil Bir bözya?? dökülsün Bu Sene Gözümüzden ramazan ay? gibi bereketli mutluluk nasip etsin Yüce Mevlam Bize Yar?nki ?eker Bayram? Gibi Güzel Ve tatl? bir Hayat Nasip Etsin ALLAH?m bize ?eker Bayram?n?z kutlu Olsun.
An?lar Payla?d?kça Ço?al?r Bu fanir Dünyada, Dertler payla?t?kça Azal?r Ac? hayat?m?zda, Bayramlarda insan birlikte olunca mutlu Olur Nekadar Bu hayat Bizi Yorsada, ?eker Bayram?n?z Kutlu Olsun.
1. Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi Bayramlar.
2. Allah?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allahtand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekan?n cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu bayram?n mübarek olsun.
3. Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.
4. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir. Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Bayram?n?z mübarek olsun...
5. ?slam?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mubarek olsun.
6. Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm.Bayram?n mübarek olsun.
7. Zamana ve mekana s??mayan bir bereketle bereketlenmek ve ba???lanmis olman?n o ?erefli makam?na eri?mi? olmak temennisiyle Bayram?n?z mübarek olsun.
8. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayram?n?z mübarek olsun.
9. Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak için ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak için.Bayram?n?z kutlu olsun.
10. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, ac?lar unutulsun, dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun.
11. Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Ramazan Bayram?n mübarek olsun!
12. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir.Yar?nlar niyettir ve dualar?n kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayram?n?z Kutlu Olsun.
13. Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Bayram?n Kutlu Olsun
14. Bizim hayat?m?zda nehirler vard?r, köpüklerinde umutlar?m?z? yüzdürdü?ümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vard?r, görünmeyince ölesiye özledi?imiz Bayram?n Kutlu Olsun
15. Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nur'a dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun
16. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
17. Bu de?erli Kurban Bayram?.nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.
18. Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle.
19. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
20. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.
21. Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl? olsun...
22. Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Bayram?n kutlu olsun...
23. Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi bayramlar!
24. Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
25. Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.
26. Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Kurban Bayram?.n?n, ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle...
27. En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun.
28. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!
29. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Ramazan Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun.
30. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.
31. Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayram? geldi, ho?geldin. Mübarek bayram ulusumuza sa?l?k, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hay?rl? bayramlar dile?iyle.
32. Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar.
33. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
34. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
35. Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayram?n mübarek olsun!
36. Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...
37. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum... ?yi bayramlar!

#2732

 
© 2015
AŞK