Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sempatik Sözler Mesajlar

Sempatik sözler 2014 k?sa sempatik mesajlar sayfas? - Facebook ve twitter için kullanabilece?iniz sempatik a?k sözleri
Derin Duygularda kaybolan kalbimi yeniden Ç?kard?n Bedenimin Sol üst kö?esine Sana Hayat?m? Borçluyum bebe?im..
?imdi seni dü?ünüyorum ne yap?yorsun acaba? sende beni dü?ünüyormusun soruyorum bunu kendime, dü?ünmesende kaLbim Seninle ben dü?ünürüm ikimizin yerine bebe?im..
eSrarL? gecelerime ???k oLan tek insans?n beni bu ???kdan mahrum etme bebe?im..
Reset At?yorum Kalbime Format At?yorum beynime yeniden Yüklemek istiyorum Seni Bedenime
Dünyadaki Ac?lara ikimiz Meydan Okuduk Bu zamana kadar, ?imdi Mutluluk Dersi vericez Ac?lara bebe?im..
ben seni okadar saf ve temiz duygular?mla seviyorumki seni dü?ünürken sigara bile içmiyorum a?k?m
A?k Yorgunuyum Seninle Doluyum...
öLümsüz A?k?m?n öLümsüz Gülüne öLümsüz Bir Hediye Veriyorum Sevgimi..
istikbaLimdeki tek Hecesin benLi?imdeki biricil diLbersin bebe?im..
yar?nlar?ma ko?uyorum Seninle Fazla H?zl? Koma A?k?m bekle Benide
Güzelli?ine nazar De?mesin De?ecek Nazar bize geLmesin...
Sen Benim için bir meLodisin Senin Sesini Duyunca gözlerim Aç?l?yor Hafif bir tebessümle Ba?l?yorum ya?amaya.
Sen Bana E?sin ve Sen Bu Dünyada teksin A?KIM!
Rabbimin Yaratt??? Bu Güzelli?e Ancak Ben Sahip Ç?kar?m Seni Çok Seviyorum bebe?im.
Asma Yüzünü güL Biraz Seviyorum Seni yapma Naz
Dünya Döndü?ü Sürece Seninim Durdu?unda Sen Benimsin
Seni Dü?ünüyorum Saat Gece Yar?s? OLdu Yapt???n ?akalarda biLe buluyorum A?k?n?..
Güzel Olan Her?eye Senin Ad?n? Koydum Senin Ad?n Zaten Her?eyden Güzel Bebe?im..
B?rak kendini Hayat?n Ak???na ben Tutucam Yolun Sonunda
Yüzünde Bir Gamze Gözünde Bir ya? Sözünde Sadece A?k kelimesi Olmak isterim A?k?m..
A?k Bir ressam?n Çizdi?i resim Bir Sanatç?n?n Söyledi?i Beste Bir Sporcunun Kazanma Azimi Bir Serseri A????n iSe iDeaLidir Bendeki Sen Gibi..
Yorulmaz bedenim Sen varken Bu Hayatta Dinç kal?r?m Senin Yan?nda A?k?m..
Seninle ç?kmaya Ba?lad???m?zdan Beri içimdeki Çocu?u Durduram?yorum Seni Saf ve Çocuksu kalbimle Seviyorum A?k?m..
Hayat?m?n parmak izi oldun bebe?im bütün aramalar sonucu kalbimden parmak izini silemiyoruz sen benimsin

#2647

 
© 2015
AŞK