Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sen Ö?retmensin ?iiri

Sen Ö?retmensin ?iiri Sayfas? - ?hsan U?RA? taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Sen Ö?retmensin ?iiri için buyrun;
SEN Ö?RETMENS?N
Sen, Yunusça sevdâlanan yürek,
Sen Yusuf'ça bükülmeyen bilek
Sen, ipe?e sar?lm?? çeliksin;
Sen; ö?retmensin.
Uzak da? köylerinin çi?dem çiçe?i
Öksüz navruzu, zemherilerin.
Bahar mu?tusu kardelensin;
Sen; ö?retmensin.
Hani,
Gün bat?m? tepe ba?lar?nda
Yaln?z a?açlar olur ya;
Yurdumun dört yan?nda
En ücra da? ba?lar?nda
Yaln?z a?açlar ihti?am?nda,
K?z?l gurup güzelli?indesin;
Sen; ö?retmensin.
Ben tan?r?m seni,
Çektiklerini ben bilirim.
Da? köylerinin tipi u?ultular?nda
Yaln?zl???n? sigara dumanlar?na
Efkâr?n? memleket türkülerine yükleyensin;
Sen; ö?retmensin.
Sen, bazen Volga, bazen Tuna
Bazen Seyhan, Deli Kür Çay
Bazen Çoruh, bereket yüklü F?rat,
Kayna?? Cennet olan Dicle'sin;
Sen; ö?retmensin.
Fatihler yeti?tiren Ak?emsettin,
Yavuz'un can dostu Hasan Can.
Dervi?sin Yesevî oca??nda.
?nsan sarraf?,
Yar?nlar?n mimar?,
Ahlâk abidesisin;
Sen; ö?retmensin.
Kara katran gecelere ayd?nl?k
Sislere rüzgard?r ülkün.
Almadan veren elsin,
Mum gibi eriyensin;
Sen; ö?retmensin.
Seni arayanlar?n
Nerede bulacaklar?n? biliyorum:
Yunus'un sevgisinde,
Yusuf'un çilesinde,
Ayd?nl?k yar?nlar?n gözbebeklerindesin;
Sen; ö?retmensin..
Sen, elinde ak tebe?ir
Kara tahta ba??nda
Karanl?k yar?nlara
Ak ipliklerle
Ayd?nl?k ?afaklar örensin.
Sen; ö?retmensin.
Ve;
Yi?itçe kafa tutarken kahpeliklere,
Bile?ini bükerken nâmertliklerin
Kahpe kur?unlarla vurulan devsin.
Bayra??n gölgesinde bayrakla??rken
Gönüllerdesin;
Sen; ö?retmensin...
?hsan U?RA?
Bu ?iir 24 Kas?m Ö?retmenler Günü ?iir yar??masnda il birincili?i ödülü alm??t?r.
( Afyon ?hsaniye Yaylaba?? ?lkö?retim Okulu Web Sitesi'nden al?nm??t?r.)
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2928

 
© 2015
AŞK