Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Seni Seviyorum

Sen vars?n

Her ?ark?da, her notada duydu?um her seste

Ak?am uyuyorum sen.

Sabah uyan?yorum yine sen

Seni sevmekle geçiyor ömrüm

Kendime engel olamadan seviyorum seni

Seni seviyorum demeye korkarak seviyorum seni

Günah?nla sevab?nla seviyorum

Yasa??n cezanla seviyorum

A?k gibi sevda gibi ekmek su gibi seviyorum

?çimde sessiz ç??l?klar at?yorum

Burnumun dire?i s?zlayarak içim parçalanarak seviyorum

Unutamamak, unuttu?unu bile bile unutulmamay? istemek

Ne kadar da aciz

Sahi hiç geliyor muyum akl?na

Akl?ndan geçiriyor musun sende

Özlüyor musun?

Ama nerde

Sen ah sen

Hiç sevmedin ki hiç bilmedin ki özlemedin ki

Benimsin benim ol benimle kal demedin ki

Kalbinde evinde yer vermedin ki

Amaçs?z sonu olmayan bir bekleyi?ti benimkisi

Olur mu acaba diye bir ihtimal dahi de?ildi

?htimallerin acizli?iydi

Olmazd?, sevmezdi.

Hiç ama hiç görmeyecekti.

A?k?m?n kar??l??? sa??r kör ve dilsizdi

Ona kar??n ben engin denizler kadar seviyordum onu

Ummanlar uçsuz gökyüzü bile tarif edemezdi bu büyüklü?ü

E?i benzeri yoktu e?sizdi

O bana ne kadar sa??r ve dilsizse

Bir o kadar ç??l?k ç??l??ayd? sevgim

Co?kun bir ?rmak gibiydi

Ona ra?men; e?sizdi.

E?siz olan neydi

Senin benden esirgedi?in a?k?n m?yd??

Benim sana doludizgin a?k?m m?yd??

Neydi?

Yollayan : Ayten

#2105

 
© 2015
AŞK