Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Seni Seviyorum Sözleri

En güzel seni seviyorum sözleri k?sa 2015 sayfas? - Bu sayfam?zda kar??n?zdaki ki?iye erkek yada bayan farketmez yada e?e onu ne kadar çok sevdi?inizi anlatacak cümleleri bulabilirsiniz. Hepsi birbirinden de?i?ik ve yeni seni seviyorum sözleri k?sa olanlar? burada dostlar. Ayr?ca burada yaz?lan resimli seni seviyorum sözleri facebook twitter sayfalar?n?zda da kullanabilirsiniz.
Sevmek De?il benimki Ölürcesine inanmak sana, A??k Olmak de?il benimki hastal?k Sana Olan iLgim Sensiz Olamam ben Yar?m Kal?r?m Sensin Tek ilac?m Seviyorum Seni.
Sen benim Mele?imsin Senin için Besteledim hayat?m?z?n ?ark?s?n? Seninle bir ömür boyu giderim Korkmam Asla, Sana Güveniyorum Bu hayat Senin Bunu Unutma Sen BenimSin Seviyorum Seni Sonsuza Denk Kimse Giremez A?k?m?z?n Aras?na..
Sensiz öLmem Bu hayatta Korkma Senin için ya?arken Nas?l öLürüm Seni bensiz B?rak?r?m? Senin için Ya?amaya Ba?lam???m Ben Sensiz Olmama iStesende istemesende Seviyorum SENi Delice!... seni seviyorum sözleri facebook
Seni Can?mdan çok Seviyorum Seni Hayatla Payla?amayacak kadar K?skan?yorum Seni Helalim gelece?im Oldu?un için Sakl?yorum kendime içimde Ya??yorum Seni Seviyorum bebe?im..
Ne Kara k??lar A?k?m?z? Bitircek kadar So?uk Olcak Nede Yazlar A?k?m?z? Eritecek kadar Bunalt?c? Olcak Sak?n Unutma ben Seninle 4 Mevsim De?il 1 ömür boyu var?m Seviyorum Seni A?k?m!
a?k?n bir zehir olsun içimde Sars?n beni Als?n kendine, Senden Ba?kas? De?mesin Eli Elime, Senin için öLürüm Dü?ünmem bile!!! Seviyorum Seni Gülpembe..
Sen Benim kad?n?ms?n, yar?nlar?ma umutlar?ms?n, sen benim hayat kayna??ms?n, yar?nlar?m için bir merhabas?n... seviyorum seni a?k?m..
Her gün Senin için a?l?yorum, Senin için yaz?yorum Sözlerimi ve Resmine Okuyorum A?k Dolu Sözlerimi, Seni nekaadr Sevdi?imi Bilmeni iStiyorum Seni Çok Seviyorum..
1 Damla Gözya?? De?il Ya?mular? Yüklerim Bedenime, Sevinçleri De?il Mutluluk A??s?n? Vururum Senin için kendime Senin için Hayat?n Ac?s?n? Al?r Mutlulu?a Çevirir Senin için yapar?m Bunlar? Seviyorum Seni.
K?r?k Bir Hayat?n Sakat Kalm?? Bir Oyuncusuyum, Kalbim K?r?ld? Sakat Kald?m A?k Ac?s?n? Çektim A?lad?m, Seni Bulmu?um Hayatta Susarm?y?m San?yorsun? Sana Sevgim Delice Susturamaz Beni Kimse Seviyorum Seni öLümüne...
Ye?il a?açlar?n sevgi kokan dal? gibisin, el de?memi? sular?n en saf örne?isin, sen benim dilberim sen benim biricik bebe?imsin seviyorum seni bebe?im..
Saatler geçsede Ac?mas?z, Seni unutturmuyor bana hiç bir dakika, odamda yaln?l???m? payla??yorum kalbimle, kalbim anlat?yor seni ben dinliyorum sevgiyi, Odamda Sessizli?in Müzi?i Kalbimde Sen Gözya?lar?mda resmin, Seviyorum Seni..
Bir Rüzgar Gibis hayat Bazen Durgun Bazen Olabildi?ince H?zl? hayat benim için Sensin Rüzgar? ise Sevgin, Bazen H?zl? Bazen Durgun Her?eye ra?men Sevgi Dolusun Seviyorum Seni Bebe?im Benim Olurmusun?
uçan ku?lara anlatsam seni anlamaz hiç biri bendeki sevgiyi kald?rmaz dünya dili, Seni Çok Seviyorum bebe?im unutma Bu Sözlerimi..
Ya?amakm? benimkisi Söyle Sevgili? Seni gördü?ümden beri Çekiyorum A?k Derdini, Sana Söylemek istiyorum Sevgimi cesaret edemiyorum utan?yorum Belki Ama 2 kelime Kurdum içimde Seni Seviyorum...
Yalans?z Dolans?z Bir a?k benimkisi, Kimse Bilmez içimdeki Seni, Derdimin Derman?s?n Sevgin içimde Ebebdi Kimse Durduramaz içimdeki Sevgini Seni Seviyorum..
Sen Y?ld?zlar gibi parlak Ol gelece?imde Sen Ay Gibi Y?ld?zlara E?lik Et her gününde, Sen benim Ay?m Y?ld?z?m oL Sen Sadece benim Dünyama Güne? Gibi Do? A?k?m Seviyorum Seni.
Sözlerimi A??k Olamayan Anlamaz içimdeki Derdi A?k?n Çilesini A?lamayan Kalp Anlamaz, Seni Sevdim Delice içimdeki Ben Senin için A?l?yor Her Gece Kalbim Ad?na Hasret kald? Seviyorum Seni A?k?m yar?m Kald?, Ad?n kalbimde Yaz?l? Sensizlik Ald? Güzel An?lar?m? Ama Yinede Seviyorum Seni..
ihtiyac?m yok ba?ka hayata Seni Sevdim sadece hayat?mda, bir senin için ba?lad?m yürümeye bu hayatta bir senin için dü?erim kara topra?a seni seviyorum bu can sana fedaa
Seviyorum Seni, Seviyorum Seninle geçen Güzel Günleri, Gözlerine Bak?p Hayata Merhaba Demeyi Seviyorum Birtanem..
Bugün içimde Bir mutluluk Var Gözlerim renkli Bak?yor Hayata, Ve Hayat benim için Ba?l?yor Bugün ve Her gün Seninle Ba?layaca??m hayata Seni Seviyorum Birtanem..
Seni Sevmek Hayata hayk?rmak Gibi, Seni Sevmek Bütün Güzelliklerin Ba?lamas? Gibi Seni o kadar çok Seviyorumki içimdeki dünya Sevgi yüklü Sana Kar?? bebe?im. Seviyorum Seni.
Ya?amay? özlemi?im gülüm Sen bana Bir güldün ya ben o An yeniden Do?dum Sanki Gülüm Sen Benim Solmayan Gülümsün Seni Seviyorum GülümMmMM...
Arkaya Bak?p Giden Zamana Gülüyorum hep An?lar? Seninle Ya?amak istiyorum Sadece Sen Ol yan?mda Hayat ozaman Çekilir Ozaman ben Olurum hayatta Seviyorum Seni.
Belki Bugün Belki yar?n ümidiyle Bekledim Seni Ve Sen geldin ?imdi Kalbim At?yor Seninle ?imdi Yüzüm Gülüyor Seninle bebe?im..
Seni ne Kadar Çok Sevdi?imi Anlatsamda Kelimeler yetersiz Kal?r Her güzelli?in Sonunda, Seni ANlatamaz Hiç Bir güzellik Seni Anlatamaz Kalbime ve Ben seni ya??yorum hayalinle Seviyorum Seni Birici?im..
Seni Severlen A?lamay? Sevdim Senin Yan?nda Gülmeyi Sevdim Seninleyken Ben Seni özledim Seni Seviyorum Derken Titreyen Yüre?imi o haLimi Sevdim bebe?im Seni Çok Seviyorum.
O Kadar uzakta De?ilsin Bana Sadece Ellerimiz Uzak Kald? Gurbetin ortas?nda, Sen Ne Olursa OLsun Benimsin benim Gelinimsin bebe?im Seviyorum Seni helalim..
mesafeler Olsada aram?zda Bu kalp Atmaz Senden Ba?kas?na Sak?n Korkma bebe?im ben Senin için Bu Dünyada var?m Beyaz mele?im Seviyorum Seni.
Seni Unutamam Asla Unutmak için Zaman geçsede Silemez Seni hayat?mdan Asla! ben Sana Sevdal?y?m Sana Yang?n Seni Seviyorum Ba?ka Dünyada Ya?amak Anlams?z gelir Sensiz bana...
Hayat Bir Yar?? benim için Zorlu ve Ac?mas?z, Seninleyken Unutuyorum Butün hayat tela??n? Seninle buluyorum kendimi huzurlu ve rahat Seninle Bir bütün Oldu?umu Anl?yorum Kimsenin bozamayaca?? bir bütünüz A?k?m Seni Seviyorum..
Sana Sevgim Ebedi bebe?im Seni Çok Seviyorum içimdeki dünyada Senin için Bir Hayat Kurdum ve sensiz oldu?umda ben orda ya??yorum Sensizli?imi Kurdu?um Dünya iLe geçi?tiriyorum..
içimdeki Sevgiyi Anlatsam Sana Ne günler Al?r Nede Aylar Al?r içimdeki Sen kelimesini, Sen ben Bir An De?il her An Dü?ünüyorum Seni Çok Seviyorum.
Yalan De?il Bu Sözlerim Sadece Sana Sevgi Sözlerim Senden Ba?kas? Olmad? hayat?mda Asla, iLk ve tek A?k?ms?n benim Seviyorum Seni...
Vazgeçemem Senden Asla, Ne olursa olsun Bu kalp Bir Sana Atar Bu Gözler bir Sana Bakar, Bu Can Senin için ya?ar Seni Çok Seviyorum bebe?im Sensizlik kurutur hayat?m?..
bensiz gitme Sak?n uzaklara sensizli?e dayanamam asla unutma! Seni her An?mda Ya?amak isterken uza??mda kal?rsan dayanamam a?larsam yüre?im a?lar a?larsam hayat a?lar dünyamda seviyorum seni unutma bunu asla..
?iirler ?ark?lar Daha Anlaml? geliyor Bana Seni tan?d?ktan Sonra, ?imdi Ad?na ?iirler ?ark?lar Sözler yaz?yorum Ad?n? Duvarlara Yaz?p Ad?nla Konu?uyorum Art?k Seviyorum Seni Bebe?im.
A?ks?z Kalan Dünyam? yeniden Alevlendirdin Gülü?ünle, S?cak ellerinle hayat verdin bedenime, Gözlerin Vurdu Beni Akl?m? Ald?n Ummad???m Anda ?imdi Sana Ba??ml?y?m Seviyorum Seni Benide Art?k Anla!!!
Günahlar?n? Ben Alay?m Sevaplar?m Senin Olsun Ac?lar? Ben çekeyim Sefay? Sen çek Dertleri Bana Yükle Sen Sadece bana Gülümse A?k?m Seni Çok Seviyorum.
Gözlerinin Deryas?na Kap?ld?m Gidiyorum Gözküm kapal?, Sözlerine Kap?ld?m Duymuyorum Dünyay?, Gül?üne vuruldum umrumda de?il hayat sen varken Yan?mda Sevgilim benim Seviyorum Seni.
Da?lar Kadar Büyük Sana A?k?m Irmaklar Kadar temiz Sana Olan Duygular?m Gözlerin Gibi Parlak Seni için dü?ündü?üm Umutlar?m Seni Seviyorum Birtanem benim..
Senin için Ya??yorum Bu Hayatta Senin için gülüyorum Ac? hayata Seninle Huzur buluyorum Dertli Dünyada Bir Senin için Var?m Bunu Asla unutma Seviyorum Seni.

#2297

 
© 2015
AŞK