Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Seninle Ya?lanmak ?stiyorum

Seneler Geçsin, Sen Beni bil ben seni bileyim istiyorum.

Benim oldu?un kadar dostlar?n?n, Dostlar?n?n oldu?un kadar benim ol istiyorum.

Nice s?k?nt? ve zorluk ya?ay?p anlatal?m.

Ya?ayal?m ki, Ö?renelim hayat? ve destek ç?kmay?.

Birbirimizin omuzlar?nda a?lamal?y?z.

Sen çok dertlenip, içip arkada?lar?nla eve gelmelisin.

Payla?mal? ve beraber s?k?lmal?y?z.

Öyle ki, yaln?z s?k?lmak s?kmal? bizi.

Ya?ayal?m ki, param?z olunca sevinelim.

Güzel günlerimizi, evimizde, bir ?i?e ?arap ve pijamalar?m?zla kutlamal?y?z.

Ya da bazen dostlarla ucuz biralar içerek....

Böylece ya?amal?y?z i?te.

Sonra çocuklar?m?z olmal?, Dü?ünsene senin ve benim olan bir canl?.

Geceleri a?lad?kça s?ras?yla susturmal?y?z.

Sen arada m?z?kç?l?k yapmal?s?n.

Ve ben söylenerek s?ran? almal?y?m.

Yorgun oldu?um için yemek yapmamal?y?m,

Söylenerek yumurta k?rmal?s?n.

Hava so?ukken birbirimize s?k?ca sar?l?p yatmal?y?z.

Zaman su gibi ak?p giderken, Her?ey ya?anm?? bir hayat?m?z olmal?.

Her?eye ra?men hiç b?kmamal?y?z birbirimizden.

Mutluda olsa, Kötüde olsa, Ya?ad???m?z günler bizim

günlerimiz olmal?.

Saçlara dü?ünce yada gidince aklar,

Çocuklar? güvence alt?na al?p gitmeli bu ?ehirden.

Kavgas?z, Her sabah cinayetle uyan?lmayan, Sessiz bir yere gitmeliyiz.

Geceleri balkonda denizi seyredip, Sandalyelerimizde sallanmal?y?z.

Eve gelip benden kahve istemelisin.

Çocuklar gelmeli ziyaretimize,

Geçmi?teki hareketli günlerimizi an?msamal?y?z.

Öyle sevmelisin ki beni, Bu yazd?klar?m korkutmamal? seni,

Tebessümler açt?rmal? yüzünde.

Birgün bu hayat? b?rak?p giderken,

Sadece mutluluk olmal? yüzümüzde

Birbirimiz sevmenin gururu olmal? "HER?EYDE".... .

Can YÜCEL

#2210

 
© 2015
AŞK