Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sensiz B?rakma Beni

Rüzgar?n sesi anlat?r seni bana ( ve ben hep susar dinlerim )

Sabah?n sessizli?i, kimseler yok koca dünya ortas?nda sen kalm??s?n ne gidecek yerin var nede duyabilecek birisi. Çaba gostermek istersin olmayaca??n? bildigi için yorulmak istemezsin dü?üncelere kap?l?rs?n saatlerce seni en güzel anlatan saatlerin korkusu sarar bir anda bir k?p?rt? hissedersin, hayat?n varl???n? yasanacaklar?n duygular?n? getirir sana ayn? heycan? bedeninin olmad?k yerlerinde hissedersin bu rüzgar?n sesidir. Seni bana anlatacak olan bu rüzgar bana yeniden do?may?, yeniden herseye baslamay? ö?retecek olan rüzgard?r. Anlat?p geçti seni bana, rüzgarlar? b?l?rs?n cabuk ve ürkütücüdür etraf?na ne b?rakt?g?n? anlamazs?n oda oyle gitti, bana b?rakt?g? ?eylerde arad?m seni belki bir ipucu belki yeni bir bekleyi?. .

Ve sonunda buldum Bana anlatmak istedigi ?eyin s?rr? senin kalbinin sesiymi? cabuk geçmesine ra?men en önemli yeri atlamadan bana b?rak?p gitmi? dinledim saatlerce varl???n? hissettim, ya?ad?m ve gelmeni bekledim, kocaman dünyan?n sessiz kalan k?sm?nda sende varm??s?n sessizli?i payla??rken simdi sensizli?i paylas?yorum onunla diyorum bu sefer sesi ile kendisinide getir özlüyorum. Bu zamana kadar getirdi?in sesinde ruhunu hissettim, bir sonraki getirdigin kokusunda bedenini hissettim, bana bu sefer kendini getir kendimin ben oldu?unu hissedeyim. Beni birkez daha hayata ba?layacak herseyi ile yeni bir dünya kuracak olan sensin.

Bu kadar sessizlikte sensiz b?rakma beni....

#1935

 
© 2015
AŞK