Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sensizlik Sözleri

sensizlik mesajlar?, sensizlik sözleri k?sa, sensizlik ile ilgili sözler, sensizlik ile ilgili güzel sözler, sensizlikle ilgili sözler, sensizlik mesajlar? k?sa, anlaml? sensizlik sözleri

Sensiz Renksiz hayat, Sensiz Çekilmiyor Bu hayat, Sensizlik içinde ya?ad???m her An bana Can Çeki?tiriyor Ne olur Anla!...

Zamans?z bir gidi? bu içimde sana besledi?im sevgi ?imdi öksüz kald?, seni dü?ünüp yanar?m geceleri, sensiz bir ben kald? odamda a?lar?m geceleri..

unutma beni sak?n bensiz hayat?nda, an?lar?m gelicek akl?na belkide a?l?yacaks?n o anda, sözlerim gelicek akl?na an?lar?mla bütünle?ecek gözlerinde a?layacaks?n belki hat?ralar?n ad?na..

üstümde y?llar?n yorgunlu?u var ald?rm?yorum üstümden hayat?n ac?s? geçmi? farketmiyorum, sadece kalbim yan?yor ad?nla her?eyi unutup giden garip bedenim bir seni unutmad? bir sensizli?i kald?ramad? bu hayatta..

uzay? giden gecelerde yaln?z kald???m günlerde dinledi?im her müzikte seni dü?ündün a?lad?m her seferinde seviyorum seni sensizlik öldürdü beni..

Gecenin ya?anmam?? an?lar? olucam belkide bundan sonra, sadece geceleri ya?ayaca??m sensiz bir hayatta, asl?nda ya?amak de?il bu yine seni dü?ünce her an?mda..

Sevenler gece ölürmü? gülüm, An?lar Akl?ma Geldikçe Gözlerimden Süzülür Ya?lar, Seni Dü?ündükçe uzar gider geceler Sensizlik Boynumu Büktü Sensizlik beni Bu hale Soktu..

Sensizken Farkettim Yaln?zl???, Sensizken ya?ad?m So?uk odada a?lamay?, Sensizken hat?rlad?m sevginin ad?n? ?imdi sen yoksun hayat?mda huzur kalmad? sensiz hayat?mda..

Güldü?ünde Mutlu Olur Sevinirdim Amans?zca, Sözlerinle hayal Kurard?m Gelece?e, ?imdi Sen Yoksun Hayat?m Bir i?kence Resimlerine Bak?p A?lar?m her Gece..

Bir Gün Gelir Unutursun benide gelmem Akl?na Bir An? Olurum Hayat?nda, Ama Senin için Yanan Bu Kalbimde Bir efsane Oldun Bunu Unutma Unutturmucam Bunu Sana A??k Olan hayat?ma..

Art?k ölmü?üm ya?am???m farketmez, Sensizlik hayat?ma i?lemi? hic bir ac? bukadar beni benden etmez, sensizlikmi? benim en a??r yaram sensizlikmi? benim suskun bak??lar?md aha iyi anlad?m..

hayat?mda Sensizlik varsa öLüm Var, Hayat?mda Sensizlik varsa renksizlik Var ve hayat?mda Sensizlik varsa Ben yokum Bu Hayatta..

Hat?ralar? dü?ünüp a?lar?m her gece, ne güzeldi o günler diyip dalar?m hayallere her gece, resimlerini öperek koklar?m saatlerce kalbim a?lar an?lar?n içinde..

Bana hediye etti?in bendeki Kalbi Sakl?yorum Senin için Belki Dönersin diye, Umutlar?mla bekliyorum Seni geldim Dersin Diye, öLüme Sakl?yorum Kendimi Belkide Gelmezsin Diye Sensizlik Ölümdür benli?imde..

hep Senin için hayal kurdum gelecekte, seninle umutlar büyüttüm sevgimizin içinde ama sensizli?i hiç dü?ünmemi?tim çaresiz kald?m art?k çalacak bir kap?m yok sevgi sözleri söyleyece?im bir sevgilim yok sensizlikle b?rakt?n beni helal olsun sana sevgili..

telefonumda resmin Akl?mda Herzamanki gibi Güzel hayalin var, Odamda An?lar Sakl? Gözya?lar?mda umutlar vard? ?imdi hepsi yok oldu gitti hepsi seninle birlikte ald? götürdü kalbimi.

Sensizlik Vurdu Hayat?ma ya?amak istemiyorum Sensiz Bu hayat? Sensizlik Ald? beni benden ya?amak istemiyorum Seni Sensiz hayat?mda..

Hayat Zevk vermiyor Art?k bana Sen Gittin Ya hayat?mdan Ac?lar Koydu bana, Art?k Dert çekiyorum Yaln?z hayatmda Sensizlik tak Etti Can?ma..

Bi hayat istedim Senden Çokmu gördün Bana? Sensizlik çekilmiyor Gözya?lar?m Dinmiyor A?l?yorum So?uk Ak?amlarda A?l?yorum Sensizlik Girdi Hayat?ma..

Seninle Mutluydum Yan?nda Huzurluydum, ?imdi Gülen Gözlerim A?l?yor, A?lad?kça yaln?zl???m Hergünkinden Daha fazla Art?yor Bebe?im Sensizlik Çekilmiyor..

Seni Kitaplara Yazd?m defterlere ad?n? Anlatt?m, Seni Bo? Odamda Hayk?rd?m Ama Kimseye Seni Anlat?p A?layamad?m Çunki A?layan Gözlerim Art?k Kurudu Sensizlik Bitirdi beni..

B?km???m Dünyada B?km???m Yalanlardan Mutlu Olmay? unutmu?um Yaln?z kald???m Dünyada Sensizlikle Kalm???m içimdeki Ac? ve hüsran hayat?mda..

Zor günlerimi yaz?yorum Bu Sat?rlara hep Akl?mda Sen vars?n ç?karam?yorum Seni Kafamdan asla, Seni özledim Desemde Gelmezsin bilirim Gözya?lar?m Anlats?n Sana Sevgimi belki ozaman Dönersin Sensizlik Zor Be gülüm..

Ya?amakm? Bu Söyle Bana? Nefes Almakm? Sensiz Olmak Bu hayata? Seni özledim Desemde Bilirim Dönmezsin bana B?rakt?n Beni hayatta Ac?larla..

Küstüm Hayata Küstüm insanlara Sensizlik Hayat?m? Da??tt? Sensizlik Ald? içimdeki Sevgiyi..

Yas tutuyorum Senin için Yas tutuyorum gelece?im için Seni Severken Sen öLdürdün beni ?imdi Sensiz Bir kalp B?rakt?n Arkanda Sonum öLüm bunu unutma..

Beni yerden yere Vursan Gitmesen! Beni Azarlasan Gitmesen! Sensizlik istemiyorum hayatta Ne olur b?rakma beni..

Sefil oldu hayat?m B?rakt?m Art?k bendeki Seni hadi git durma bakma arkana ben bittim Art?k Kalmad? içimde ya?amak sevinci kalmad? hayat?mda sevgi izleri..

Sensiz Ç??l?klar?n içinde A?l?yorum Sensiz Bir odada Hayata Küsmü?üm An?lar?mla Avutuyorum A?layan kalbimi ?imdi uzaklardas?n Mutlumusun bensiz?

Sensiz nefes Almak Haram olmu? bana, Sensiz nefes Alam?yorum Daral?yorum Ba??rmak istiyorum ba??ram?yorum Sesizlik K?st? Sesimi nefes Alam?yorum..

Esip gittin hayat?mdan rüzgar gibi b?rakt?n güzel günleri gözü ya?l? seven gece b?rakt?n beni içimdeki dertlerle!

#1558

 
© 2015
AŞK