Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?eref ?le ?lgili Özlü Sözler

Önce ?eref, sonra hayat. Schiller

De?erli bir adam için ?eref, hayattan çok daha a??r basar. Shakespeare

Haks?zl?k kar??s?nda e?ilmeyiniz; çünkü hakk?n?zla beraber ?erefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali (r. a)

Milli ?eref, milli servetin en yüksek de?eridir. James Monroe

?ktidar dalkavukluktan hazzetmeye ba?lad??? zaman, ?eref daima ayaklar alt?nda ezilmi?tir. Shakespere

?nsan?n yaln?z ekme?e de?il, ?erefe de ihtiyac? vard?r. Lacardarie

Önce ?eref, sonra hayat. Schiller

?eref, sarp kayal?kl?, kumsals?z bir adaya benzer; d???na ç?kt?ktan sonra bir daha içeri girilmez. Boileau

?eref ve erdem ruhun süsüdür; bunlar olmasa, beden asla güzel gözükmez. Cervantes

?erefe hak kazanmak, ona sahip olmaktan daha de?erlidir. Thomas Fuller

?erefini kaybedenin, kaybedecek ba?ka bir ?eyi yoktur. Publius Syrus

?erefini kaybettikten sonra ya?amaktan daha feci ölüm olur mu? Rousseau

?erefim zedelenece?ine binlerce defa ölürüm, daha iyi. Addison

?erefsizlikten daha sert yatak, daha keskin so?uk, daha ac? sefalet olur mu? Eichendorff

?öhret, kazanmak zorunda oldu?umuz bir ?eydir; ?eref, kaybetmemek zorunda oldu?umuz bir ?ey. Schopenhauer

Zenginlik ve ?eref, herkesin istedi?i ?eylerdir. E?er bunlar do?ru bir yolda kazan?lmazsa, pek çabuk kaybedilir. Konfiçyus

#1178

 
© 2015
AŞK