Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Serseri Sözleri

En güzel serseri sözler 2015 k?sa sayfas? - Sayfam?zda sokak kelimeleri ile konu?may? sevenler için erkeklere yada k?zlara söylenecek anlaml? yada kapak olan k?sa serseri sözler facebook twitter sayfalar?n?z için haz?rland? dostlar. Hemen hat?rlatal?m bunlardan ba?ka birde serseri sözleri resimli olarak haz?rland?.

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik.. Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek.. Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.. Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK. serseri sözler anlaml?

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim! serseri sözler k?sa

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine :-):-):-):-)sine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum... serseri sözler kapak

F?RAR? SAATLER?N ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR COCUKLARIYIZ B?Z SEVD???M?Z ?Ç?N YASAR DOSTUMUZ ?Ç?N ÖLÜRÜZ VEDE H?ÇB?R ZAMAN H?Ç B?R YERDE H?Ç K?MSEYE HESAP VERMEY?Z

BiZ ZenGin CocUqu DeG?LIz PaRamZ OlsuN.BiZ AnTalYa CocUqu DeG?LIz mNiTaMz OlsN BiZ ?sT CocUquYz BrAK?NDa fArKmZ oLsUn

Sevgi gösterecksn söylemk yetmzSevgi gözlerdedr sözler yetmzSevgi her?eydir kalbe hapsedilmzSeveceksn bnm gbi ama yüre?n YETMZ

oLmâs? qêRêkênLêR zâtêN yâN?mdâ.. yâN?mdâN qidêNLêR kimiN umRuNdâ !

DüNDe SeN BuGüNDe SeN YaR?NDa SeN UMuTTa SeN HaYaLDe SeN AC?MDa SeN GüNüMDe SeN GeCeMDe SeN ?ÇiMDe SeN D???MDa SeN SeN..

ALeMDe ?eKLiMiZ -K?ZLaRDa ?SMiMiZ-PoLiSDe SiCiLiMiZ-DaiMa MeSKenLiYiZ!!!...

Ya?muru k?skand?m sana dokundu diye, rüzgara k?zd?m kokunu çald? diye, kaderime küstüm bana imkans?zs?n diye, birtek geceleri sevdim seni rüyalar?ma yollad? diye...

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine :-):-):-):-)sine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum...

F?RAR? SAATLER?N ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR COCUKLARIYIZ B?Z SEVD???M?Z ?Ç?N YASAR DOSTUMUZ ?Ç?N ÖLÜRÜZ VEDE H?ÇB?R ZAMAN H?Ç B?R YERDE H?Ç K?MSEYE HESAP VERMEY?Z

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz. biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz...

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir...

ÖLmek için sebebim Yoq AmA yasamaq ?ç?NdE SINIRDAYIM

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde....!!!


Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m

Sen geceyi bana bela ettin...Bense sana olan her?eye lanet ettim...

HerkeZ ELine Bi SALLama aL?p BeN BaBayIm D?yo DELiKanL?yIm DiYo... AMa hiç KiMse ?uNu UntMas?n Her DeliKanL?n?n Bir DeliKanL?s? WarD?r

Wefas?s kullardan vefa bekleme k?ymetsis bir kula satarlar seni!..

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik.. Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek.. Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.. Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z ....... Serserisiyiz

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'

CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BeNDe SeNin GozLeRiNe Kanmsim GuNesin YeR Yuzunu Yakti?i Gibi Gulum SeNin GozLerinDe yanmisim


Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesi m sen olsan ?imdi ÖLÜRÜM!

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

bendeki a$k ate$i cehennemi kiskandirir.

ben sön sözümü söylersem e?er geri dönü?ü yoktur senin gibi ?erefsizlere kahpeler çokturrr

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm..

Kiymet bilmeyen kalbe sevgim haram, yolunu bekleyip gelmeyene
yaz?klar, sevdim deyipte aldatana lanet, beni sonsuza kadar sevene bu canim kurban olsun!!!

Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir.

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z.

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir..

Biz Serseriyiz Güzelim Sevdikmi Gönlümüz Ço?ar A??k Oldukmu Kalbimiz Atar...

Sokakta Bir Serseri içiyor A??k belli Çekmi? Esrar? Dimliyor Müzi?i Bu Serseri A??k Olmu? Belli...


Biz Sokaklar?n Efendisi Olmu?uz Gönüllerin Asi yak???kl?s?, Biz K?zlar?n Rüyas? Olduk Serseriler Sokaklarda gezer K?zlar Bizi izLer...

Gök Yüzüne Bakar?m geceleri Y?ld?zlar kayar öLür Bir Serseri Bu A?k Bitirir Bizi Sokaklarda geçer Sevdalar?m?z?n izleri...

Yoktur derdimden Anlayan Serserilerin Kaderidir bu Kimse Olamaz Derman, Hayat?n tad? kaçar geceleri Serseri Çekmi? Jileti ?çiyor Geceleri...

Biz Serseri Delikanl?y?z Ak?amlar? Çorbam?z? içeriz Sabahlar? Hayat Derdine Dü?eriz...

öLüme Kafa Tuttum Yaln?zl?k için Hayatla Bar??mak istiyorum Senin için.

#2296

 
© 2015
AŞK