Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Servet Sayg?no?lu Sözleri

Karanl??a yakacak bir mumun yoksa, bu hayata küsmeni gerektirmez. Ya kendin yan?p ayd?nlatacaks?n yolunu, ya da karanl?kta yürümeyi ö?reneceksin.

Güzelliklerle kar??la?mak için yoluna bakmal?s?n. Geriye bakarak sadece el sallars?n onlara... Zaten yitip gitmi? olur.

Dü?ünce; söz ile vücud bulmad?kça sizde kal?r. Beslenmeyince, uçar gider.

Hakk?n?zda ne dü?ünüldü?ü ile de?il, ne söylendi?i ile ilgilenin!..?nsanlar dü?ündüklerinden de?il, söylediklerinden sorumludurlar.

Hüzün dolu ak?am?n dinletileri kula??mda. Öfkem dinmez oluyor bazen. Kâ??da yaz?p rafa kald?r?yorum dü?üncelerimi... Bir ba?ka bahara seyretmek umuduyla.

Kimi lafta ustad?r, kimi icraatta..Kimsenin topu taça ç?kmad??? sürece sorun yok!

Affetmemek, bir nevî nefret etmektir. Nefret yorar, yudum yudum öldürür insan?.

#1237

 
© 2015
AŞK