Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevda Sözleri

En Güzel Sevda Sözleri K?sa Sayfas? -

i?te buda benim dünyam diyip bütün zorluklara elveda diesim war!!

zor olan ne biliyomusun sensizli?in sessizli?ini dinlemek!!

Her Adam?m Diyen Adam De?iLdir, , SeninDe Dedi?in Gibi Her DelikanL?y?m DiYen DeliKanL? De?ildir Sen?nDe olmaD???n Gibi !!!! sevda sözleri facebook

Sen seversin o sever we oyun biter!!!

Anlam veremedim, veremiyorum insanlar yapiyor hep rol, iyiler sayiyor yerinde kötüler aliyor hep yol...

**art?k de?er veren de?er al?r de?er vermeyen babay? al?r...

GüLMeK uZuN ZaMaND?R RoL YaPT???M BiR oYuN...

Ya?aD???M eN BüYüK MuTLuLuK ÇeKTi?iM En BüYüK aC?S?N

ac?mas?z o hasret s?rt?mdan wuruyor a?k?n ölüm kokuyor!!

sahnesi gerçek tek oyun ölümdür...

OLMaS? GeReKeN ?eYLeRiN aD?N? iYiLiK YaPMaK KoYMu?LaR..

Ç?t?p?t? olgun olmu?sun, içini d???na vurmu?sun.DI?INI SÜSLER, ?Ç?N? TAKMAS OLMU?SUN!...

nedense kal?c? olamam?? bi dü? benimki , bakt???m güne? biraz so?uk..

Geçmi?i gölgeye teslim ettim ve ?imdi gölgeler takibimde, ard?mda bir y???n manzara.

seni takibe alan gölgelerdir. Sen yürüdükçe seni sorgular ve bir gün güne? batar.

Kalbi hacize verdim oysa borçlu sendin...

?imdiki bene beni sorar oldum vallah...

sus ne olur konu?ma gerek yok yalanlara... ne yaparsan kabulum al??t?m art?k oyunlar?na

Yoku$u Ben C?kTm YoL $eNiN oL$n, ZehRi Ben IctiiM $u $en?n oL$un Bi tAne BuLmu$un Hay?RL? oL$n Bi tAnedE Ben BuLdm HabER?n oLSuN!!!

SUSKUNLUGUM ASALETIMDNDIR HER LAFA WERICEK CEWABIM WAR AMA B? LAFA BAKARIM LAF MI D?E..B?DE LAFI SOLEYENE BAKARIM ADAM MI D?E...

aRT?k KiMSE umruMDA DEiL herKEZ yaLanc? oLmu???...

ALd???m Nefesten Soruyorum da, Verdi?im NefeSte BuLam?yoRum.?ki NefeS Aras? Ne KadarL?kS?N i?te Onu BiLemiyorum.

Sen koca Bir H?Ç oldun Bende, etti?in TeK cümle ile..!

Çok B?karsan Hayattan Bir mezarL??a git, öLüLer ii biLir ya$amak güseLdir

Ge¢Ã­¢Ã­ âsmâ bení.kâLící öLdür.böynumun ízí kâLsín yüregínín ípínde..

Sensiz can ceki$melerim bogusuyor ruhsuz bedenimle..Bir iç isyan misali , hükmedemiyor beynim kalbime..Agir geliyor pompaladigi kan iliklerime...hani et tirnaktan ayrilmaz derler ya..''YALAN''... tirnaklarimi söktüler bir bir etimden..

söyle söyle sevmiyorum de.... yak can?m?, al??t?m zaten sensizli?e !!!

Sahte Tüfe?i Kafama Dayam?$, Korkmam? BekLi0rsuN..!!

Birisi ac?y? çekti, öteki ac?y? servis etti

bunca kalabal?k ortas?nda yaln?z kald?n m? hiç sen?????

ruhSUz göLgeLEre boyad?M bedeniM?...öLmeden öLdürdüM kendiM?...

Da?LaR öNüMde diz çökeRkeN kayaLaRa yaLvaRaMaM...NehiRLeR BaNa akaRkeN BiR daMLayLa u?ra?MaM..

gecekondu de?erinde olan seni, kendi ellerimle bir gökdelen yapm???m.

KeNdiNzi PaHaL? ZaNNeTMein HePNZN !NdRMli qüNLeRni BiliOrm!!!

HANI SADECE öLüM AYIRIRDI BIZI, SöYLE SEVGILIM...HANGIMIZ öLDü???

BU A?K FAZLA SANA!!!!

seni sewiyorum dedi diye sewdi mi sand?n? sana mektup yazd? die as?km? sand?n kaç?nc? y.y da yas?yoruz k?s?m sen kendini ne sand?n???

[[==>..bho$weR heP ayN? masaL... 'hayaT we Ben' i$Te o KadaR..

qiT Ne duruosuN seNde qiT sNNde bi faRk?N yOkmuss...

"HayaT BiR HikaYe, Ya?asaN Ne oLuR, öLseN Ne oLuR?"

!uNuTTuM uNuTTuM DioRuM aMa HerSeY SeNi GöRüNCe De?iSio!

Kalbim K?r?la K?r?la KIRMAYI da Ö?renecek..!!

?eReFs?zLeRiN ?eReFs?zCe Ya?aD??? Bu dÜnYaDa SeNdE ?eReFs?zCe Ya??YoRsAn Ad?Li?iNe BoNcUk TaKtA NAzAr DeYmEs?n.

KayBede BiLecegim Hiç Bi$ey Yokken Kendimi KayBettiM

sewme beni istermiorum..ac? çekmek istemiorum

sAnAnE k? A?lIyOrsAm!!!

aFFeT BeNi aRT?K DöNSeNDe aYN? YeRDe oLMaYaCa??M...

BaZeN... YaNL?ZKeN BiLe YaNL?Z KaLaM?YoRuM!!!

[D?L?M SÖYLESE EL?M YASARDI BELK?]

NedEnSE GöSLeRiN AyR?LIrKeN DaHa GüSEl

bu?ulu camlardaki sözler gibisin nefesim olmadan sen bi hiçsin...

ho?ca kalamaski kimse ne giden nede kalan geriye

ekvatora 40 derece e?riydim, yaslar? kurak k??lar? kederliydim, yeryer parçal?yd?m, bulutluydum, nemliydim...Seni bu iklime hapsedemesdim;i?te buyüsden gitmeliydim..

Dü?ünüyorum sadece ?uan
Nerde yanl??lay?p dogrular?mdan ç?karmay? ba?ard?m a?klar?
Nerde tam oldu dedigimde su dökülde alevlerime
Ve tam olarak
Nerde tüm a?klar?m?n
Le? kokulu Cesetleri !!!!

Bir deniz kabu?u Hasretimi anlatan bir ?iir Korkutan bir yaln?zl?k gibi
Yüre?imdesin...

Yüre?im seni çok sevdi.
O yürek talan;
O yürek yang?n yeri ?imdi.
O yürek seni istiyorDe?erli Misafirimiz, Bu konuya ait di?er resimleri görebilmek için ÜYE OLUNUZ
Bir tek seni....

Ya gözlerin akl?mda

Yada akl?m ad?nda

Ya hayalin kar??mda

Ya Sesin kulag?mda

Ya ben ç?ld?r?yorum

Yada çok seviyorum

Ya sevmek çok güzel

Yada sevilen çok özel..

*" Sen ki gül yüreklim;

Karanl?klar?ma gülümseyen güne?im

Ac?lar?mda s???nd???m nefesim

Gülümsedi?imde gamzelerimsin...

Hadi gözlerini kapat y?ld?zlara...

Ve ben gözlerindeki Cennetin icinde nefes al?yor olaca??m..."*

gelece?im sana gül benizli mele?im...hiç soldurma gülen gözlerini..hiç umudunu k?rma...bayramda ?eker toplayan elleri nas?rl? ayaklar?nda car?k bir kürt cocu?u gibi kap?na gelece?im...SENDEN ?EKER DE??L SEVG?N? ?STEYECE??M.

1.
Sevdi?im, tabutum, ak kefenim;
Derin ve dar mezar çukurum benim.

2.
Yeni bir kal?ba dök, beni ar?t bir potada.
Geçmi?im sakl? ama gelece?im ortada.

3.
Kabahatinden daha büyüktür özürü;
Yüre?imin a??k olmaktan ötürü.

4.
Sen vazgeçilmez kötü bir al??kanl?ks?n,
Cinnete ve ölüme kar?? bir esrars?n.

5.
En büyük yanl?? bir kad?na ba?lanmakt?r;
Gerçek a?k bir kad?ndan, kad?nlara akmakt?r.

6.
Seni ku?an?p ç?kar?m sokaklara.
Tuhaft?r, hep ben olurum haz?r patlamaya.

7.
Yüre?ime benzin döküp kibrit çakan;
Ey usta kundakç?m iz b?rakmayan!

8.
Söylentiler ç?ks?n, elimi kana bula;
Yeter ki günlerim olsun ç?r?lç?plak koynunda.

9.
Kumar borcum, yani namusumsun;
Masum de?il, iflah etmez tutkumsun.

10.
Bütün pislikleri ortaya ç?kard???ndan,
A??ksam nefret ediyorum ya?amaktan.

11.
A?k bütün kötülüklerin anas?d?r.
Her a?k sonunda bir bozgun an?s?d?r.

12.
Seninle içimde bir yak?n ölüm sevinci;
Sen vaktini ?a?mazs?n salg?nlar gecikmeli.

13.
A?k?n fincan?ndan kay?p gitmi? bir pul s?rça
Ve güve yeni?i umudun havl? kuma??nda.

14.
Benim solu?um barut kokar ve de kan.
Seninki bir a??tt?r kendini yerden yere vuran.

15.
Bu ham dünyada zoraki bir söz gibi sevgim.
Sevsem sana yaz?k, sevmesem incinirsin.

16.
Sevgimiz bir ta?t?r yar?s? gömük topra?a;
Kald?rsan böcekler görürsün alt?nda.

17.
Temiz kalm?? ne bulunur bir çöplükte
A?k da kirlenir elbet insanla birlikte.

18.
Gözlerine derinden ne zaman baksam;
Hep uzakla??p giden yaln?z bir adam.

Seni seviyorum,
Bilhassa sesin uzak gelince, yollar a??nca solu?un, tepelerden geçip da?lar delince seni seviyorum. Seni seviyorum bir güvercinin geceyi ters yüz eden solu?u gibi...
Seni seviyorum,
Bir yabanc? gibi konu?tukça, kö?e bucak kaçt?kça içindeki benden, yalan söyledikçe kendine seni seviyorum. Seni seviyorum hileli zarda hep yek gibi...
Seni seviyorum,
Özellikle dönü? saatlerinde yakalay?nca, bir adam ölünce gece yar?s?, be? paras?z eve ko?unca seni seviyorum. Seni seviyorum bir tek sana yak??an bahar elbiselerin gibi...
Seni seviyorum,
Hele ki vas?fs?z harfler surat?ma vurunca, kanay?nca içim, can?m? yak?nca, a?lay?nca sebepsiz, bir f?s?lt?n?n en kalabal?k yerine sözlerini katarcas?na seni seviyorum. Seni seviyorum sarho? gecemde ay gibi...
Seni seviyorum,
Senin onu sevdi?in gibi...

#2466

 
© 2015
AŞK