Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevece?iniz Kimsede Olmayan En Güzel A?k Sözleri

Sevece?iniz Kimsede Olmayan En Güzel A?k Sözleri
?…eni her ѕabah ilk görenin güne? olmaѕ? ne ac?: Oуѕaki ѕeni her an görmeуe can atan kalbimin oldυ?υnυ bilѕe birdaha aѕla do?mazd?
Tutulmu?um Bir Esmerin Yak?c? Gözlerine Neden Sonra Anlad?m Bütün Hep Hayalmi? Ta? Bast?rd?m Gö?süme Sevgili Yerine...
Bir Çocuk Gülü?ünde , Rüzgar?n En Çapk?n Öpü?ünde Ya?murun Her Saç?na Dü?üsünde Beni Hat?rla.....
Ba?kalar?na Oldugundan Fazla de?er Verme Ya Onu Kaybedersin Ya Kendini Mahvedersin...
?ki ki?i birbirini ѕeνerѕe; ѕeνgi olυr: Biri kaçar, di?eri koνalarѕa: a?k olυr : ?kiѕi de ѕeνer lakin kaνυ?amazѕa: efѕane olυr.
Korkma!?…ak?n ѕeνmekten korkma: Kυr?υn ѕeѕi kadar h?zl? geçer уa?amak ama öуleѕine zor ki kυr?υnυ haνada ѕeνdaу? ѕ?cac?k уürekte tυtmak
?…il ba?tan уa?ama ?anѕ?m olѕaуd? e?er; kυѕυrѕυz olmaуa çal??maz rahat b?rak?rd?m уüre?imi korkmazd?m çok riѕke girip ѕana a??k olmaktan
E?er Hayattan B?k?p Ölüme Do?ru Sessizce Yürümek ?stersen Yan?ma Gelki Sana Sensizli?in Ölüm Oldu?unu Göstereyim.
Belimi Büküyor Böyle Ayr?l?k Verdi?in Ac?lar Hasret Tan?d?k Görmedimki Birgün Senden Yak?nl?k ...Dönmesende Geri Farketmez Art?k

Gündüz hayalimde gece dü?ümdesin. Ald???m her nefeste sensin içimi serinleten. Sana öyle hasterim ki Seviyorum seni, yüre?im parçalan?rcas?na...
Hani geceden sonra do?arya güne? akl?ma ilk sen gelirsin sonra bir çi? tanesi olup yüre?ime dü?ersin gün geçer her?ey biter ama sen bende hiç "bitmeyeceksin"
Benim silah?m kalbimde, ?arjörü tak?l? bekliyor, sevgime yalan söyleyene, ?eytan ç?kar s?k diyor..
Sevdi?imi bir ok gibi kalbime saplayacak kadar cesurum ama söküp atamayacak kadar korkak.. Saplanm??s?n kalbime bir kere GÜLÜM hep öyle kals?n nolur b?rak..
Sanmaki ?smini Bir Ba?kas? Silecek. Seninle Ba?lad?m Seninle Bitecek..
Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?
Duyuyorum sana dokunamaman?n ezikli?ini ya??yorum a?k?n rezilli?ini, inan bitanem yan?mdayken çekiyorum en çok hasretini..
Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; yalan. Senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.
Hani gözler vard?r ya sözleri anlat?r. Hani sözler vard?r ya gözleri a?lat?r.Hhani an?lar vard?r ya de?eri geç anla??l?r. Bir de A?K vard?r ya hep seni anlat?r...
Kafan? bo?alt ki yeniden doldurabilesin, su nas?l bulundu?u barda??n ?eklini al?rsa sevgi de senin kalbinin ?eklini al?r.
A?k denizin dibinde kum tanesi olsa, Uzayda y?ld?z olsa bulamazd?m, ama milyarlarca insan?n içinden seni buldum.
Sev sev kalmas?n gurur, gururun oldu?u yerde a?k unutulur...
Seni düsünmek güzel ?ey ümitli ?ey dünyan?n en güzel sesinden en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir ?ey ama art?k ümit yetmiyor bana ben art?k ?ark? dinlemek de?il ?ark? söylemek istiyorum.
Göz kapt?rd???m renkten, kulak verdi?im sesten, Affet senden habersiz ald???m her nefesten...
Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü ta??yorum bunun için seni çok seviyorum.
Kalp ne ile doluysa dudaklardan dökülür gider.
Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu can seni sevdi ba?kas?na bakar m??
Bir ku?tun sen uçup uçup dal?ma kondun, sana hep çiçek açt?m, yine gel diye, ama sen bir rüzgara kap?ld?n gittin. Ü?üdüm, k?r?ld?m ama hiç unutmad?m.
Zaten tabiat? bile ayr?l?k üzerine kurmu? yaradan. Yaprak dü?er dal?ndan, ya?mur ayr?l?r bulutlardan, seviyorum derken bile kelimeler ayr?l?r dudaklardan.
Gitme içimdeki ate?in sönmeden. Gitme elimi tutmadan, belimi sarmadan. Gitme azrail son nefesimi almadan. Gitme topraklar bedenimi sarmadan. Gitme!
Sana nas?l hitap etmeliyim bilmiyorum. Hayat?m desem hayat çok k?sa, çiçe?im desem çiçek soluyor. Sana can?m demeliyim, çünkü bu can sen oldukça ya??yor...
Can?mdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, b?rak bu gönlüm varl???nla renklensin, sen benim gönlümde ya?ad?kça özelsin!
Sevgilerin en güzeli seni sevmek, özlemlerin en güzeli seni özlemek
Ve hayatin tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek.
?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum.
Ne dil yeter seni anlatmaya, ne göz k?yar sana bakmaya, Ne ellerim dayan?r sana dokunmaya, ne kollar?m uzan?r seni sarmaya hiç ömür yeter mi bir sen daha bulmaya...
Avucun aras?na bir yürek b?rakt?m ister bir kenara kald?r?p atars?n ister kendi yüre?inin üstüne koyar her zaman seninle olaca??n? hat?rlars?n.
Y?ld?zlar semada tükenmedikçe, ta?lar dile gelip unut demedikçe, ruhum bedenimi terk etmedikçe unutamam a?k?m unutamam seni...
Sahilde oturmu? denize bakan içti?i sigaray? tersten yakan yakas?z gömle?e k?ravat takan bir isyankar görürsen beni hat?rla..
Gökyüzünde bir y?ld?z gördüm sen zannettim. O y?ld?z senin gö?e yans?manm??, bunu gözlerine bak?nca fark ettim.
Yüre?im her gün yelken açar ümit denizine, ufac?k sevgiler toplay?p döner sahilime.. Bir yaln?zl?k kal?r bende bir de sen yüre?imde..
Yalvarsam rüzgara kokunu getirirmi bana, anlatsam a?k?m? ku?lara anlat?rlar m? sana, yalvarsam Allaha kavu?tururmu seni bana, özledim seni desem ina?irm?s?n bana...
Sen, yol ald???m gemi, demir att???m son liman, yapraklar?m? titreten son sevdams?n, sen çok sevdi?im insan, beni a?latan son sevdams?n, vazgeçemedi?im tek insans?n, a?k?ms?n...
Sab?r kalmad? içimde, dertler ya? oldu gözümde, bu hasretlik denizinde bo?ulmadan gel, sensiz isyan ettim heran dünyam kah?r dünyam zindan olmadan gel!
Geçme ?rmak yan?ndan suyu azal?r. Seni gören selvi e?ilir, boyu azal?r. Sal?nma dünyan?n üstünde dünyan?n ba?? döner. Ç?kma mehtaba y?ld?zlar?n ????? söner...
Gözlerimi gözlerine hapsetmeyi yüre?imdeki buzlari alevinde eritmeyi seni bir ömür boyu sevmeyi istiyorum bitanem seni senden istiyorum...
Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüzbin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k.
Seni ne kadar seviyorum biliyor musun? Söz veripte tutmad???n günler kadar, beni bekletti?in saniyeler kadar, bana sevgiyle bakmad???n an kadar, uykular?m? kaç?rd???n geceler kadar, sonunda anlad?m seninde beni ne kadar sevdi?ini zalim...
Kapsama alan? d???nda kalan sevgine ula?amad?m.... Ama full çeken hatt?mla seninleyim birtanemmmmm
Seni seviyorum derken hiç yalan söylemedim, yalan söylerken de hiç seni seviyorum demedim, ben asl?nda tek sana seni seviyorum dedim...
A?k?m ben ölürsem beni ne cennete nede cehenneme alacaklar. Çünkü seni sevdi?im için en büyük sevab? isledim ama sana taparak tanr?y? inkar etti?im için en büyük günah? i?ledim.
Kafan? bo?alt ki yeniden doldurabilesin, su nas?l bulundu?u barda??n ?eklini al?rsa sevgi de senin kalbinin ?eklini al?r.
Asalet boyda de?il, soyda olmal?! ?ncelik belde de?il, dilde olmal?! Do?ruluk sözde de?il özde olmal?! Güzellik yüzde de?il, yürekte olmal?!!
Her günüm sensiz geçecekse bu benim son günüm olsun, seni ne zaman unutaca??m diye sorma çünkü ne zaman ölece?imi bilmiyorum..
Tek kald?m dünyada, dünyam olur musun? Deniz kadar sevdim dalgam olur musun? Ate? gibi yand?m, alevim olur musun? ?lk a?k?m de?ilsin affet son a?k?m olur musun?
Seni Seviyorum... Sende beni sevesin diye de?il.. Seni sen oldu?un için seviyorum, ?arts?z, kurals?z, ko?ulsuz ve ç?kars?zca bitanem..
Bir sen vars?n dünyamda beni anlayan, Birde sevmek var içimde s?cakl???nla yanan...
Güne? için ayd?nlatmak, Ku? için uçmak, Rüzgar için esmek ne ise Benim için de seni sevmek aynisi.. SEN? SEV?YORUM.
Rüzgar?n kemanini çald??? ve damlalar?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun...
Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var
GECEYE ?NAT GÜN A?ARMAKTA, A?ACA ?NAT DAL ÇO?ALMAKTA, ÖLÜME ?NAT ?NSANLAR ÇO?ALMAKTA, BENSE SANA ?NAT SEN? SEVMEKTEY?M ?NAT BU YA HEPTE SEVECE??M...
RÜZGAR ALAB?LD???NE HIRÇIN, YA?MUR ALAB?LD???NE ?NATÇI , YÜRE??N ?SE ONLARA ?NAT SANK? B?R L?MAN... TIPKI
GÖZLER?NDEK? HUZUR G?B?...
Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin..
A?K:GÜLÜ D?KEN?YLE AVUÇLAMAYA BENZER. ELLER?N KAN ?Ç?NDE KALIR AMA D?KENLER?N HESABINI GÜLDEN SORAMAZSIN.....
E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.
Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. hepsi göklerdeydi parl?yordu. ama ben seni güne?i seçtim. bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana...
A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...
Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...
Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!
Bir gül olmak isterdim neden mi? beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için...
Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..
BEN SEN?NLE SONSUZDAN GELEN ?K? I?IN OLUP ?NCE KENARLI MERCE??N ODAK NOKTASINDAN KES??EB?LME ?HT?MAL?N? SEVD?M
A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.
En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.
Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme
?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar
Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!
Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m
Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.
A?k Çoraba Benzer ; Çifttir ve birbirine uymal?d?r
Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin
E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...
Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!
A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim , bal?k olurdum
Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.
Ya?amay? özlemi?im gülüm Sen bana Bir güldün ya ben o An yeniden Do?dum Sanki Gülüm Sen Benim Solmayan Gülümsün Seni Seviyorum GülümMmMM...
Arkaya Bak?p Giden Zamana Gülüyorum hep An?lar? Seninle Ya?amak istiyorum Sadece Sen Ol yan?mda Hayat ozaman Çekilir Ozaman ben Olurum hayatta Seviyorum Seni.
Belki Bugün Belki yar?n ümidiyle Bekledim Seni Ve Sen geldin ?imdi Kalbim At?yor Seninle ?imdi Yüzüm Gülüyor Seninle bebe?im..
Seni ne Kadar Çok Sevdi?imi Anlatsamda Kelimeler yetersiz Kal?r Her güzelli?in Sonunda, Seni ANlatamaz Hiç Bir güzellik Seni Anlatamaz Kalbime ve Ben seni ya??yorum hayalinle Seviyorum Seni Birici?im..
Seni Severlen A?lamay? Sevdim Senin Yan?nda Gülmeyi Sevdim Seninleyken Ben Seni özledim Seni Seviyorum Derken Titreyen Yüre?imi o haLimi Sevdim bebe?im Seni Çok Seviyorum.
O Kadar uzakta De?ilsin Bana Sadece Ellerimiz Uzak Kald? Gurbetin ortas?nda, Sen Ne Olursa OLsun Benimsin benim Gelinimsin bebe?im Seviyorum Seni helalim..
mesafeler Olsada aram?zda Bu kalp Atmaz Senden Ba?kas?na Sak?n Korkma bebe?im ben Senin için Bu Dünyada var?m Beyaz mele?im Seviyorum Seni.
Seni Unutamam Asla Unutmak için Zaman geçsede Silemez Seni hayat?mdan Asla! ben Sana Sevdal?y?m Sana Yang?n Seni Seviyorum Ba?ka Dünyada Ya?amak Anlams?z gelir Sensiz bana...
Hayat Bir Yar?? benim için Zorlu ve Ac?mas?z, Seninleyken Unutuyorum Butün hayat tela??n? Seninle buluyorum kendimi huzurlu ve rahat Seninle Bir bütün Oldu?umu Anl?yorum Kimsenin bozamayaca?? bir bütünüz A?k?m Seni Seviyorum.
DAHA FAZLA En Güzel A?k Sözleri ICIN BUYURUN

#2748

 
© 2015
AŞK