Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevenler ?çin Mesajlar

En Güzel Sevenler için Mesajlar k?sa 2014 Sayfas? - Sevdi?inize sevginizi anlataca??n?z harika ve güzel sevenler için k?sa mesajlar burada.

Sözler hani gece Olunca Susar ya Sokaklar hani Elektirikler gidince Sessizlik ba?lar Ya?ad???n yerde i?te bende Seni öyLe Seviyorum kendi Dünyam?n içinde Sus Pus Seviyorum Gizliyorum Sevgimi..

Sevenler Mutlu Olsun istiyorum hep çünki bende Seviyorum Sevenler A?lamas?n istiyorum Ama ben Hep A?l?yorum Ve Seni Seviyorum..

Severken Seni Böyle Delice Durduram?yorum Kalbim At?yor Gerekti?inden Fazla Senin dü?ününce benimkisi A?k De?il Delice Bir Sevgi Can?m benim.

Durmaz kalbim Atar Delice Seni Seviyor Bu gönül Susturamaz Kimse Seviyorum Seni Seni benden Alamaz öLümden Ba?ka Kimse..

Ac?s?yla Tatl?s?yla Seni Ya??yorum Ufac?k hayat?mda Seni Seviyorum Senden Vazgeçemiyorum bebe?im..

Hatal? hatas?z Ya??yoruz A?k?m?z? deLice Sevenler Anlar Halimi Duram?yorum yerimde Seviyorum Seni Dü?ünüyorum Seni hergece..

Çok Tatl? Bak?yorsun bana Alam?yorum Gözlerimi Senden Alam?yorum Kalbimi Sevginden Seni Seviyorum bebe?im Sen Benim Tiryakimsin.

Tiryaki olmu? Bu Kalp Sana Senden Ba?kas? Susturamaz içimdeki Asi A?k? ne olur Anla! Sevenler Görüyor Halimi Sende gör Seviyorum Seni.

A?layacaksam yan?mda Ol iSterim Güleceksem Yan?mda Ol iSterim herzaman yan?mda Olman? istiyorum Asl?nda Sadece benim Ol Sadece Ad?m kalbinde Yazs?n Seviyorum Seni Prensesim.

Y?ld?zlar? izliyorum hergece, Senin gibi parlak Y?ld?zlarda Büyülüyor Beni Gecenin Sesinde, Sana ?ark?lar besteliyorum y?ld?zlara Bakarak, Seni Seviyorum Y?ld?z Gözlüm benim

ben Kural tan?mam A?kda Seviyorsam öLümüne Giderim ben Kural tan?m?yorum kalbimde Sevdim Seni Ad?n? yazd?m kalbime Kimse Silicek kadar cesur Olamaz Kimseyide Kalbime Yakla?t?rcak kadar Aciz Olmam Bu kalp bir Senin Sende Atar bebe?im..

Ben Seni Tan?y?p Sevmi?im ba?ka A?k? neyleyim? ben Senin için yeniden Ayaklar?m?n üstünde Durmu?um, Senden Ba?kas?n? Severmiyim? Birtanem.

Ne Zor bir Ya?ant?m oldu Nede Çok Kolay ya?ad?m Bu hayatta, Ne Bukadar Sevdim birini Nede A?lad?m onun için Bunlar ?imdi Sadece Senin için Oluyor Birtanem Seviyorum Seni.

A??k Oldum Sana Deli oluyor Kalbim Sen Yan?mda Olmay?nca, Seninle Mutlu Oluyorum Kalbim Seninle At?yor Sevgi üretiyorum yan?nda Sana Sunuyorum A?k?m.

Tüm Sözlerimi Sevenler için yazd?m Tüm ?ark?lar?m? Senin için Yazd?m ve Tüm ?iirlerimi Sadece Senin için yazaca??m Senin için her?eyi Yapaca??m A?k?m..

benim Sevgim ikimizin Boyunu geçecek Kadar Büyük A?k?m.

Gereksiz Sevgileri Görmek istemiyorum hayat?mda, Do?ru Zamanda Do?ru insan? istiyorum hayat?mda oda Sensin Bunu Unutma Seviyorum Seni her Durumda.

olumsuz dü?ünceleri sildim art?k beynimden seninle ilgili dü?ünceler kuruyorum kalbimden seviyorum seni en derinden duygular?mla besliyorum ad?n? kalbimde sevgilim.

Kalbimi Söksende ismini Silemezsin üstünden Seni yazd?m kimse silemez yerinden Seviyorum Seni kimse susturamaz Ad?n? Kalbimden De?il Dilimdende Alamaz.

Sen Benim Zor Sevdams?n Sen benim gerçek Olan Dünyams?n Sen Benim Biricik A?k?ms?n, Seninle Dünyam Dönecek Bundan Sonra Seninle Nefes Alaca??m Seninle Sevece?im hayat? A?k?m.

Sana Yazmak istediklerimin yaln?zca %1'ini Yaz?yorum Buraya gerçekten Seni Seviyorum Birtanem Seni Sevdi?imi Nekadar Yazsamda S??maz Buralara..

Art?k Ya?amak istiyorum nefes Almak istiyorum Haydi tut elimden Çek beni hayata haydi Tut Kalbimi Yaz Kalbine Bekliyorum ve inan Seni çok seviyorum.

C?lg?nça vursamda dalgalar? k?y?lara , bir rüzgar?m sonucta. ?stesemde esemiyorum o kadar uzaklara, ama benim varl???m hep orada senin yan?nda.

En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklari gözlerine ve en derin sevgileri kalbine usulca b?rak?yorum.

Seni anayasan?n 4200 nolu maddesine göre kalbimin en derin kö?esine hap ediyorum avukat tutmana gerek yok bitanem, çünkü SENi ÖLÜMÜNE SEViYORUM.

Bir ilk gibi ya?ayaça??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle. Sak?n ayr?lmayal?m sevgilim, gitsem bile yadellere...

Dünde, bügünde, yar?nda yüre?in kadar yan?nday?m.Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy;Ben hep orday?m...

Bir gün zaman kayar ellerimden tutamazs?n sel gibi akan ya?lar? kurutamazs?n. öylesine bendesin ve öylesine sendeyim ki art?k unutmak istesende unutamazs?n.

Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zaman zaman tak?l?rsa uzaklara, kulaklar?n zamans?z deli gibi c?nlarsa, bilki biryerlerde özlenmi?sindir.

Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.

Ba?ka bir rengi sevmeyen renk ölür. Ben seni seviyorum kalbim gök ku?a?? .

?kiden bir ç?k?nça bir kal?rm??..YALAN! Sen gidince ben kal?rm?y?m san?yorsun?

#2622

 
© 2015
AŞK