Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgi Mesajlar?

Sevgi mesajlar? k?sa ve anlaml? sayfas? - Sayfam?zda çok sevece?inize ve payla?aca??n?za inand???m?z en güzel sevgi mesajlar? 2015 y?l?na özel facebook ve twitter için resimli olanlar?n? okuyabileceksiniz.

Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.
Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..
Seni dünler için sevmedim.dünler ya?an?p bitti.seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek.seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek ..
Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Kaplanla göz göze gelmi? bir ceylan gibi , ürkek bak??lar?mda sensizlik , ?skalanm?? hayallerimde gençli?im , eremedi?im vuslatlarda ümidin.
Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.
Bir Hikaye'yi De?il Bir Hayat? Ya??yorum Seninle, Ben Hayalleri De?il gerçekleri Buldum Seninle Sevgilim.
Ad?n kalbimden, Sözlerin Beynimden, Gülü?ün Gözlerimden Silinmeyecek Ölene kadar Sevdi?im.
Ne seni unutmak için bir çabam var ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.
Seni y?ld?zlara benzetiyorum y?ld?zlar kadar parlak, y?ld?zlar kadar ula??lmas? zorsun ama y?ld?zlar milyonlarca sen bitanesin..
E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu göstereyim..
En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.
Hayat yoku?unu t?rman?rken, kar??la?t???n?z insanlara iyi davran?n çünkü ini?te yine onlarla kar??la?acaks?n?z!!!
Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyleyebildi?im.
Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n...
Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun... Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.
Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!
Özgürlük dü?lerde de?il , kendi kendimize yükseltti?imiz çitlerin ard?ndad?r
Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.
Kötümser yaln?z tüneli görür, iyimser tünelim sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? hemde gelecek treni görür.
Uyan?nca uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan. Hayatta sadece bir kez görülebilen harika bir rüyas?n sen.
Bir Dost Yüzüne ?htiyaç Duydu?unda Ba??n? Kald?r ve Gökyüzüne Bak. Güzdüzleri Bulutlar?n Geceleri Y?ld?zlar?n Arkas?ndan Gülümsüyor Olaca??m.
Arzular göz aç?p kapay?ncaya kadar geçer biter. Oysa seninle aram?zdaki sevgi ve a?k asla bitmedi. Ne kadar kötü ?ey ya?am?? olsak da tüm bildiklerimi içimde ya?ayan sana ay?rd?m. Emin ol ki kendimi yüceltecek bir ?ey yaparsam bil ki bu art?k senin gözünde de?er kazanmak ve daha mutlu etmek içindir. Seni seviyorum.
A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.
Hadi gökyüzünden senin için tuttu?um, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im, y?ld?z? al, yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla.
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.
E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...
Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir..
Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan, yaln?z söylenen sözü duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun Ne de duyabiliyorsun...
Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.
A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir.Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu seçer.
Karanl?k Ayd?nl?ktan, Yalan Do?rudan Kaçar. Güne? Yaln?zda Olsa Etrafa I??k Saçar. Üzülme Do?rular?n Kaderidir Yaln?zl?k. Kargalar Sürüyle Kartallar Yaln?z Uçar.
Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...
Benim Kalbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar, Gönlümü Almak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? Bekle.
Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim ?imdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yor ve buseler yolluyorum buralardan.. Kalbim hep seninle...
Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana.
Gül Bahçesinde Geçsede Ömrüm, ?nan Senin Üstüne Gül Koklamam Gülüm, Seni Koklamak Olsada Ölüm, ?nan U?runda Ölmeye De?er Be Gülüm.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?
Bugün benim için yepyeni bir gün do?uyor; her?ey capcanl?, her?ey hayat dolu, her?ey benimle duygular?m hakk?nda konu?uyor, her?ey beni duygular?ma de?er vermeye davet ediyor...
Duyuyorum sana dokunamaman?n ezikli?ini ya??yorum a?k?n rezilli?ini, inan bitanem yan?mdayken çekiyorum en çok hasretini..
Yüre?imdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni ya?atan tek duygu senmi?sin bebe?im...
Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.
Birgün Ya?mura Yakalan?rsan Benden Kaçt???n Gibi Ya?murdanda Kaç. Çünkü Bulutlar?n Arkas?nda Kaybolan A?k? ?çin A?layan Benim.
HAYATTA IKI KOR TANIYORUM BIRINCISI SENDEN BASKASINI GORMEYEN BEN, IKINCISI BENI GOREMEYEN SEN....
SEN HIC DENIZLERIN DIBINE BAKINCA YEMYESIL ORMANLARI GORDUN MU?IMKANSIZ DEME!CUNKU BEN SENIN GOZLERINE BAKINCA OLULERIN BILE SAHIT OLMADIGI O CENNETI GORDUM.
BIR GECE AY BANA SORDU 'NEDEN SENI AGLATAN BIR KIZLA BERABERSIN? AYA BAKTIM VE DEDIMKI' SEN HIC GOKYUZUNDEN VAZGECEBILIRMISIN...
BIRINE VERILECEK DEGER, UGRUNA FEDA EDILEBILECEKLERLE OLCULEBILIYORSA AC GOZLERINI ETRAFINA BAK.GORDUGUN HERSEYI FEDA EDEBILIRIM.AMA SAKIN AYNAYA BAKMA...
SENI COK OZLEDIM. SENI HER OZLEDIGIMDE KALBIME BIR YILDIZ CIZDIM. SENI NE KADAR OZLEDIGIMI BILMEK ISTERMISIN? SAYENDE BIR GOKYUZUNE SAHIBIM CANIM!!
KORKMA SAKIN GECELERDEN PENCERENDE YILDIZ GIBI PARLAYACAGIM, UZAKLARDA YALNIZSIN SANMA SAKIN, NEFES GIBI ICINDE, GOLGEN GIBI ARKANDA, CAN GIBI CANINDAYIM BEBEGIM...
NE OLUR GITME ELVEDA DEME BEN SENSIZ KADERIMLE NE YAPARIM SOYLE ERIYORUM SESSIZCE OLUYORUM GITGIDE OZLEM VAR AMA CARE YOK SEVGIME
ASLA SEVME, SEVERSEN IHANET ETMEIHANET EDENI DE ASLA AFFETME!!
GULU BIR GUN, SENI HERGUN, GULU SOLUNCAYA, SENI OLUNCEYE DEK SEVECEYIM...
ALIP KIRSALAR KALEMIMI KANIMLA YAZARIM SENI SEVDIGIMI...
SU DINMEYEN ARZUYA KARSI KOYSADA DAGLAR, UMITSIZCE GOZLERIM SANMAKI HERDEM AGLARVARSINDA HASRET ILE GECIVERSIN SENELER, BIZI AYIRAN YOLLAR BIRGUN YENIDEN BAGLAR...
BIRLIKTE YASABILECEGIN BIRIYLE DEGIL ONSUZ YASAYAMAYACAGIN BIRIYLE OL.GELDIGINDE BOSLUK DOLDURANLA DEGIL GITTIGINDE YERI DOLMAYANLARDAN OLSUN...
YASIYORSAM, ICIMDE HALA BIR UMUT VARSA SENI OZLEDIGIM ICIN ...
GECEYE INAT SENINLE SABAHLAYACAGIM, GUNES KISKANSIN SENINLE ISINACAGIM, YASTIKLAR AGLASIN GOGSUNDE UYUYACAGIM, BUNDAN SONRA HEP SANA BAGLI KALACAGIM...
SEN GITTIN SACLARIMA ERIMEZ KARLAR YAGDI MEVSIMLERIN TADI YOK BAHARIM SENDE KALDI...
ALLAHIM BENI OYLE BIR SON BAHAR AYAZINDA OLDUR KI, SEVDIGIM MEZARIMA KOYACAK TEK BIR GUL BILE BULAMASIN...
SANA SON YALANIMI SON NEFESIMDE SOYLEYECEGIM, SIRF SANA INAT OLSUN DIYE SENI SEVMIYORUM DIYECEGIM...
MUTLU OLMAK ISTIYORSAN ASLA BEKLEME CUNKUO HIC BIR ZAMAN GELMEZ...
KALBIM SENI SEVMEYECEK KADAR ADI ISE ELLERIM ONU PARCALACAK KADAL ASIL DIR...
HER HATIRLAYIS EVVELINDE UNUTMAYI SAKLAR BILIR MISIN?VE BILIR MISIN BEN SENI BIR DEM OLSUN UNUTMADIM!...
YAGMURLU BIR GUNDE YATAGINA UZANIP HAYALINI KURDUGUN VE KESKE DEDIGIN BUTUN GUZELLIKLER SENIN OLSUN...
DUNYAN OYLE BIR KARARSIN KI, SENI AYDINLATAN TEK ISIK GOZLERIM OLSUN...
SEVGI, LAPA LAPA KAR YAGAN BIR GUNDE BIR CATI SACAGI ALTINA SAKLANAN BIR SERCENIN KOPAN TUYUNUN ASAGIYA DUSUSUNU FARKEDEBILMEKTIR...
SEVGICURUMEYE YUZ TUTMUS TENEKE UYGARLIGININ KIRIK AYNASINDAN BIR GULUCUK KIVILCIMI GOREBILMEKTIR..
GERCEKTEN SEVGI INSANIN DUNYADAKI EN DEGERLI VE EN GUCLU SEYIYMIS. OYLEKI INSANA HERSEYI YAPABILIYOR, OLUME BILE GOTUREBILIYOR.
TATLI BIRI VARDI SEVILMEYE DEGER GUZEL BIRI VARDI, GORULMEYE DEGER, IYI DOSTLAR VARDI OZLEMEYE DEGER. AMA BIRI VARDI KI CAN VERMEYE DEGER TABII KI ANLARSA EGER!
BENI KALBINDE KURSUN YARASI DEGIL, AVUCUNDA MUTLULUK, GOZBEBEGINDE SEVINC OLARAK TASI, CUNKU BIZ UNUTMAK ICIN SEVMEYIZ BIR TANRIYI BIR DE SEVDAMIZI ASLA UNUTMAYIZ!
DUN CICEKCININ ONUNDE BIR GUL GORDUM, DUNYANIN EN GUZEL GULU BENIM DIYE HAYKIRIYORDU.O GULU ALDIM, AMA EN GUZEL GUL OLDUGU ICIN DEGIL...SENI GORUP UTANSIN DIYE!...
HATIRINA DAGLAR DIZ COKSUN SEN EGILME SAKIN, AYRILIK, HUZUN NEDIR SEN BILME SAKIN, BU GONUL BAHCESINDEN KIM GIDERSE GITSIN SEN GITME SAKIN!
RUHUMU YERE VURUP HASRET CEKTIREN OLSANDA, NE SEVGINE BEDDUAM, NE SANA KINIM VAR.DERYAYA AKAR GIBI BINBIR DERTLE OLSAMDA, SENI MAHSERE KADAR SEVMEYE YEMINIM VAR...
DENIZLERDEN KAGIT, DAGLARDAN KALEM YAPTIM. SANA BIN DEFA "SENI SEVIYORUM" YAZDIM. APTALSIN BANA INANDIN. BEN SENI SEVMEDIM, SANA TAPTIM...
ELLERRIN UCURUM KENARINDA ACAN CICEK GIBI. DOKUNMAK ISTESEM DUSSERIM DIYE DEGIL. DUSERKEN ELIMI BIRAKAMAM DIYE KORKARIM.
HO ! ICIMIN GUZEL ATI SENI HEP UCURUMLARA SURDUM OLANAKSIZ ARAYISA, CILGIN SULARA, ZAMAN KAYALARINA HO! BENIM KARA, EVRENSEL ISILTIM SENI SANA BENZEYEN FIRTINAYA SURDUM.
SENDE YUREGINDE ISIT SIIRLERINI YUREGININ IRMAKLARIN DA YESERT BIRAK ORADA KALSINLAR "BIR GUN MUTLAKA" SENINDE HAYKIRACAK CIGLIKLARINDA SIIRLERIN TASACAK YASAM DENEN UZANTIDA
BILIRMISIN GECELER NEKADAR UZUN GELIR BEKLEYENLERE HELE O BEKLENENLER VAZ GECILMEZLERDENSE...
SEVIYORUM AMA KIMI EN TATLI BIRISINI NASIL ANLATSAM SANA ILK HARFINE AKSANA (SENI)..
Seni dü?ünür , seni özlerim , sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , bir sonbahar serinli?inde... Seni , senden uzakta , sensiz , seninle ya??yorum.
Sokakta bir k?z gördüm tak?ld? gözlerim gözlerine, A????m zannetti beni kendine, Halbuki ne bilsin, Benziyordu GÖZLERI GÖZLERINE.
Seni her sabah ilk görenin güne? olmas? ne ac?. Oysaki seni her an görmeye can atan kalbimin oldu?unu bilse birdaha asla do?mazd?
Sevdikçe Mutlu Oluyorum, Sevildikçe Hayata Ba?lan?yorum, Sadece Seninle Ya??yorum Sevgi Mele?im.
Buldu?um Huzur Gözlerinde Sakl? A?k?m, O Bak??lar?n varya i?te o Bak??lar?nla Tutuldum Ben Sana Sevgilim.
Büyük Hayallerim Yok Benim, Sadece Ya?amak için Ad?n? Ezberledim, Sadece Bir Seni Sevdim..
Seni Sadece Bugün için De?il, Yar?nlar?ma Koyarak Sevdim Sevgilim, Bir Sana Yeminliyim...
Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..
Kalbimdeki a?ka, dudaklar?mdaki gülü?e, akan gözya?lar?ma, yaln?zca sen layiksin.. Çünkü benim için çok özelsin a?k?m..
Güne? Do?may? Unutursa Bende Seni unuturum Bu Hayata Bebe?im Sensin benim Güne?im
Bu Hayat? Sana ve 2 Kelime üzerine Kurdum Bebe?im. Hayat Sensin, Ve Bu Hayattki Ya?ama Sebebim ise Seni Seviyorum Demektir Bebe?im..
Bütün Elektirikle Yüklense bedenime o Bak??lar?n Gibi Titretmez içimi Sevgilim
A?k dudaklarda kahkaha de?il, gözlerdeki ya?t?r. Maksat sevgi u?runda ölmek de?il, u?runda ölecek sevgili bulmakt?r...
Ben, bir insan? sevme cesareti gösterdim; sen ise, bir "insan olma" cesaretini bile gösteremedin...
Ya?ad???m Dünyada De?il, içimde ki dünyada tek Korkum Sensizlik A?KIM...
Hayat insanlara Sevgiyi, Sevgi ise hayata Ayr?l?klar? Verir.
Bir deniz dü?ün susuz, bir insan dü?ün mutsuz, bir gece dü?ün uykusuz. bir yürek dü?ün sevgisiz, bir bahar dü?ün çiçeksiz, bir de beni dü?ün sensiz...
Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...
Payla?acak dostlar?n?z yoksa iyi ?eylere sahip olman?n bir zevki de yoktur...
Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi... Bizim de sevgimiz hep ya?ayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice günlere birlikte olmak dile?iyle...
Seni ne kadar sevdi?imi anlamak istiyorsan; ya?an her ya?mur damlas?n? yakalamaya cal??.yakalayamad???n her ya?mur damlas? seni ne kadar sevdi?imin ispat?d?r...
Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir.
Hüsran? bir tek yerde kabul ediyorum, ya?amak varken ya?ayamam?? olmakta.
Benim ?çin Hayatta ?ki ?ey Önemlidir, Biri Sen Di?eri Özgürlü?üm. Özgürlü?üm ?çin Can?m?, Senin ?çin Özgürlü?ümü Feda Ederim.
Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi...
Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..
Bir gün sevgilim sordu a?k nedir diye... Biraz zaman istedim dü?üneyim diye, ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile, kula??na f?s?ldad?m a?k ?zd?rapt?r diye.
Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.
Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..
Seni dünler için sevmedim.dünler ya?an?p bitti.seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek.seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek ..
Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!
Günü gece olsun diye ya??yorum, Çünkü gece hayallerime geliyorsun, Seni beklemiyorum çünkü sen hep benimlesin, Hayallerimde ve kalbimdesin, terkedip gitmi? olsanda, unutsanda, UNUTMAYACA?IM...
Varm? daha a??r yük, hasreti çekmek kadar. ya?ama sebebimsin, ekmek kadar su kadar. Ayr?l???n, hasretin her ?eyin bir hazz? var. seni anmak da güzel seni özlemek kadar.
Hayat?n Bana Katm?? Oldu?u Ac?lar? Bir Gülü?ün yeter Sevgilim, i?te bu ac?lar?m ozaman huzura dönü?ecek ve bu huzur bir gülü?ünde sakl? bebe?im..
Ya?ad?ça ve Ya?and?kça Sevece?im Seni Sevgilim.
Gökyüzünde ki her Y?ld?z Sana Besledi?im umutlar?n Garantisidir A?k?m..
Et T?rnakdan Nas?l Ayr?lamazsa Bende Senden Ayr?lamam Sevgilim, Sana Kalbim Ba?l? Sana Atar bu Kalp Sadece Sana Sevdal?..
Gök Yüzünde Bulut Çok Güne? Bir tane, Yer Yüzünde ise seven çok ama Senin Gibi Seven yok bebe?im..
Sevgi bir y?ld?zd?r yan?p sönen , Masmavi bir dü?tür gökyüzünde hiç ölmeyen , Sevenlerin mumudur sevgi , Eriyip de hiç bitmeyen.
E?er bir gün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim.
En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme , unutmaki en yumu?ak ilik en sert kemi?in içinden ç?kar. Gülmek senin için bir tutku olsun , olurda bir gün a?larsan o da mutluluktan olsun.

#2225

 
© 2015
AŞK