Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgi Sözleri Sevgisözleri Sevgi Sevg? Sevgi Sözleri

Seni yüre?imden atabilsem atam?yorum,

Seni gözlerimden silebilsem silemiyorum

Sensizlik ac?s?n? çekemiyorum,

Dönersen diye ko?tum camlara

Ama yoksun yine yok..

Her sabah uyan?p yüzünü güne?e verdi?inde,

Gücünü alamazs?n s?cak sevgilerden,

Unutma sak?n bir sevgi bin sevgi do?urur ve

O sevgilerden yepyeni bir dünya kurulur..

Ben Topra??m suyum sensin, ben yapra??m dal?m sensin

?lkbahar?m yaz?m sensin sensiz hayat çekilmiyor.

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan,

Mavi denize dalard?m geriye bakmadan

Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni

Taa ki beni sende bulana kadar.

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken

Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken

Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum

içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

Hani gözler varya sözleri anlat?r,

Hani sözler varya gözleri aglat?r,

Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r,

Bir de a?k varya seni bana anlat?r..

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r:

O da geçip giden zaman...

Seni dü?ünür , seni özlerim ,

Sevgilerin özlemlerin derinli?inde

Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla ,

Bir sonbahar serinli?inde..

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur.

Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer.

Sen o suya yaz? yazd?n

?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

?imdi daha iyi anl?yorum ki,

Nefes almak de?ilmi?, ya?amak.

Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey,

Seni severken, sensiz olmak...

#261

 
© 2015
AŞK