Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye A??r Sözler

Hadi git bensizli?ie mutlu ol yalanlar?n içinde hadi defol yalanlar?na kurtar beni yalanlar?ndan...

Sana can?m? feda etmeye haz?rken beni yalanlar?nla mutlu ettin ?imdi anlad?mki o yalanlar benim ya?amad???m ac?larm??...

sen insnal?ktan nasibini alamam?? bir mahluksun, sen yalanlar?n içinde kendini gerçek sanan bir parazitsin..

bende senin gibi yalanc? olsayd?m senin yapt?klar?n? bende sana yapard?m ama aram?zdaki tek fark benim delikanl? senin adii biri olmand?r..

benim söyledi?im her söz ald???m nefes gibi gerçektir, senin söylediklerin ise gördü?ün rüyalar gibi gelip geçici yalandan ba?ka bi?i de?ildir..

ben gecelerimde seni dü?ünürken sen gecelerinde ba?kalar?n? dü?ündün, ben seni seviyorum derken sen beni sevdi?ini sadece sözlerinde söyledin gözlerin ise ba?kalar?ndayd?..

ben yalan? seninle tan?d?m seni tan?d?kça yalanlardan kendimi kurtard?m...

hiç umrumda de?ilsin umrumda olsayd?n zaten yan?mda olurdun ?uan...

ben senin için herkez gibiymi?im ne bir özelli?im olmu? ne senin için bir yerim, art?k sende benim için öylesin ama insanlar ile k?yaslam?yorum seni ancak hayvanlarla e? de?er olabilirsin..

ben duygular?m A??r'd?r benim ya?ad?klar?m? kald?ramazs?n, sen sadece yalanlar?n içinde küçük mutluluklar ya?ars?n...

hayattan ders almayan insan, kendine veya ba?kas?na ders veremez...

Senin ald???n nefes kadar benim satt???m roman var...

içti?im sigaran?n duman? gibisin içimde tuttu?um kadar vars?n b?rak?rsam sende yalan olup gidersin..

Ya?ad???n hayat gibi ke?ke sende gerçek olsayd?n, yalanlar?n içinde kaybolmasayd?n belki de?erin olurdu gözümde..

Senin yoklu?unda ölüce?imi san?yorsan aldan?yorsun, ben seninle mutlu olmad?m ki sensizken üzüleyim..

hayat?m?n 4 taraf? yalanda olsa ben yaln?zl???n adas?y?m, senin gibilere hayat?mda yer yok güzelim by by...

umursamad???m tek umursuzluksun, ben benim hayat?mda bir sinekden ba?ka rol alamazs?n..

kendine güvendi?in kadar bana g?venseydin zaten sende gerçek bir insan olurdun..

Sana insanl?k dersi vermek isterdim ama bir hayvana ne kadar insanl?k dersi verilebilirki ?

Her insna yalan söyleyebilir ama her insan do?ruyu söylemek için yalanlara ba?vurur senin gibi..

Sevginde yalan sözlerinde yalan do?ru olan tek ?ey sana inanmam oldu..

Gözlerimde bir umut olsayd?n e?er ben o umudu gözlerimde ufuk yapard?m, sen benim için kötü biran?s?n sadece kalemlerimde nefretimin ad? olucaks?n..

Bu sözlerim yalanc?lara bu sözlerim hayattan ders almam?? mahluklara asl?nda bu sözlerim sana defol git hayat?mdan..

Benim umutlar?m var umutlar?mda nefes ald???m kendime ait dünyam var, sen bu dünyan?n içinde sadece bir otsun...

kimine gör hayal kimine göre rüya'd?r A?K, benim için anlam?n? kazanmam?? bir duygudur A?K asl?nda benim için sensizliktir A?K...

#745

 
© 2015
AŞK