Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Çiçek Üzerine Yaz?lan A?k Sözleri

Hiç kimsenin olamayaca?? kadar çok ?eyimsin sen benim.

Sen hissettiklerimin dile gelmi? halisin

?nsan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar.

Seni hayat?m boyunca yan?mda istiyorum.

Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k; çal?nan birinin kalbiyse e?er.

Öyle bir sar?l ki bana, ayr?l??a yer kalmas?n aram?zda.

Sil a?z?n?n kenar?n? yine gülü?ünden cennet ak?yor.

K?r çiçe?im! senden ayr? kald???m her saniye inan ben ya?am?yorum.

Seni sevdi?im günden beri sesler de?i?ti, renkler de?i?ti.

#1021

 
© 2015
AŞK