Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Do?um Günü Mesajlar?

Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayatinin bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun!

Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...

Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice Y?llara.

Biraz ?ans, biraz sevgi ve sab?r, birer parça zaman, ba?ar? ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini kar??t?r?p senin için uzun ve dileklerinin gerçekle?ti?i bir "hayat pastas?" yapabiliriz san?r?m... Nice ya?lara!

Do?um günün kutlu olsun can?m arkada??m. Allah hep gönlüne göre versin mutlu y?llar.

gün mavi bulutlar? avucuna, mutluluklar? gönlüne ve sevgimi kalbine b?rak?yorum. Güne? her zaman senin için do?sun, do?um günün kutlu olsun.

Önce kard?n, eridin ça?layan oldun. Goncayd?n, açt?n gül oldun. Gözümde ya?t?n, bittin gülücük oldun. Bir ya? daha büyüdün, iyi ki do?dun.

Yeni ya??nda kalbinin alabildi?i kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dile?iyle. Yeni ya??n mutlu, do?um günün kutlu olsun.

Sensizlik yok olmak kadar ac?, sen nefes kadar gerekli, can?m kadar de?erlisin, yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor iyiki do?dun her?eyim.

Bu ya??nda mutluluklar?n en iyisini ya?ar, ba?ar?n?n merdivenlerini rahatl?kla ç?kars?n ve umar?m yüzün hep güler, mutlulu?unu hiç yitirmezsin. Mutlu ve ne?eli olman dile?iyle... Do?um günün kutluolsun!

Güne?in yolu kadar uzun ömrün, ya?am?n onun ????? kadar ayd?n olsun, hayalini kurdu?un bütün güzellikler senin olsun. Can?m arkada??m do?um günün kutlu olsun.

Güne? kadar s?cak, kar tanesi kadar berrak, ya?mur kadar saf ve Temiz bir ömür dile?iyle. Do?um Günün Kutlu Olsun.

Bugün do?um günün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin. ?yi ki vars?n.

Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice seneler...

Elini kalbine koy, gözlerini kapat, ruhumu sana gönderiyorum. Birazdan öpüleceksin, yeni ya??n kutlu olsun.

365 günlük bir öykü daha ba?l?yor, her güne bir yaprak sakla, her yapra?a bir öykü s??d?r. Mutluluk de ad?na, nice güzel öyküler senin olsun, nice y?llara...

Bu gece gökyüzüne bakmay? unutma. Söz verdi y?ld?zlar, yaln?z senin için parlayacaklar. Sana bu geceki hediyem, gözyüzündeki tüm y?ld?zlar. ?yi ki do?dun.

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her?eyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varl???n bin insana bedeldir. ?yi ki do?dun.

Her do?an güne?te umutlanaca??n yeni bir gün ve batan güne?te mutlulu?una mutluluk katacak yeni bir gece olacak yeni bir ya? diliyorum. ?yi ki do?dun.

Rüyalar?n en güzelini görürken Allah'?n sana gönderdi?i meleklerin kanatlar? o kadar büyük olsun ki, en masum an?nda bile sana kimse zarar veremesin. ?yi ki do?dun.

Do?um gününün sana t?bb? ?a??rtacak kadar sa?l?k, melekleri k?skand?racak kadar mutluluk getirmesi dile?iyle nice y?llara..

Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Do?um günün kutlu olsun..

Sak?n üzülme hayat?n h?z?na, en güzel y?llar çabuk geçenlerdir... Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yak???yor. Daha nice mutlu y?llara...

Güne? kadar s?cak... Kar tanesi kadar berrak... Ya?mur kadar saf ve temiz bir ömür dile?iyle..Do?um günün kutlu olsun...

Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?um günün kutlu olsun.

Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...

Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice senelere...

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un en farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...

Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun!

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini kolayl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Nice senelere...

Gül kurusu ak?amlarda dost hasreti ya?ad?k, belki yeri geldi ayr?l?klara a?lad?k ama kalbimize gömdü?ümüz dost ve sevdiklerimiz asla unutmad?k do?um günün kutlu olsun..

Önce kar idin eridin ça?layan oldun, gonca idin açt?n gül oldun, gözümde ya?t?n bittin gülücük oldun, bir ya? daha büyüdün iyi ki do?dun.

Biraz ?ans, biraz sevgi ve sab?r, birer parça zaman, ba?ar? ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini kar??t?r?p senin için uzun ve dileklerinin gerçekle?ti?i bir "hayat pastas?" yapabiliriz san?r?m... Nice ya?lara!

Ya?a, sev, gül! Bunlar eksik olmas?n ya?am?nda. Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne?eli ve nice ya?lara...

Bugün do?umgünün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin... Do?umgünün kutlu olsun.

Bir y?l daha bitti, ama sakin üzülme zaman çabuk geçiyor diye..Unutma ki herkes ayni ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda geriye bakt???nda umar?m harika bir y?ld? dersin..Tüm dileklerinin gerçekle?mesi dile?imle..Nice y?llara...

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyi ki do?dun birtanem.

365 günlük yeni bir öykü ba?l?yor, her güne bir yaprak sakla, her yapra?a bir öykü s??d?r, mutluluk de ad?na... Nice güzel öyküler seninle olsun. Mutlu y?llar...

En güzel yar?nlar senin olsun sen buna lay?ks?n ömrün mutluklarla dolsun, e?er gün gelirde sen beni unutursan inan ki birtanem can?n sa?olsun. Do?um günün kutlu olsun.

#973

 
© 2015
AŞK