Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Duygusal Mesajlar

"S?rf sevgilinin yüzü gülsün diye, bazen saçmalamay? göze almakt? a?k. "

"?nsan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar. "

"Öyle bir sar?l ki bana, ayr?l??a yer kalmas?n aram?zda. "

"Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k; çal?nan birinin kalbiyse e?er. "

"Seni seviyorum dedi?inde gerçekten mi diye sorarsam inanmad???mdan de?il, bir kez daha duymak istedi?imdendir. "

"Yan?nda seni ?s?tacak biri varsa, ü?ümek gerçekten güzeldir. "

"Beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta. Beni y?ksa y?ksa gözlerin yerle bir eder. "

"Her gece uyumadan önce en son konu?tu?um ki?i olman? seviyorum. "

"A?ktan yana söz duyunca ben hep seni dü?ünürüm. "

"Zaman sen olmay?nca geçmiyor. Sen olunca da yetmiyor.."

"Mesafeler birle?tirdi bizi bir de sözler. Raz? olma hiçbir sessizli?e. Biliyorsun seni seviyorum. "

#1019

 
© 2015
AŞK